Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

І. Мета робіт: розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею:

– 5,3367 га, яка розташована за межами  м. Шпола, Черкаської області з цільовим призначенням землі запасу (кадастровий номер 7125710100:02:001:0713).

 

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

– заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603                          м. Шпола, Черкаська область, вул. Лозуватська, 59 до 28.12.2019. Конкурс відбудеться 03.01.2020.

 

Додаток 1

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

ІІ . Мета робіт: розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею:

– 11,6487 га, яка розташована за межами м.Шпола, Черкаська область з цільовим призначенням землі запасу (кадастровий номер 7125710100:01:004:0480).

 

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603                          м. Шпола, Черкаська область, вул. Лозуватська, 59 до 28.12.2019. Конкурс відбудеться 03.01.2020.

 

Додаток 1

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

ІІI . Мета робіт: розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею:

– 2,1684 га, яка розташована за межами м.Шпола, Черкаська область з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер 7125710100:01:003:0743).

 

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603                          м. Шпола, Черкаська область, вул. Лозуватська, 59 до 28.12.2019. Конкурс відбудеться 03.01.2020.

 

Додаток 1

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

ІV . Мета робіт: розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею:

– 14,1 га, яка розташована за межами м.Шпола, Черкаська область з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер 7125710100:01:004:0468).

 

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603                          м. Шпола, Черкаська область, вул. Лозуватська, 59 до 28.12.2019. Конкурс відбудеться 03.01.2020.

 

Додаток 1

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

V . Мета робіт: розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (під водним об’єктом) для подальшого продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) орієнтовною площею:

– 8,7 га, яка розташована в межах с. Лебедин, Шполянський район Черкаська область.

 

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603                          м. Шпола, Черкаська область, вул. Лозуватська, 59 до 28.12.2019. Конкурс відбудеться 03.01.2020.

 

Додаток 1

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

VI . Мета робіт: розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (під водним об’єктом) для подальшого продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) орієнтовною площею:

– 9,8 га, яка розташована в межах с. Лебедин, Шполянський район Черкаська область

 

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603                          м. Шпола, Черкаська область, вул. Лозуватська, 59 до 28.12.2019. Конкурс відбудеться 03.01.2020.

 

Додаток 1

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт (розробників документації) із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

Держгеокадастр запустив оновлену, тестову версію Публічної кадастрової карт

На сайті Держгеокадастру доступна оновлена версія Публічної кадастрової карти.

Держгеокадастр та ДП “Центр ДЗК” запустили тестову версію Публічної кадастрової карти з новою архітектурою, дизайном та інтерфейсом, адаптованим для використання на мобільних пристроях.

Відтепер, окрім звичних для користувачів сервісів, Публічна кадастрова карта забезпечує можливість навігації по карті за назвою населеного пункту, пошуку за географічними координатами. У разі використання мобільної версії на карті доступні елементи геолокації. Завдяки впровадженим змінам забезпечується швидкість обробки даних, а також зручність пошуку необхідної інформації.

Для подальшого вдосконалення роботи Публічної кадастрової карти відвідувачі мають змогу взяти участь в опитуванні та надати пропозиції або коментарі щодо покращення її роботи.

Спробувати можливості оновленої версії кадастрової карти від Держгеокадастру можливо, також, через Портал адміністративних послуг Черкаської області за посиланням http://bit.do/admin-portal-ck-gov-ua

 

Більш детальніше за посиланням https://admin-portal.ck.gov.ua/info/news/802/details?LanguageId=0

До уваги споживачів централізованої водогінної мережі м. Шполи!

Сьогодні працівники КП «Комунальник» розпочали роботи над переоснащенням водопровідної мережі, яка буде з’єднувати Південно-східний масив з центральною частиною міста. Комунальники наразі працюють по вул. Чайковського.

В зв’язку з цим, 11 грудня 2019 року водопостачання буде ПРИПИНЕНО! (крім жителів мікрорайону цукрозавод).

Звертаємося до шполян  з проханням забезпечити необхідні запаси води!!! Відразу після завершення робіт водопостачання буде відновлено!!!

 

 

 

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги

Завантажити

По вулиці Івана Гончара відремонтували каналізаційну насосну станцію

       Каналізаційна насосна станція № 1 обслуговує цілісну мережу водовідведення споживачів водогону міської вулиці Івана Гончара. Тривалий час КНС № 1 знаходилась в аварійному стані, а дощова осінь сприяла додатковим проблемам — порушилась покрівля, пошкодився насос.

       Міська влада відразу відреагувала на проблему, виділивши кошти із міського бюджету у сумі 40 тис. грн.  Працівники КП «Комунальник» власними силами почали поточний ремонт насосної станції. Зараз відновлено стіни, полагоджено покрівлю, встановлено новий насос. З метою обмеження стороннього доступу територію обгородили.

        Як зазначила директор КП «Комунальник», Світлана Дерев’янко, лишилось доробити косметичні ремонтні роботи, які планують  завершити до середини тижня.

До Дня Збройних Сил України відвезли допомогу військовим на передову

 Шполянські волонтери Сергій Кепша та Сергій Коваль зібравши допомогу вирушили на Схід напередодні Дня Збройних Сил України. Вони відвезли продукти харчування, необхідні речі для вжитку, відвідавши — Водяне, Світлодарську дугу, Волноваху, Попасну, І танково Cіверську бригаду, Луганську область, загалом 14 позицій зони ООС.

Цього разу підготовка до поїздки видалась складнішою і затяжною, адже волонтери ремонтували транспорт, яким зазвичай дістаються у зону бойових дій  до військових. Тож, С. Кепша та С. Коваль також  висловлюють окрему подяку за підтримку  тим людям, які допомогли відновити автомобіль:

 • Лісничому Шполянського лісництва Хорвату О.М.
 • Жителям с. Скотареве — Кравченку С.В., Ващенку М.А.
 • Золотарьову Олександру
 • Сіобко Володимиру
 • Тулуману Віталію
 • Марчуку Владиславу
 • Коваленку Володимиру

Крім того, волонтери щиро вдячні жителям громади, які зібрали допомогу та кошти на поїздку:

 • Шполянській міській ЗОШ № 1 (батькам, учням, вчителям) (директор Осадча В.М.)
 • Лебединському НВК № 2 (директор Осаула Л.І.)
 • Голові наглядової ради LNZ Group Кравченку Д.В.
 • Кравченку Сергію Володимировичу
 • Директору СТОВ «Агор-Прогрес» Коліснику В.В.
 • Директору СТОВ АГРОФІРМА ВИСЬ Варенику В.І.
 • Директору «Маяк-Агро» Богачу М.П.
 • П\П Плахотнюк С.М.
 • П\П Плохута В.С.
 • П\П Мальчик П.О.
 • Директору Шполянського хлібзаводу Матіці І.І.
 • Директору Шполянського заводу продтоварів Кошовому О.М.
 • П\П Данілов С.О.
 • П\П Рябокінь А.І.
 • П\П Носулич А.П., Кукуруза І.М.
 • Депутату міської ради Логвінову В.А.
 • Директору НКП «Шполянський ЦПМСД» Качан Н.Г.
 • Працівникам Шполянської міської ради ОТГ
 • КП «Муніципальна інспекція»
 • Шполянському ЦНАП
 • В.о. старости с. Скотареве Запісецькому А.М.
 • Заступнику голови Шполянської районної ради Татариній Л.М.
 • П\П Ващенко А.П. та Ващенко М.А.
 • Литвин А.В.
 • Гетьман Г.
 • Галушко І.
 • Вовк О.
 • Лупан В.

 

 

Рішення виконавчого комітету від 04.12.2019

495. Про затвердження кошторисної документації по капітальному ремонту частини приміщення Лебединського НВК «ЗДО – ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» Шполянської міської ради ОТГ по вул. Центральна, 127, с. Лебедин Шполянського району Черкаської області. Завантажити
496. Про затвердження кошторисної документації по капітальному ремонту частини покрівлі Лебединського навчально-виховного комплексу «Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Шполянської міської ради ОТГ по вул. В. Кравченка, 50, с. Лебедин Шполянського району Черкаської області. Завантажити
497. Про затвердження кошторисної документації по капітальному ремонту тротуару по вул. Центральна (парна сторона) від автобусної зупинки «Заводська» до будинку №12 с.Лебедин Черкаської області. Завантажити
498. Про надання дозволу ФОП Присяжненку О.О. на продовження договору про надання права тимчасового користування місцем на розміщення зовнішньої реклами по вул.Соборна м.Шполи. Завантажити
499. Про надання дозволу ФОП Присяжненку О.О. на продовження договору про надання права тимчасового користування місцем на розміщення зовнішньої реклами по вул.Соборна-Кавказька м.Шпола. Завантажити
500. Про надання дозволу ФОП Присяжненку О.О. на продовження договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою по провул.Поштовий м.Шпола. Завантажити
501. Про надання дозволу ФОП Присяжненку О.О. на продовження договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою по вул.Слобідська м.Шпола. Завантажити
502. Про надання дозволу ФО-П Головко Г.Ф. на розміщення виносної торгівлі піротехнікою по вул. Лозуватська, 56, м. Шпола (біля магазину «Цукерня»). Завантажити
503. Про надання дозволу ФО-П Кукурузі Є.А. на розміщення виносної торгівлі піротехнікою по вул. Лозуватська, 56, м. Шпола (навпроти магазину “АТБ”). Завантажити
504. Про організацію громадських робіт на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. Завантажити
505. Про затвердження акту комісії щодо визначення та відшкодування збитків, завданих ТОВ «Імпульс». Завантажити
506. Про затвердження акту комісії щодо визначення та відшкодування збитків, завданих ТОВ «Редакція газети «Шполянські вісті»». Завантажити
507. Про припинення дії договору оренди приміщення. Завантажити
508. Про надання дозволу Осадчук С.В. та Осадчук Л.А. на укладання договору про припинення права на аліменти на дітей у зв’язку з передачею права власності ½ будинку. Завантажити
509. Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу житла на ім’я малолітніх Коровінської С.О. та Коровінського В.О. Завантажити
510. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав Дорошенка Олега Володимировича. Завантажити
511. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав Горин Таїсію Миколаївну. Завантажити
512. Про відшкодування вартості за проїзд на гемодіаліз гр. Пересунько О.В., хворій з хронічною нирковою недостатністю. Завантажити
513. Про відшкодування вартості за проїзд на гемодіаліз гр. Агакерімовій  О.В. хворій з хронічною нирковою недостатністю. Завантажити
514. Про відшкодування вартості за проїзд на гемодіаліз гр. Руденку А.В., хворому з хронічною нирковою недостатністю. Завантажити
515. Про звільнення громадянки Кичатої Ю. А. від здійснення повноважень опікуна відносно дитини позбавленої батьківського піклування Лузан А. В. Завантажити
516. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади на І квартал 2020 року. Завантажити
517. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. Завантажити
518. Про надання пільг з оплати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти міста. Завантажити
519. Про план організаційних заходів з підготовки до відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Завантажити
520. Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення заходів до дня Святого Миколая та відкриття міської ялинки. Завантажити
521. Про погодження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. Завантажити Завантажити
522. Про затвердження висновку опікунської ради щодо призначення опікуном Боярчука О.Д. для недієздатної особиЗавантажити
523.Про затвердження висновку опікунської ради щодо призначення опікуном Можної С.А. для недієздатних осіб. Завантажити

Волонери БУР знайомились із Шполянською громадою

У переддень Всесвітнього дня волонтера  у  Шполянській міській громаді побували представники всеукраїнського волонтерського руху БУР. “Будуємо Україну разом” (БУР) виник як волонтерська акція у 2014 році, що мала на меті відновити будинки, знищені війною на сході України. Проте, з часом, БУР перетворився на рух, що формує нову генерацію відповідальних українців, які творять зміни. Тому БУР – про будівництво, але не лише будинків, а чогось набагато більшого.

 

       Протягом двох днів (3-4 грудня) волонтери-бурівці Тетяна та Едуард презентували учням шкіл с. Лебедина та м. Шполи, що являє собою волонтерство,  як приємно і просто ним займатись. Також відвідали три сім’ї, які опинились у складних життєвих умовах — потребують ремонту житла, і нажаль, самотужки проблему не вирішать. Зустрілись із членами Молодіжної ради, представниками громадських організацій та бізнесу і обговорили важливий проєкт, який мають намір втілити в життя у Шполянській ОТГ, вивчивши думки жителів громади. Темою обговорення стало облаштування зони відпочинку для всіх вікових категорій громадян в адмінцентрі громади – місті Шпола. Пропозиції представників громадянського суспільства, членів МР, приватних підприємців розділились на дві думки: частина вважала, що кращим місцем буде територія за міською ЗОШ № 1, інші — облагородження зони відпочинку узбережжя Червоного ставка. В кінцевому результаті обговорень всі сторони схились до спільної думки — відновити комунікації, які раніше діяли і тривалий час були занедбані біля узбережжя Червоного ставу.

        Опісля проведених публічних зустрічей зі шполянами представники БУР поспілкувались з міським головою Сергієм Кравченком. Очільник громади беззаперечно підтримав ідею волонтерів України, гарантувавши для втілення проєкту підтримку  комунальних служб громади та частково співфінансування із міського бюджету.

Творити добро надзвичайно просто

Волонтери — це люди, які не вимагають фінансових пожертв від тих, кому вони допомагають, діяльність базується виключно на моральних принципах доброти, допомоги, людяності.

У Шполянській громаді на щастя є такі люди, які витрачають власний час, вкладаючи сили у вирішення соціально важливих проблем. Тому вони, безумовно, заслуговують на повагу.

До  Міжнародного дня волонтера, який щороку відзначають 5 грудня беззаперечень зголосились допомогти потребуючим людям дві майстрині, які працюють  у сфері надання послуг догляду за зовнішнім виглядом.

Майстер-перукар Наталія Кармаліта, вчора на волонтерських засадах здійснила стрижку волосся 16 відвідувачам Територіального центру соціального обслуговування.

 
 • Все пройшло як найкраще. Зустріти тепло, чекали мене. Кожен, з трепетом,  розповідав про  своє життя,  хтось показував своїх дітей, хтось жартував,  а хтось небагатословно давав зрозуміти,  що живе один,  і ні з ким заговорити, – зазначила пані Наталя. Комусь допомогти – це зовсім не складна справа,  не потребує грандіозних зусиль. По одній краплині добра від кожного з нас,  може перетворитися на океан турботи,  підтримки та щирих посмішок,  які так потрібні тим,  про кого  рідко хто згадує. Я була рада знаходитися серед цих людей, котрих оточують привітні і щиродушні співробітниці терцентру.  Пригощали мене смачним чаєм та смаколиками,  розповідали, з захватом,  про свою працю і людей,  якими опікуються. І здалося,  що вони всі разом живуть одне життя!

Сьогодні майстер-подолог (видалення тріщин, мозолів, вростаючих нігтів, діабетичні стопи) Наталія Сидорка безкоштовно обслуговувала бажаючих клієнтів.

Шполянка Галина Мотрич, скориставшись послугою Наталії, висловила неймовірні враження.

 • Таке вперше трапилося у моєму житті. Навіть і не думала, що потраплю до такої висококваліфікованої майстрині, ще й безкоштовно! Рекомендую всім, хто систематично доглядає за своїми ніжками Наталію Сидорку! Не пошкодуєте! Іще світ не без добрих людей, у нашій громаді все ж таки є люди. які справжні волонтери не для піару, а за покликом душі!, — сказала пані Галина.

Відрадно, що в Шполянській громаді поширене волонтерство. Звичайно в нинішніх умовах війни, громада налічує найбільше військових волонтерів. Проте є люди, які за покликом душі турбуються про хворих, малозабезпечиних, що опинились у складних життєвих умовах, людей з інвалідністю тощо. Крім того, багато волонтерів які опікуються безпритульними тваринами.

Ліцей презентував родзинки інноваційності  

7 жовтня 2016 року рішенням Черкаської обласної ради затверджено обласну цільову програму «Інноваційні школи Черкащини” на період до 2020 року», спрямовану на створення належних умов для діяльності інноваційних шкіл Черкаської області щодо забезпечення якісної освіти учнів, яка відповідає світовим, зокрема – європейським, стандартам. Згідно наказу управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 05.05.2017 №119 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів-учасників цільової обласної програми «Інноваційні школи Черкащини»» 29-ти закладам загальної середньої освіти надано статус експериментальних навчальних закладів регіонального рівня. До їх кількості за результатами конкурсного відбору потрапив Шполянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей». На ІІ етапі Програми, що стартував у ІІ півріччі 2017 року, покращувалася матеріально-технічна база шкіл-учасниць Програми з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій та інших сучасних засобів навчання, реалізовувалися інноваційними школами Черкащини перспективні моделі і програми свого розвитку відповідно до затверджених кошторисів, а з метою моніторингу та аналізу проміжних результатів було заплановано проведення щорічних громадських звітів.
4 грудня в Шполянському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей» удруге за час дії обласної програми учнівський та педагогічний колективи презентували громадський звіт для батьків учнів, директорів закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти об’єднаної територіальної громади Черкаської області, батьків мйбутніх першокласників,  районної профспілкової організації.

Знайомство з результатами роботи інноваційної школи  було організовано у формі оглядової екскурсії. Відповідно до спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України зі створення нового освітнього середовища «Новий освітній простір» НВК отримав три інтерактивні комплекси з приладами та сучасним цифровим обладнанням (так звані лабораторії Ейнштейна) для кабінетів фізики, хімії, біології, тож учасники звіту з непідробним інтересом переглянули фрагменти уроків, які провели вчительки Тетяна Браславська, Тетяна Шевченко та Людмила Шевченко. Гості переконалися у важливості формування початкових знань за допомогою сучасних засобів навчання з фізики (ноутбук, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, цифрове вимірювальне обладнання, лабораторне обладнання) хімії (ноутбук, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, цифрове вимірювальне обладнання, лабораторне обладнання) та біології (ноутбук, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, цифровий мікроскоп, цифрове вимірювальне обладнання, лабораторне обладнання), уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології для ефективного розв’язання нетипових завдань та створення власних проектів. Як і в минулому році, найбільшу зацікавленість батьків викликало спілкування  з дітьми, які навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
У НВК таких класів уже два- 3-І та 1- І, де вчительки початкових класів Світлана Назаренко та Любов Кавун ознайомили з організаційними засадами модернізації системи освіти в цьому проекті.

Наступний екскурсійний об’єкт, що привернув увагу, – це перші та другі класи, у яких учні роблять перші кроки у впровадженні ключової реформи Міністерства освіти і науки України- Нової української школи. Оглянувши освітнє середовище, поспілкувавшись з першокласниками, які в цей час будували нові фігурки з безкоштовно отриманих школою наборів «Шість цеглинок» та «LEGO Play Box», переконалися, що саме від об’єднавчих зусиль залежатиме, наскільки якісною буде реформа початкової освіти.

Значна увага в Шполянському НВК №2- ліцеї приділяється розвиткові творчих здібностей учнів. Інноваційна школа сьогодні активно співпрацює з комунальними закладами позашкільної освіти громади, розвиваються власні осередки позаурочної роботи з учнями. Щотижня, наприклад, на базі ліцею працюють педагоги Шполянського центру науково-технічної творчості учнівської молоді: директорка Лілія Усик, керівники гуртків Майя Варяниця, Юлія Меркотан,  які вивчають з дівчаками та хлопчиками, виховательками груп подовженого дня різні види технічної творчості й винахідництва. Учасники звіту завітали на одне з таких занять, де діти виготовляли новорічні магнітики, а потім ознайомилися з роботою шкільного гуртка під керівництвом учительки образотворчого мистецтва й обслуговуючої праці Алли Джаваги. Вправні старшокласниці якраз малювали дивовижні картини різними видами національного декоративного розпису.

Для всебічного розвитку учнів школи, виховання їх інженерних здібностей заклад отримав у жовтні 2017 року комплект конструкторів Lego на суму близько 400 тис. грн. Було виділено кабінет, проведено його обладнання. За кошти Шполянської міської ради  придбано нещодавно придбано нове поле для цьогорічного сезону «CITY SHAPER – формуй місто» на суму 6800 грн. На базі НВК створено 2 команди: початкової школи та учнів 5-9 класів, які нині готуються взяти участь в Черкаському регіональному фестивалі з робототехніки, який пройде в січні 2020 року. Про те, як готуються до нових змагань, розповіли учні, які відвідують заняття з робототехніки під керівництвом учителів- тренерів Лариси Шкарбан, Бориса Ховряка.

У відремонтованій і утепленій за кошти міського бюджету спортивній залі теж було гамірно в цей день. Тут проводилися тренування вихованців гуртка з волейболу під керівництвом учителя Руслана Плосконоса, а також заняття єдиного на Шполянщині гуртка «Юні друзі прикордонників», створеного шість років тому з ініціативи вчителя Василя Фуркала.

У ході шкільної екскурсії батьки, педагоги дізналися про роботу географічного товариства «Горизонт», яке очолює вчителька Світлана Стецька, театрального гуртка під керівництвом педагога Валентини Колодньої,  клубів за інтересами учнів, яких обєднали  вчителька зарубіжної літератури Тетяна Небянська, практичний психолог Олена Ткаченко. Про те, як завдяки встановленим у кабінетах сучасним комп’ютерам і телевізорам мають можливість сьогодні значно розширювати подачу навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки, позбавлятися монотонності й робити урок привабливим та сучасним, розповіли вчительки Ірина Цяпкало, Катерина Сімон, Галина Дрізд, Світлана Чорна.
Наявна оргтехніка слугує для потреб усіх учасників освітнього процесу у 20 кабінетах школи. Для покращення якості надання освітніх послуг (крім кабінетів інформатики) в закладі використовується: 19 комп’ютерів, 6  ноутбуків, 10 принтерів, з них 4 багатофункціональні. Для кращої візуалізації програмового матеріалу в класах використовуються сучасні телевізори. У 2019 році придбано ще 3 телевізори для потреб молодшої школи на суму 38460 грн.

Майже двадцять років в НВК успішно діє орган учнівського самоврядування – Держава Юних Мислителів і Активістів (ДЮМА), роботу якої спрямовує молодий педагог Ліна Халамей.

Наступним етапом громадського звіту став концерт творчо обдарованих учнів. Свої пісенні, танцювальні номери подарували юні вокалісти, вихованці зразкового аматорського колективу-студії сучасного танцю «Еліт» під керівництвом вчительки  хореографії Лесі Осадчук, учні школи-вихованці ансамблів баяністів і гітаристів Шполянської диятчої школи мистецтв, які навчаються у викладачів Людмили Мошкової, Ольги і Дар’ї Георгієвих.
Громадський звіт продовжив директор інноваційної школи Олександр Гончар. Керівник закладу освіти презентував результати спільної роботи учнів, колег- педагогів, батьків, працівників НВК, акцентував увагу як на позитивних змінах, яких вдалося досягти, так і на проблемах, що варті посиленої уваги. Серед якісних результатів участі в обласній цільовій програмі «Інноваційні школи Черкащини», на думку Олександра Анатолійовича, є те, що за рахунок міського бюджету влітку проведено поточні ремонтні роботи у 24 класах та загальних приміщеннях закладу на суму 142000 грн., вдалося замінити лінолеумне покриття в 7 кабінетах, якому передувала повна заміна цементної основи. Суттєвих змін зазнало і подвір’я школи: зміна ландшафту, різнокольорові лавки, створено на асфальтовому покритті ігрові зони для малечі руками вчителів, розширено велосипедну стоянку. Відрадно, що всі починання активно підтримують батьки, максимально долучаючись до спільної справи перетворити школу на другу домівку. Серед спільно реалізованих проектів – закладка «Саду дитячих мрій» – на задньому подвір’ї зусиллями батьків, дітей та вчителів було висаджено яблуневий сад в кількості дерев, яка відповідає кількості класів. Інший проект – це «Алея Троянд» – висаджена батьками й вчителями на клумбах перед школою в кількості понад 100 кущів. Успішною виявилася співпраця тандему батьки-вчителі в реалізації третього проекту – створення комфортного освітнього середовища. Майстри й майстрині прикрасили стіни й підлогу в крилі початкової школи різноманітними ігровими зонами, настінними розписами. Такі проекти є невід’ємною складовою концепції інноваційного закладу – «Школи якісної освіти». Ії наріжним каменем є створення діючої моделі взаємовідносин у трикутнику: ЗАЦІКАВЛЕНІ БАТЬКИ-ВМОТИВОВАНІ ДІТИ-ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЧИТЕЛІ. За період участі закладу в обласній цільовій програмі проведено ряд заходів щодо енергозбереження. Зокрема, замінено 63 віконних блоки по кабінетах і в актовій залі, проведено реконструкцію електромережі, заміну освітлення, утеплення і впорядкування підвального та горищного приміщень. У 2019 році було здійснено заміну 22 віконних блоків по кабінетах, в коридорі на суму 155833 грн. Таких фінансових надходжень заклад не отримував упродовж тривалого часу.

Системний характер носить і науково-проектна діяльність ліцею, який у 2019 році взяв участь у трьох значущих проектах:

      перший проект «Компола», який проходив під егідою Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, громадської організації «Україна без сміття» та Соса-Соla Foundation. Відрадно, що саме ліцей серед 200 шкіл-переможців України був нагороджений компостером для компостування відходів шкільної їдальні. З початку навчального року на території закладу було встановлено цей пластиковий бак і тепер відходи поступово перетворюються на органічне добриво, яке в подальшому буде використовуватися для підживлення дерев та квітів;

      другий проект «Роздільне сміття», люб’язно надані контейнери від громадської організації «Україна без сміття», які встановлено в НВК. Відтепер місія закладу – навчити дітей відповідальній культурі поводження з відходами і зупинити захоронення сміття на звалищах;

      третій проект «БББЗ – безкоштовний, безпечний, батарейковий збір». З ініціативи очільниці громадської організації «За розвиток Шполянщини» Ірини Ткаченко 14 листопада 2019 року в школі відбулася презентація цього проекту та встановлено спеціальний контейнер для збору використаних батарейок. Відтепер учні матимуть чудову можливість правильно утилізувати використані батарейки і таким чином допомагатимуть покращувати екологічну ситуацію в громаді.

«Відрадно, що засновник постійно цікавиться потребами закладу, а позиція міського голови Кравченка С.В. – усе для дітей – є пріоритетною. Участь в обласній цільовій програмі «Інноваційні школи Черкащини» дає змогу суттєво підвищити конкурентоспроможність школи і в повній мірі реалізувати проблему, над якою працює педагогічний колектив,– «Формування конкурентної моделі випускника НУШ», – сказав Олександр Гончар, завершуючи громадський звіт.