Карантин!!!

Через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ із 24 лютого по 28 лютого (включно) 2020 року повністю призупинено освітній процес у Шполянському НВК № 3-гімназія та Скотарівському НВК (с. Скотареве).

Таке рішення прийнято на засіданні комісії ТЕБ та НС Шполянської міської ради ОТГ (від 22.02.2020 р. протокол № 9), під головуванням міського голови Сергія Кравченка.

 

Увага! Карантин продовжено у двох дитсадках міста!

Через підвищений поріг захворюваності на грип та ГРВІ із 24 лютого по 26 лютого (включно) 2020 року у ЗДО № 3 «Зірочка» та ЗДО № 5 «Калинка» повністю призупиняється освітній процес.

       Батькам рекомендовано  підтверджувати  відсутність дитини у зв’язку із хворобою відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я.

Шполянська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення експертної оцінки земельної ділянки

Місце знаходження земельної ділянки: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола (кадастровий номер 7125710100:01:004:0547)

Мета проведення оцінки: визначення експертної оцінки земельної ділянки з метою її продажу.

Площа земельної ділянки:    1,2974 га

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 107 849,86 грн.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Кінцевий термін подачі документів: 13.02.2020.

Конкурс відбудеться 14.02.2020 о 09-00 год., за адресою:                             вул. Соборна, 20-а, м. Шпола.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади до оголошеної кінцевої дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 1);

підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

 1. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 3);

копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

 1. Інформація про претендента містить:

наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.

Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з’ясування факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна того самого об’єкта декількома претендентами бали за професійний стаж такого оцінювача, а також за його практичний досвід виконання робіт не зараховуються жодному з претендентів.

Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 3.

До участі в конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають вимогам до учасників конкурсу.

 1. Вимоги до учасників конкурсу відповідні вимогам, що зазначені в пункті 12 розділу ІІ «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», яке затверджено Наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 №2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 16.01.2018) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018р. за №198/31650

 

 

 

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

№ з/п Назва об’єкта Мета проведення оцінки Дата оцінки Період проведення оцінки Замовник/платник Досвід суб’єкта оціночної діяльності/досвід оцінювача (прізвище, ім’я, по батькові)* Документ, що підтверджує досвід**
               

__________
* Зазначається конкретна особа – оцінювач (оцінювачі) або безпосередньо суб’єкт оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі.
** Копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть бути заштриховані), копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів. Документи мають бути засвідчені керівником.

“___” ____________ 20__ року ___________
(підпис)

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Заявник
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

Керівник
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові; посада)

який діє на підставі                                                                      ______________________________________________________________________________________________________

(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та ______________________________________________________________________________________________________,

громадських формувань  –  для  фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого__________________________________________ за № ______________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ____________ № ___________________

Розрахунковий рахунок №_____________________________________ в ____________________________________

МФО ________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний  контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

               

Телефон

               

Телефакс

               

Телекс

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(повна назва об’єкта)

“___” ____________ 20__ року                                             ___________
(підпис)

Земельні ділянки учасникам ООС, розподіл вільних залишків бюджету та інші важливі рішення на сесії міської ради

На позачерговій 52 сесії міської ради, депутати схвалили бюджетні рішення  стосовно розподілу  коштів вільних залишків бюджету громади за 2019 рік (у сумі 13 млн. 887 грн), які планують використати  на розвиток інфраструктури, благоустрою, освіти громади та надання субвенцій районному бюджету. У громаді, ці гроші мають спрямувати на капітальний ремонт тротуарів та доріг, капітальні ремонти в окремих закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Також, депутати затвердили кошторис доходів та видатків міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік.  Закладені кошти планують розподілити на важливі потреби, приміром – придбання контейнерів для  сміття, озеленення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських та промислових відходів виробництва тощо.

        На цьому засіданні депутати одноголосно підтримали рішення стосовно надання землі учасникам ООС/АТО. А саме:  затвердили  два проєкти рішення щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність та два проєкти рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

       Далі ухвалили Статут КЗ «Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді», утворили Сигнаївську філію Центру культури та дозвілля, підтримали рішення про утворення інклюзивної групи в ЗДО № 5 «Калинка».

        Загалом депутати розглянули і винесли рішення по 87 питанням, з них — 37 загального характеру та 50 – земельні.

 

Служба за контрактом – можливість достойного працевлаштування

      Нещодавно в приміщенні Шполянської районної філії Черкаського ОЦЗ спільно з представниками Шполянського районного військового комісаріату відбувся семінар для секретарів сільських рад району. На даному заході обговорювалося питання проходження служби в військових силах України жителями Шполянського району, в тому числі і за контрактом. Всього на семінарі були присутні 17 посадових осіб сільських рад.

Перед присутніми виступив Кільченко С.М. – виконуючий обов’язки  військового комісара, начальник відділення комплектування Шполянського РВК. Він  розповів присутнім про умови проходження військової служби. В ході виступу також наголосив про відповідальність кожної людини, кожного громадянина в тяжкий для нашої держави час виконувати свій громадянський обов’язок по захисту України від загарбників. Учасники семінару  взяли  участь в активному спілкуванні та обговоренні проблем, які для них являються найбільш важливими.    

 

Вечір пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні

До шостої річниці вшанування Героїв Небесної Сотні 20 лютого у Дитячій школі мистецтв Шполянської громади відбувся вечір пам’яті «Земля ридає, плачуть небеса…». Захід організований Центром  культури та дозвілля Шполянської ОТГ за участі колективів Шполянського РБК.

       Герої Небесної Сотні ввійшли до списку сучасних державотворців, які ціною власного життя відстоювали національну ідею — незалежну, європейську Україну. Місцева влада на високому рівні підтримує дух національної волі. Саме тому працівники культури об’єднаної громади побудували сценарій заходу максимально пронизливим, зворушливим до сліз,  намагаючись донести глядачам, розуміння того, за що боролись учасники Революції Гідності, і за що бореться Україна зараз.

           Не забуваймо своїх національних героїв заради нашого майбутнього! Сердечно подякуймо всім, хто відстоював Майдан, за яскравий приклад мужності, сили духу, чесності і вільної нації!

У концертній програмі прозвучали номери від Центру культури та дозвілля Шполянської ОТГ — тріо «ВіаЛеДі», солістки Ольги Тихоненко, солістки Анни Захарченко, вірш «Спиніться люди, схаменіться!» зачитувала Євгенія Карбівнича, уривок з поеми «Грішниця» (Лесі Українки) зачитувала Адріана Поліщук.

Шполянського РБК – солістка Вікторія Верба, солістка Антоніна Рашевська, квартет у складі: Анатолія Берестецького, Юрія Чорноуса, Василя Третяка, Антоніни Рашевської.

“Мови – це важливо!” – цей вислів обрано ЮНЕСКО гаслом Міжнародного дня рідної мови

21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови.

Свято було започатковано у листопаді 1999 року на тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» – звучало у заголовку документа. Міжнародне свято рідної мови мало послугувати захисту мови як культурної спадщини кожної окремої національності, кожної народності на нашій планеті.

      В Україні це свято відзначають з 2002 року, з метою зміцнення державотворчої функції української мови.

      Відтоді це свято стало ще одним днем пошанування рідної мови в кожному освітньому закладі, у бібліотеках, культурних центрах, просвітницьких організаціях України.

 

“Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.” – Ліна Костенко

 Тож говорімо рідною українською мовою! Вона найближча серцю!

 

Рішення 52-ї позачергової сесії Шполянської міської ради ОТГ VIII скликання 19.02.2020

Порядок денний

52 позачергова сесія VIIІ скликання

від  19.02.2020

 

 

Загальні питання

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 47-2/VIII  «Про бюджет Шполянської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (Онищенко Н.)Завантажити Завантажити
 2. Про скасування рішення виконавчого комітету від 20.11.2019 № 477 «Про організацію харчування учнів пільгових категорій в закладах освіти у 2020 році» (Онищенко Н.) Завантажити
 3. Про затвердження кошторису доходів та видатків міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік. (Онищенко Н.) Завантажити
 4. Про зміни до штатного розпису та структури Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (Гукало О.) Завантажити
 5. Про завершення приватизації будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул. Кушнова, 59, с. Скотареве (Курінний І.) Завантажити
 6. Про затвердження Статуту комунального закладу «Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді» у новій редакції (Курінна О.) Завантажити
 7. Про надання дозволу на укладення договорів оренди транспортних засобів (Коваль Д.) Завантажити
 8. Про затвердження складу комісій виконавчого комітету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (Герус Т.) Завантажити
 9. Про внесення змін до рішення від 18.04.2019 №37-22/ VIII «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади» (Плахотнюк Л.) Завантажити
 10. Про добровільне приєднання територіальної громади села Сердегівка до Шполянської міської об’єднаної територіальної громади (АнтощенкоА.) Завантажити
 11. Про покладання обов’язків старости села Сердегівка на Зеленько Людмилу Миколаївну (Гукало О.) Завантажити
 12. Про реорганізацію Сердегівської сільської ради, що увійшла до складу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (АнтощенкоА.) Завантажити
 13. Про реорганізацію виконавчого комітету Сердегівської сільської ради, що увійшла до складу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (АнтощенкоА.) Завантажити
 14. Про місце та режим роботи старости на території громади села Сердегівка (АнтощенкоА.) Завантажити
 15. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану на Зеленько Л.М. (АнтощенкоА.) Завантажити
 16. Про добровільне приєднання територіальної громади села Надточаївка до Шполянської міської об’єднаної територіальної громади (АнтощенкоА.) Завантажити
 17. Про покладання обов’язків старости села Надточаївка на Шевченко Миколу Анатолійовича (Гукало О.) Завантажити
 18. Про реорганізацію Надточаївської сільської ради, що увійшла до складу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (АнтощенкоА.)  Завантажити
 19. Про реорганізацію виконавчого комітету Надточаївської сільської ради, що увійшла до складу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (АнтощенкоА.) Завантажити
 20. Про місце та режим роботи старости на території громади села Надточаївка (АнтощенкоА.) Завантажити
 21. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану на Шевченко М.А. (АнтощенкоА.) Завантажити
 22. Про добровільне приєднання територіальної громади села Бурти до Шполянської міської об’єднаної територіальної громади (АнтощенкоА.) Завантажити
 23. Про покладання обов’язків старости села Бурти на Волошина Олега Івановича (Гукало О.) Завантажити
 24. Про реорганізацію Буртівської сільської ради, що увійшла до складу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (АнтощенкоА.) Завантажити
 25. Про реорганізацію виконавчого комітету Буртівської сільської ради, що увійшла до складу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (АнтощенкоА.) Завантажити
 26. Про місце та режим роботи старости на території громади села Бурти (АнтощенкоА.) Завантажити
 27. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану на Волошин О.І. (АнтощенкоА.) Завантажити
 28. Про доповнення до рішення від 05.04.2018 № 17-13/VIІI «Про утворення старостинських округів Шполянської міської ради» (АнтощенкоА.) Завантажити
 29. Про ліквідацію Сигнаївського сільського Будинку культури (Яценко І.) Завантажити
 30. Про внесення змін до рішення від 06.11.2018 р. № 27-20/VIII (Яценко І.) Завантажити
 31. Про внесення змін до рішення від 12.02.2019 р. № 35-29/VIII (Яценко І.) Завантажити
 32. Про внесення змін до рішення Шполянської міської ради від 14.09.2017 №6-15/VІІІ (Римлянська І.)
 33. Про зміну кількісного складу виконавчого комітету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (Герус Т.) Завантажити
 34. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (Герус Т.) Завантажити
 35. Про внесення змін до рішення Сигнаївської сільської ради  від 20.12.2019 № 32-6/VII  «Про сільський бюджет на 2020 рік» (Онищенко Н.) Завантажити
 36. Про внесення змін до рішення Терешківської сільської ради  від 20.12.2019   № 42-1/VII  «Про сільський бюджет на 2020 рік» (Онищенко Н.) Завантажити
 37. Про утворення інклюзивної групи в ЗДО №5 «Калинка» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області  (Каландирець І.) Завантажити

Земельні питання

 1. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). Завантажити
 2. Про надання громадянам згод на відновлення меж земельних ділянок. Завантажити
 3. Про надання громадянам згод на відновлення меж земельних ділянок. Завантажити
 4. Про надання дозволу громадянам на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). Завантажити
 5. Про поновлення договорів оренди землі під існуючими тимчасовими металевими гаражами в районі багатоквартирних житлових будинків в м. Шпола. Завантажити
 6. Про розгляд земельних спорів. Завантажити
 7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0661 га. Завантажити
 8. Про внесення змін до рішення Шполянської міської ради від 03.12.2019 №46-42.27/VІІІ. Завантажити
 9. Про внесення змін до рішення Шполянської міської ради від 23.12.2019 №47-13.15/VІІІ. Завантажити
 10. Про внесення змін до рішення Шполянської міської ради від 03.12.2019 №46-42.65/VІІІ. Завантажити
 11. Про надання гр. Мусієнку А.М. та Січкарю В.О. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4 га. Завантажити
 12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2800 га. Завантажити
 13. Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. Завантажити
 14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3498 га. Завантажити
 15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1,1113 га. Завантажити
 16. Про внесення змін до рішення сесії від 03.12.2019 №46-42.6/VIII «Про надання громадянам згод на відновлення меж земельних ділянок». Завантажити
 17. Про внесення змін до рішення сесії від 03.12.2019 №46-42.7/VIII «Про надання громадянам згод на відновлення меж земельних ділянок» Завантажити
 18. Про внесення змін до рішення сесії від 03.12.2019 №46-42.8/VIII «Про надання дозволу громадянам на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» Завантажити
 19. Про надання гр. Коваленко М.Є. дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Завантажити
 20. Про відмову у наданні гр. Криницькій О.Ю. дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Завантажити
 21. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки. (Курінний І.) Завантажити
 22. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки. (Курінний І.) Завантажити
 23. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки. (Курінний І.) Завантажити
 24. Про відмову у наданні дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки по пров. Сагайдачного, 46-а, м. Шпола (Курінний І.) Завантажити
 25. Про надання гр. Волику Ю.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га. Завантажити
 26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,38 га. Завантажити
 27. Про проведення повторних земельних торгів (аукціону) з продажу земельної ділянки площею 0,1401 га, яка розташована за адресою  вул. Волонтерська, м. Шпола. Завантажити
 28. Про надання ТОВ «Торгові ряди-2» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1490 га. Завантажити
 29. Про відмову у наданні Шполянському госпрозрахунковому міжрайонному магазину-складу Черкаської облспоживспілки згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Завантажити
 30. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 5,0 га. Завантажити
 31. Про припинення договору оренди землі, який зареєстровано 10.05.2014 номер запису 5635221. Завантажити
 32. Про передачу ТОВ «АВУАР» земельної ділянки площею 3,0843 га в оренду. Завантажити
 33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність гр. Поліщуку Є.В. Завантажити
 34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність гр. Пікало В.В. Завантажити
 35. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 5,9362 га. Завантажити
 36. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки площею 54,0га. Завантажити
 37. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,2974 га. Завантажити
 38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність гр. Логвіновій З.І. Завантажити
 39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність гр. Кравченку С.В. Завантажити
 40. Про надання гр. Шарапі Ю.В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Завантажити
 41. Про припинення права постійного користування земельними ділянками. Завантажити
 42. Про надання гр. Перегон Г.П. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Завантажити
 43. Про надання гр. Вдовик Н.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Завантажити
 44. Про надання гр. Лубяному О.Є. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Завантажити
 45. Про надання гр. Бойко Л.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Завантажити
 46. Про надання гр. Марченко В.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Завантажити
 47. Про надання гр. Полякову М.Ю. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Завантажити
 48. Про надання гр. Денисенку В.О. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Завантажити

 

 

Громада вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні (фото)

У середмісті Шполи, біля пам’ятного знака Героям Небесної Сотні  жителі громади вшанували пам’ять українців, які шість років тому, без зброї пішли у перший бій, і загинули, за сучасну незалежність України.

 • Для нас ця рана не гоїться, і дуже важко пережити втрати «цвіту нації», але ми мусимо завершити ті зміни, які почали відважні українці, ми повинні боротися за справедливість і покарання винних до кінця! – сказав перший заступник міського голови Шполянської ОТГ Олександр Кузуб під час вшанування.

 

До присутніх також звернулись представники районної влади і учасники Майдану — керівник апарату Шполянської райдержадміністрації Любов Бакалина, учасник Революції Гідності  Віктор Слюсар.

        Молебень за загиблими Героями Небесної Сотні відправили настоятель Храму Різдва Пресвятої Богородиці, ієрей Роман Саломатін та настоятель храму Святої Трійці УПЦ КП протоірей Дмитро Горовенко.

        Шполяни вшанували пам’ять сучасних борців за волю України хвилиною мовчання, покладанням квітів до меморіалу Героям Небесної Сотні та пам’ятного знаку учасникам ООС/АТО.

Фонд направив 11,3 млн грн на забезпечення медичним і постійним стороннім доглядом та побутовим обслуговуванням потерпілих

Для забезпечення потерпілих на виробництві у січні 2020 року спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням і додатковим харчуванням Фонд соціального страхування України направив 11,3 млн гривень.

Зокрема, на фінансування постійного стороннього догляду – 5 млн грн, спеціального медичного догляду – 3,1 млн грн, побутового обслуговування – 3,1 млн грн і додаткового харчування – 0,1 млн гривень.

Фонд фінансує надання різних видів зазначених послуг для постраждалих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань у залежності від потреби та ступеня обмеження життєдіяльності, здатності до самообслуговування. Потреба в цьому має бути визначена висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

 

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від виду догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць):

 • від розміру встановленої на день виплати мінімальної заробітної плати – на спеціальний медичний догляд;
 • половини розміру мінімальної заробітної плати – на постійний сторонній догляд;
 • чверті розміру мінімальної заробітної плати – на побутове обслуговування.

Додаткове харчування призначається з метою забезпечення підвищеної потреби організму потерпілого у харчових речовинах, попередження виникнення недостатності незамінних харчових речовин, використання лікувально-профілактичних властивостей окремих харчових продуктів, які попереджують прогресування деяких професійних захворювань та наслідків нещасних випадків на виробництві.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України