Про надання фінансової підтримки розвитку фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 року №918 затверджено Порядок Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

Фінансова підтримка надається фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції за напрямами:

  • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільського господарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності від 1 до 120 га земель сільськогосподарського призначення у розмірі 3100, 00 на 1 га, але не більше 372 000,00 грн для одного утримувача;
  • спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності надається на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована за реєстрована  відповідно до законодавства станом на дату подання заявки від трьох до ста голів у розмірі 5 300, 00 грн на одну корову, але не більше 530 000, 00 грн на одного отримувача.

Заявка на отримання бюджетних коштів подається через особистий  електронний кабінет до Державного аграрного реєстру отримувачами з                 1 вересня поточного року.

Граничний строк подання заявки до Державного агарного реєстру –                   15 листопада поточного року.

Вищезазначена Постанова  розміщена на Урядовому порталі (єдиний веб портал органів виконавчої влади України від 22.08.2022).

Прошу довести зазначену інформацію до відома фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції.

Контактні телефони Черкаського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

0986438897 – Анатолій Сіренко

0974669575  – Михайло Камінський

 

Про виготовлення документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Відповідно ст. ст. 48, 49 Водного кодексу України всі суб’єкти господарювання, які здійснюють забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використовують воду та скидають забруднюючі речовини у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів, повинні отримати дозвіл на спеціальне водокористування.

З 4 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані
з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування», який передбачає внесення змін до Водного кодексу України. Змінилася процедура отримання дозволу на спеціальне водокористування, згідно ст. 49 Водного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2002 № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459» дозвіл видається територіальними органами Держводагентства.

Видачу дозволів на спеціальне водокористування на території Черкаської області здійснює – сектор у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України.

Повідомляємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів” від 26.10.2011 № 1101, Регіональний офіс водних ресурсів
у Черкаській області надає послуги щодо розрахунку обґрунтування потреби

у воді для отримання суб’єктом господарської діяльності дозволу на спеціальне водокористування (забір води з підземних джерел для господарсько-побутових, сільськогосподарських та промислових потреб, для водопостачання населення, підприємств та організацій, а також забір або використання води з поверхневих джерел для виробничих потреб, поливу (зрошення) та риборозведення), та розробляє поточні технологічні нормативи використання питної води для суб’єктом господарської діяльності, які здійснюють передачу води населенню.

Консультації щодо розрахунку обґрунтування потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування та поточні технологічні нормативи використання питної води можна отримати за адресою: 18000,
м. Черкаси, вул. Смілянська 118 (каб. 207-4), тел. 63-76-70.

Завантажити

 

Згідно інформації регіонального

офісу водних ресурсів у Черкаській обла

Шполянська міська рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

Мета конкурсу: розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим призначенням для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 4,43 га, яка розташована в межах с. Капустине, Звенигородського району, Черкаської області, для подальшого продажу права оренди на земельну ділянку (водного об’єкта) на земельних торгах (аукціоні).

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, (якщо він не визначений в інформації)  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 21.04.2021.

Конкурс відбудеться 23.02.2021 о 09.00 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області:

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

 

Мета конкурсу: розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим призначенням для експлуатації та догляду за водними об’єктами орієнтовною площею 2,08 га, яка розташована в межах с. Лебедин, Звенигородського району, Черкаської області, для подальшого продажу права оренди на земельну ділянку (водного об’єкта) на земельних торгах (аукціоні).

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, (якщо він не визначений в інформації) подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 21.04.2021.

Конкурс відбудеться 23.04.2021 о 09.00 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області:

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

 

Мета конкурсу: розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим призначенням для експлуатації та догляду за водними об’єктами орієнтовною площею 0,47 га, яка розташована в межах с. Скотареве, Звенигородського району, Черкаської області, для формування земельної ділянки.

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, (якщо він не визначений в інформації) подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 21.04.2021.

Конкурс відбудеться 23.04.2021 о 09.00 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області:

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

Шість учасників бойових дій у зоні ООС отримали дозвіл на отримання земельної ділянки

Розглядаючи  земельні питання на другій сесії міської ради ІХ скликання  депутати одноголосно підтримали рішення стосовно виділення земельних ділянок шістьом учасникам бойових дій на території операції Об’єднаних сил.

        Рада ухвалила рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки двом особам на загальну площу 4 га та двом особам затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність на площу 3,8 га. Крім того,  двом учасникам ООС затвердили проєкти землеустрою для індивідуального садівництва кожному по 0,1 га.

       Загалом з початку 2020 року учасникам бойових дій на території ООС міської громади  депутати затвердили земельні ділянки  38 особам, площею 70,8758 га. Надали дозвіл на отримання землі 17 особам, площею 34 га, надали дозволи  2 особам, площею 0,2 га для індивідуального садівництва, затвердили 2  особам, площу 0,2 га для індивідуального садівництва, погодили передачу у власність земельних ділянок 10 особам, орієнтовною площею 20 га землі для ведення особистого селянського господарства.

 

Земельні ділянки під кладовища та сміттєзвалища на території громади

У багатьох населених пунктах Шполянської міської громади виникла необхідність  продовжити упорядкування документації санкціонованих сміттєзвалищ, а також розширити   кладовища.  Ситуацію ретельно вивчали у міській раді, фахівці об’їхали всі населені пункти, оцінили відповідність земельних ділянок під використання для поховань та вивозу твердих побутових відходів.

      На 58-й позачерговій сесії депутати посприяли у вирішенні проблеми і одноголосно підтримали рішення стосовно розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під кладовища та сміттєзвалища.

          Відтак, депутати надали дозвіл КП «Благоустрій» на розробку проєктів землеустрою під кладовища розташованих в межах 4-х населених пунктів громади — селі Надточаївка (2,8 га), селищі Ховківка (0,7 га), селі Сердегівка (0,7 га), селі Терешки (4,6 га).

          Також за рішенням міських депутатів передано у постійне користування КП «Благоустрій» ділянки за межами 8-ми населених пунктів для розміщення сміттєзвалищ — за межами села Терешки загальною площею 0,2000 га, за межами села Іскрене 0,5000 га, за межами села Капустине 0,2335 га, за межами села Скотареве 0,4000 га, за межами села Лебедин 0, 5000 га, за межами села Сердегівка 0,2000 га, за межами села Сигнаївка 0,4400 га, за межами села Надточаївка орієнтовною площею 2,0 га.

Держгеокадастр Черкаської області закликає власників земельних ділянок і землекористувачів перевірити відомості про свої земельні ділянки на Публічній кадастровій карті

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області систематизує інформацію про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 01.01.2013 року й посвідчене державними актами (договорами оренди) та відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру (ДЗК).

Якщо ви отримували державний акт з 1993-го по 2003 рік (червоного кольору) то цим державним актам на земельні ділянки не присвоювались кадастрові номера за замовчуванням, тому власнику чи землекористувачу (орендаря) земельної ділянки слід звертатися  до землевпорядної організації – розробника документації із землеустрою та замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості.

Якщо ви маєте державний акт виданий з 2003-го року (зеленого кольору) чи з 2009-го року (синього кольору), то можете побачити на ньому зазначений кадастровий номер, а також перевірити наявність інформації на публічній кадастровій карті. Особливо актуальною перевірка є для власників державних актів зеленого кольору, адже у ті роки з ряду причин до бази ДЗК могла бути внесена не вся інформація.

Наголошуємо, якщо ж відомості про земельну ділянку не внесені до ДЗК, то таку ділянку неможливо подарувати, успадкувати, віддати в заставу, здійснити поділ або об’єднати, здати в оренду тощо.

Відомості про земельні ділянки, що містяться в Державному земельному кадастрі України, є відкритими та опубліковані в мережі інтернет на веб-сторінці Публічна кадастрова карта (https://newmap.land.gov.ua).

Для отримання більш детальної інформації щодо внесення відомостей про земельні ділянки до ДЗК пропонуємо звернутися до Відділу у Шполянському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області за адресою: вул. Лозуватська, 60, м. Шпола, 3 поверх, каб. № 314, приміщення Шполянської районної державної адміністрації.

 

Розпорядження завантажити

Виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на території ООС продовжується

На 57-й позачерговій сесії Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, яка відбулась 7 липня, при розгляді земельних питань депутати одноголосно підтримали рішення щодо виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на території операції Об’єднаних сил.
Сесія задовольнила рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки трьом учасникам бойових дій, які проживають на території громади загальною площею 5,399 га землі. Крім того, депутати надали дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 10 га ще п’яти учасникам ООС.
 Загалом з початку 2020 року учасникам бойових дій на території ООС міської громади надано дозвіл на отримання земельних ділянок загально площею 22 га – 16 особам, затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 56,809 га – 31 особі, погоджено передачу у власність земельних ділянок загальною площею 12 га – 6 особам.

Земельні ділянки учасникам бойових дій на території ООС

На 56-й  позачергової сесії міської ради об’єднаної територіальної громади, яка відбулась 18 червня, при розгляді земельних питань депутатами традиційно і одноголосно підтримано проекти  рішень щодо виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на території операції Об’єднаних сил.

        На цій сесії прийнято рішення про  передачу у власність  14 учасникам бойових дій, які проживають на території громади 21,04 га землі, а також погодили передачу земельних ділянок загальною площею 6 га  трьом особам.

       Загалом з початку 2020 року учасникам бойових дій на території ООС міської громади надано дозвіл на отримання земельних ділянок загально площею 12 га – 6 особам, затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 51,41 га – 28 особам, погоджено передачу у власність земельних ділянок загальною площею 12 га – 6 особам.

       

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ГАРАНТУЄ ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

Згідно з чинним законодавством України використання землі в Україні  є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

          Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

         Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

         Враховуючи вищенаведене, Шполянська міська рада,  просить представників юридичних осіб та фізичних осіб, які використовують на території об’єднаної територіальної громади земельні ділянки комунальної власності (в тому числі землі  колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені та землі під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення), нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї))  без правовстановлюючих документів  звернутися до 30.06.2020  у робочий час з наявними:

  • установчими документами та/або документами що підтверджують особу;
  • документами та матеріалами що підтверджують площу земельної ділянки, яка перебуває у користуванні фізичної та/або юридичної особи;
  • документи, що посвідчують право власності фізичної та/або юридичної особи на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);

          до відділу з питань земельних відносин (м. Шпола вул. Соборна, 20 а) з  метою підготовки клопотань для їх подання до Шполянської міської ради або до центру надання адміністративних послуг (м. Шпола вул. Лозуватська , 59) для подання до Шполянської міської ради відповідного клопотання щодо оформлення права оренди на земельну ділянку.

         Разом з тим повідомляємо що відповідно до:

– Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав.

–  Закону України «Про оренду землі» орендар земельної ділянки має право самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі та отримувати продукцію і доходи.