Статут громади

Сторінка:  1  2  3  4

С Т А Т У Т

Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

 

Зміст

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Глава 1.2. Межі території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади та її географічне положення

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Глава 1.4. Взаємовідносини Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Глава 1.5. Планування розвитку Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Шполянської міської  об’єднаної територіальної громади

Глава 2.2. Шполянська міська об’єднана територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Глава 2.3. Права та обов’язки членів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Глава 2.4. Форми участі членів Шполянської міської  об’єднаної територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Глава 2.5. Місцеві вибори

Глава 2.6. Місцевий референдум

Глава 2.7. Загальні збори (конференції) жителів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Глава 2.8. Громадські слухання

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні петиції

Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)

Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Глава 2.14. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Шполянській міській об’єднаній територіальній громаді

Глава 2.15. Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади

Глава 2.16. Міський голова

Глава 2.17. Виконавчі органи ради

Глава 2.18. Сільський староста

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Глава 3.2. Фінансова основа Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль Шполянської міської об’єднаної територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення

Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

Розділ V. Прикінцеві положення

 

Преамбула

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, форми та порядок діяльності Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл та міста, які входять до складу Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 1.1.1.

 1. Шполянська міська об’єднана територіальна громада (далі – Територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад міста Шпола, сіл Кримки, Скотареве.

Стаття 1.1.2.

 1. Рішення Шполянської міської ради про утворення Територіальної громади прийнято 26 січня 2017 року №.19-8/VІІ, Рішення Шполянської міської ради про добровільне приєднання територіальної громади села Скотареве до Шполянської міської об’єднаної територіальної громади прийнято 22 серпня 2017 № 5-1/VIІI.

Стаття 1.1.3.

 1. Адміністративним центром Територіальної громади є місто Шпола, в якому розміщено її орган місцевого самоврядування.
 2. Жителям всіх населених пунктів громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру громади.

Стаття 1.1.4.

 1. Територіальна громада має єдиний представницький орган – Шполянську міську раду (далі – Рада).
 2. Перші вибори депутатів Ради відбулися 30 квітня 2017 року.

Стаття 1.1.5.

 1. Територіальна громада та її Рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об’єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.6.

 1. Пам’ятними датами та святковими днями громади, її окремих населених пунктів (день села, міста тощо) є:

26 січня День утворення Шполянської міської об’єднаної територіальної громади;

31серпня День прапора та герба міста Шпола;

Друга неділя вересня – День міста;

21 вересня День села Кримки;

27 вересня День села Скотареве.

Стаття 1.1.7.

 1. Офіційною символікою громади є її прапор та герб – положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням Шполянської міської ради.
 2. На будівлях, де розміщена Рада, інші органи Територіальної громади вивішується Державний Прапор України та Прапор Громади.

Стаття 1.1.8.

 1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням Ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Шполянської міської об’єднаної територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Шполянської міської об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням Ради.
 2. Члени Територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням міського голови Шполянської міської об’єднаної громади відзначені Подякою, Грамотою та Почесною грамотою. Положення про Подяку, Грамоту та Почесну грамоту затверджуються рішенням Ради.
 3. Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою, Грамотою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом Ради, її постійними комісіями, сільським старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи, відповідно до Положення про відзнаки.
 4. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Шполянської міської об’єднаної територіальної громади» вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються Радою.

Глава 1.2. Межі території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади та її географічне положення

Стаття 1.2.1.

 1. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Шполянського району Черкаської області.
 2. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 0 км.
 3. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру – 75 км.
 4. Територія Шполянської міської об’єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися: міста Шпола та села Кримки, Скотареве.
 5. Територія громади межує з:

1)         північного сходу – Сигнаївська сільська рада ;

2)         північного заходу – Лозуватська сільська рада;

3)         півночі – Терешківська сільська рада;

4)         сходу – Мар’янівська та Лебединська сільські ради;

5)         південного заходу – Капустинська сільська рада;

6)         півдня – Товмацька, Водянська, Соболівська сільські ради;

7)         заходу – Васильківська сільська рада.

 1. Межі території громади не можуть бути змінені без згоди жителів Територіальної громади.

Стаття 1.2.2.

 1. На території громади розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади):

Місто Шпола, загальна площа 18,7095 кв. км.;

Село Кримки, загальна площа 3,1580 кв. км.;

Село Скотареве, загальна площа 2,1640 кв. км.

Стаття 1.2.3.

1.Територія громади займає площу 114,748 кв. км.

2.Населення громади становить біля 18 329  чоловік.

3.Гідрографічна сітка громади представлена річками Шполка, Скотарка та технічними водоймами.

4.Площа лісового фонду становить 1198,34 га. Ліси змішані.

 1. Площа земель сільськогосподарського призначення складає 4814,11 га.
 2. Площа земель запасу складає 956,18 га.

7.На території громади родовища корисних копалин відсутні.

Стаття 1.2.4.

 1. Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до Ради міський голова, виконавчий комітет Ради або члени Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

Стаття 1.2.5.

 1. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

Стаття 1.2.6.

 1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів громади – територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються Радою з врахуванням думки жителів Територіальної громади.
 2. Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
 3. Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки, культури та інших галузей, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей, здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села, міста, відповідно чинного законодавства.
 4. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами громади, Шполянським районом та Черкаською областю.
 5. Назви територіальним об’єктам міста даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Стаття 1.3.1.

 1. Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації в органах юстиції .
 2. Проект Статуту підлягає громадському обговоренню в усіх населених пунктах Територіальної громади.
 3. Статут діє в просторових межах Територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території , що перебуває за межами території громади.

Стаття 1.3.2.

 1. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.
 2. Правові акти органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

Стаття 1.3.3.

 1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України та іншим нормативно-правовим актам.
 2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.3.4.

 1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою.
 2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.
 3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Ради групою депутатів Ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), міським головою або членами Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.
 4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами України, вносяться Радою за пропозицією міського голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства не діють.

Глава 1.4. Взаємовідносини Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Стаття 1.4.1.

 1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на території громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади.
 2. Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.
 3. Органи і посадові особи Територіальної громади підзвітні та підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.
 4. За організацію співпраці органів і посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає міський голова.

Стаття 1.4.2.

 1. Органи і посадові особи Територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.
 2. Міський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з правоохоронними органами та гілками судової влади.

Стаття 1.4.3.

 1. Взаємовідносини органів і посадових осіб Територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території , базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.
 2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, відповідні органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють такі функції :

– утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах Територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

– призначають та звільняють з посади їхніх керівників;

– визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

– встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;

– приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації ;

– визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету;

– приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

– приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

– вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

– контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

 1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, надають відповідну інформацію.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Стаття 1.4.4.

 1. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.
 2. Територіальна громада, її органи місцевого самоврядування і їх посадові особи можуть брати участь у між муніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.5. Планування розвитку Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 1.5.1.

 1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення її сталого розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь жителів Територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.
 2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття Радою таких розроблених із залученням громадськості актів:

1) Генерального плану розвитку населених пунктів громади;

2) Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади (Варіант: Стратегія місцевого розвитку);

 1. На виконання Генерального плану розвитку населених пунктів громади та Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади (далі – Стратегічний план) Радою приймаються щорічні Плани соціально-економічного та культурного розвитку громади.
 2. З метою відстеження динамічних змін у розвитку громади ведеться щорічний моніторинг статистичних показників «Муніципальна статистика».

Стаття 1.5.2.

 1. Генеральний план розвитку населених пунктів громади (далі – генеральний план) – це основний документ містобудівного планування, який визначає довгострокову політику Ради щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів громади з урахуванням як історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичних центрів, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.
 2. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту.
 3. Генеральний план затверджується рішенням Ради лише після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населених пунктів громади, у порядку, встановленому законодавством України про планування та забудову територій та рішеннями Ради.

Стаття 1.5.3.

 1. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем Територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання з урахуванням фінансових та інших ресурсів громади.

Стаття 1.5.4.

 1. Стратегічний план передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше двох каденцій повноважень Ради.
 2. Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом та Стратегією розвитку громади.
 3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб Територіальної громади з їх реалізації із зазначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

Стаття 1.5.5.

 1. Основною умовою визначення цілей у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів Територіальної громади із врахуванням засад сталого розвитку.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 2.1.1.

 1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.
 2. Система місцевого самоврядування Територіальної громади включає:

– Територіальну громаду;

– внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів громади;

Раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє – Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

– міського голову, який є головною посадовою особою Територіальної громади;

– виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

– старости сіл Кримки, Скотареве;

– органи самоорганізації населення.

 1. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 2.1.2.

 1. Система місцевого самоврядування Територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами України.
 2. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

–           ефективності – рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

– сталості – використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

–           екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

–           системності – кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

–           відкритості – рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

–           громадської участі – підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади має відбуватись за умови широкого громадського обговорення та врахування інтересів Територіальної громади.

Глава 2.2. Шполянська міська об’єднана територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Стаття 2.2.1.

 1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.
 2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

Стаття 2.2.2.

 1. Членами Територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.
 2. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи Територіальної громади здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території громади та ведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

Стаття 2.2.3.

 1. Структурним елементом Територіальної громади є внутрішня громада, членами яких є жителі населеного пункту, крім адміністративного центру громади.
 2. Внутрішня громада безпосередньо бере участь у вирішенні питань, віднесених законом до відання Територіальної громади, її органів та посадових осіб шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи тощо.
 3. Інтереси членів кожної з внутрішніх громад в органах місцевого самоврядування Територіальної громади представляють староста відповідного села, депутати Ради, обрані у відповідних одномандатних виборчих округах.
 4. Інтереси членів внутрішніх громад в органах державної влади представляють органи та посадові особи Територіальної громади.

Стаття 2.2.4.

 1. Територіальна громада є учасником цивільних та господарських відносин.
 2. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.
 3. Територіальна громада обирає раду та голову громади, а також формує об’єкти комунальної власності.
 4. Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

Стаття 2.2.5.

 1. До компетенції Територіальної громади входять:

1)         всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2)         питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

 1. Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 Європейської Хартії місцевого самоврядування, а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».
 2. До безпосередньої компетенції Територіальної громад не входять питання щодо:

1)         прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, що поширюють свою юрисдикцію на територію громади (Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, органів судової влади тощо);

2)         прийняття рішень з питань, віднесених відповідно до принципу субсидіарності до компетенції Черкаської обласної та Шполянської районної рад;

3)         прийняття рішень з питань щодо місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, обрання і звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади (за винятком голови громади та сільських старостів);

4)         прийняття рішень в частині делегованих законом повноважень органів виконавчої влади, віднесених до компетенції виконавчих органів Ради.

Глава 2.3. Права та обов’язки членів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 2.3.1.

 1. Членам Територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання громади та її органів.

2.За обсягом муніципальної право- та дієздатності члени Територіальної громади поділяються на дві категорії :

а) повноправні члени Територіальної громади: громадяни України – жителі населених пунктів громади. які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві вибори» мають активне виборче право. Зазначені особи володіють муніципальною право- та дієздатністю в повному обсязі;

б) члени Територіальної громади з обмеженою муніципальною право- та дієздатністю: жителі населених пунктів громади, які є іноземцями, особами без громадянства; неповнолітні громадяни України; громадяни України, яких визнано судом недієздатними або такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Обмеження муніципальної право- та дієздатності цих членів Територіальної громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих виборах, місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування Територіальної громади.

 1. Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Територіальної громади, користуються усіма правами членів Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання. Рішенням органів місцевого самоврядування Територіальної громади для цієї категорії осіб може встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами Територіальної громади.

4.Права члена Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, права участі у загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання з вирішальним голосом, надаються також Почесним громадянам Територіальної громади незалежно від місця їхнього проживання, а також, за рішенням Ради – особам, які не є членами Територіальної громади, але отримали у відповідності із Законом України «Про закордонних українців» статус закордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед Територіальною громадою або її внутрішніми громадами.

Сторінка:  1  2  3  4

Поділитись: