Вакансії

09.04.2021

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

  • спеціаліста ІІ категорії відділу містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення.

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України,  вільне володіння державною мовою, наявність освіти не нижче бакалавра, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузі містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, володіння основними навиками роботи на комп’ютері.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 11.05.2021) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада ОТГ, кабінет № 36.

 

 

 

09.04.2021

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

– спеціаліста І категорії відділу з питань кадрової роботи (на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України, вільне володіння державною мовою, наявність освіти не нижче бакалавра, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в юридичній сфері відповідно, володіння основними навиками роботи на комп’ютері.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурси, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсів (до 11.05.2021) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада ОТГ, кабінет № 36.

 

 

 

09.04.2021

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

– провідного спеціаліста відділу освіти.

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України, вільне володіння державною мовою, наявність освіти не нижче бакалавра, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузі освіти, володіння основними навиками роботи на комп’ютері.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурси, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсів (до 11.05.2021) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада ОТГ, кабінет № 36.

 

 

 

01.04.2020

Оголошення про конкурс

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс:

 

Найменування і місце знаходження установи Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, яка знаходиться за адресою вул. Соборна, 18, м. Шпола, Черкаська обл., 20603.
Найменування посад Вчитель-реабілітолог комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області;

 

Вчитель-логопед комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області (на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду Посади вчителя-реабілітолога та вчителя-логопеда установи можуть обіймати особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра та стаж роботи за фахом не менше 3 років.
Перелік документів, які  необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання  Особа, яка  претендує на зайняття вакантної посади установи

-вчителя-реабілітолога;

-вчителя-логопеда (на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

особисто подає такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Прийом документів здійснюється у Шполянській міській раді ОТГ з 01.04.2021 по 23.04.2021 до 1600 год. за адресою: вул. Лозуватська, 59, м. Шпола Черкаська обл., 20603, каб. 36

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору Конкурс проводиться 29.04.2021 року о 10.00 год. в приміщенні Шполянської міської ради ОТГ (вул. Лозуватська, 59, м. Шпола, Черкаська обл., 20603) за етапами:

– проведення іспиту та визначення його результатів;

– проведення співбесіди та визначення її результатів;

– визначення переможця конкурсного відбору на посаду вчителя-реабілітолога;

– визначення переможця конкурсного відбору на посаду вчителя-логопеда (на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

– оприлюднення результатів конкурсу.

Контактні дані особи, яка надає додаткову інформацію Гукало Оксана Петрівна,

тел. 0972911889

e-mail: ogukalo@ukr.net

Умови призначення Педагогічні працівники інклюзивно-ресурсного центру призначаються на посади та звільняються Директором, за результатами конкурсу, проведеного Засновником.

 

 

Орієнтовний перелік питань для проведення  кваліфікаційного

 іспиту на посаду директора установи

 

  1. Знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами:

Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ОПП) на освіту у законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Порядок організації інклюзивного навчання в Установах загальної середньої освіти, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2017 №545 (зі змінами).

Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №617.

  1. Знання основ спеціальної педагогіки:

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

  1. Знання основ управління діяльністю установи:

Організаційно-правові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ.

Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання МОН.

Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання ОДА.

Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання засновника.

Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

 

Критерії оцінювання: Кожен етап конкурсного відбору оцінюється окремо кожним членом конкурсної комісії.

Письмовий іспит складається з 6 питань: по 2 питання за напрямами, визначеними вище.

Загальний час для проведення іспиту становить 1 година 20 хвилин.

Для визначення результатів іспиту використовується така система:

– 2  бали  виставляються  кандидатам,  які  в  повному  обсязі  розкрили  суть питання;

– 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

– 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків. Проводиться з кожним кандидатом окремо.

Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

– 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;

– 1  бал  виставляється  кандидатам,  які  не  повною  мірою  відповідають вимогам;

– 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

Підсумковий рейтинг кандидатів  визначається  шляхом  додавання  середніх оцінок іспиту

 

29.03.2021

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 

  • спеціаліста відділу з питань земельних відносин (на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України,  вільне володіння державною мовою, наявність вищої освіти не нижче ступеня бакалавра відповідного професійного спрямування, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту з додатками;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 27.04.2021) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади, кабінет № 36.

 

 

11.02.2021

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

  • начальника служби у справах дітей та соціального захисту населення

Вимоги до кандидатів:

громадянство України, вільне володіння державною мовою, наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту з додатками;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 15.03.2021) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади, кабінет № 36.

 

 

 

11.02.2021

Оголошення

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс:

Найменування і місце знаходження установи Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, яка знаходиться за адресою вул. Соборна, 18, м. Шпола, Черкаська обл., 20603.
Найменування посади Директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду Посаду директора установи може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.
Перелік документів, які  необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання  Особа, яка  претендує на зайняття вакантної посади директора установи, особисто подає такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Прийом документів здійснюється у Шполянській міській раді ОТГ з 11.02.2021 по 4.03.2021 до 1600 год. за адресою: вул. Лозуватська, 59, м. Шпола Черкаська обл., 20603, каб. 36

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору Конкурсн проводиться 05.03.2021 року о 10.00 год. в приміщенні Шполянської міської ради ОТГ (вул. Лозуватська, 59, м. Шпола, Черкаська обл., 20603) за етапами:

– проведення іспиту та визначення його результатів;

– проведення співбесіди та визначення її результатів;

– визначення переможця конкурсного відбору;

– оприлюднення результатів конкурсу.

Контактні дані особи, яка надає додаткову інформацію Гукало Оксана Петрівна,

тел. 0972911889

e-mail: ogukalo@ukr.net

 

Умови призначення Трудовий договір (контракт) укладається строком на три роки засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою.

 

Орієнтовний перелік питань для проведення  кваліфікаційного

 іспиту на посаду директора установи

 

  1. Знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами:

Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ОПП) на освіту у законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Порядок організації інклюзивного навчання в Установах загальної середньої освіти, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2017 №545 (зі змінами).

Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №617.

  1. Знання основ спеціальної педагогіки:

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

  1. Знання основ управління діяльністю установи:

Організаційно-правові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ.

Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання МОН.

Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання ОДА.

Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання засновника.

Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

 

Критерії оцінювання: Кожен етап конкурсного відбору оцінюється окремо кожним членом конкурсної комісії.

Письмовий іспит складається з 6 питань: по 2 питання за напрямами, визначеними вище.

Загальний час для проведення іспиту становить 1 година 20 хвилин.

Для визначення результатів іспиту використовується така система:

– 2  бали  виставляються  кандидатам,  які  в  повному  обсязі  розкрили  суть питання;

– 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

– 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків. Проводиться з кожним кандидатом окремо.

Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

– 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;

– 1  бал  виставляється  кандидатам,  які  не  повною  мірою  відповідають вимогам;

– 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

Підсумковий рейтинг кандидатів  визначається  шляхом  додавання  середніх оцінок іспиту та співбесіди.

 

09.02.2021

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади повідомляє, що у зв’язку із кадровими змінами скасовано конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань земельних відносин Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, оголошений 1 лютого 2021 року (розпорядження міського голови від 09.02.2021№35-р).

01.02.2021

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурси на заміщення вакантних посад:

– спеціаліста І категорії відділу правового забезпечення та інвестиційного розвитку (на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

– головного спеціаліста відділу з питань земельних відносин;

Вимоги до кандидатів:

–  громадянство України,  вільне володіння державною мовою, наявність вищої освіти не нижче ступеня бакалавра відповідного професійного спрямування, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту з додатками;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 02.03.2021) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади, кабінет № 36.

 

 

Оголошення про конкурс

10.12.2020 Шполянська міська рада ОТГ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліст І категорії служби у справах дітей Шполянської міської ради ОТГ.

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України,  вільне володіння державною мовою, наявність освіти не нижче бакалавра, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, володіння основними навиками роботи на комп’ютері.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію реєстраційного номеру облікової картки;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 11.01.2021) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада ОТГ, кабінет № 36.

 

 

Оголошення про конкурс

 

Шполянська міська рада ОТГ оголошує 17листопада 2020 року конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму.

 

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України,  вільне володіння державною мовою, наявність освіти не нижче бакалавра, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузі культури, володіння основними навиками роботи на комп’ютері.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 16.12.2020) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада ОТГ, кабінет № 36.

 

 

 

Оголошення про конкурс

10 листопада 2020 року Шполянська міська рада ОТГ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад відділу правового забезпечення та інвестиційного розвитку Шполянської міської ради ОТГ:
провідного спеціаліста;
провідного спеціаліста на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
спеціаліста І категорії на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Вимоги до кандидатів:
– громадянство України, вільне володіння державною мовою, наявність вищої освіти не нижче ступеня бакалавра відповідного професійного спрямування, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.
Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки розміром 4 х 6;
– копії документів про освіту;
– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;
– копію документа, який посвідчує особу;
– копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
– копію трудової книжки;
– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.
Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 09.12.2020) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада ОТГ, кабінет № 36.

 

Оголошення про конкурс

9 листопада 2020 року

Шполянська міська рада ОТГ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

–  два спеціалісти І категорії фінансового відділу (ведення та нарахування заробітної плати);

– спеціаліст І категорії фінансового відділу (бухгалтерський облік основних засобів та матеріальних цінностей);

– спеціаліст І категорії фінансового відділу (бухгалтерський облік та фінансова звітність).

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України,  вільне володіння державною мовою, наявність освіти не нижче бакалавра, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, у фінансовій сфері, володіння основними навиками роботи на комп’ютері.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 09.12.2020) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада ОТГ, кабінет № 36.

 

Оголошення про конкурс

9 листопада 2020 року

Шполянська міська рада ОТГ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– спеціаліст І категорії відділу освіти;

– провідний спеціаліст відділу освіти.

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України,  вільне володіння державною мовою, наявність освіти не нижче бакалавра, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузі освіти, володіння основними навиками роботи на комп’ютері.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 09.12.2020) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада ОТГ, кабінет № 36.

 

Оголошення про конкурс

6 листопада 2020 року

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс на заміщення восьми вакантних посад:

– спеціаліст І категорії загального відділу (Васильківський старостинський округ);

– спеціаліст І категорії загального відділу (Водянський старостинський округ);

– спеціаліст І категорії загального відділу (Журавський старостинський округ):

– спеціаліст І категорії загального відділу (Лозуватський старостинський округ);

– спеціаліст І категорії загального відділу (Мар’янівський старостинський округ

– спеціаліст І категорії загального відділу (Соболівський старостинський округ);

– спеціаліст І категорії загального відділу (Товмацький старостинський округ);

– спеціаліст І категорії загального відділу (Топильнянський старостинський округ).

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України,  вільне володіння державною мовою, наявність освіти не нижче бакалавра, знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузі діловодства, володіння основними навиками роботи на комп’ютері.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 07.12.2020) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади, кабінет № 36.

 

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 

  • начальника відділу правового забезпечення та інвестиційного розвитку

 

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України,  вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного професійного спрямування, вільне володіння державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6;

– копії документів про освіту;

– е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Для осіб, які подадуть документи на конкурс, буде проведений письмовий іспит та співбесіда.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу (до 28.09.2020) за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади, кабінет № 36.

 

Архів вакансій

 

Поділитись: