Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 11-3/ VIІІ «Про  бюджет  Шполянської  міської  ради  об’єднаної територіальної  громади  на  2018 рік» (13.03.2018)

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

№ 16- 3 /VІІІ      

13.03.2018

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 20.12.2017 № 11-3/ VIІІ

«Про  бюджет  Шполянської  міської  ради  об’єднаної

територіальної  громади  на  2018 рік»

 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 52,72,78 Бюджетного кодексу України міська рада ВИРІШИЛА :

1.Внести до рішення міської ради від 20.12.2017 №11-3/ VIІІ «Про бюджет Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», зміни, виклавши його у новій редакції:

 

Про бюджет об’єднаної

територіальної громади на 2018 рік

 

Відповідно до статей 72, 76, 77, 78 Бюджетного кодексу України , керуючись п.23 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2018 рік:

доходи  бюджету  об’єднаної  територіальної  громади  у  сумі 116153,4 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 115001,1 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 1152,3 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі        121161,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 118664 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 2497,1 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;

– дефіцит міського  бюджету на 2018 рік у сумі 5007,7 тис. грн. в т.ч.: загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  в сумі  3662,9 тис. грн.,        спеціального   фонду  міського бюджету  в сумі 1344,8 тис. грн.,   згідно з додатком №5 до цього рішення».

 

 1. Затвердити бюджетні призначення бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 118664 тис. грн. та по спеціальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади -2497,1 тис. грн.;
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 115,0 тис. грн..
 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 30,0 тис.грн..
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплата енергосервісу;

 1. Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 4718,3 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 2. Установити, що у 2018 році відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу у бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

Головним розпорядникам коштів навиконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, забезпечити:

розробку проектів паспортів бюджетних програм і надання їх на затвердження міському голові;

внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Шполянській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 3. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.. 15, 72, та 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету об’єднаної територіальної громади.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.. 691 Бюджетного кодексу України, зокрема екологічний податок та власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.. 15 та 72 Бюджетного кодексу України.
 3. Якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади повноваження та виконання функцій або надання послуг, передбачається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією з питань планування бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади фінансовий відділ Шполянської міської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету  і надання кредитів з бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, включаючи резервний фонд, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією з питань планування бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією з питань планування бюджету та фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету міської ради з послідуючим затвердженням на сесії міської ради:

приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів, розподілу або перерозподілу трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади місцевим бюджетам у період між сесіями міської ради;

вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також субвенцій з бюджету об’єднаної територіальної громади місцевим бюджетам у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

 1. Доручити Шполянській міській раді (її фінансовому органу) здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово – господарської діяльності підприємствами комунальної власності об’єднаної територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки ( акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку сплачується за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово- господарської діяльності у 2018 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

 1. Передати Шполянській районній раді повноваження, що стосуються:

здійснення соціальних виплат, пільг та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України;

надання медичних послуг вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади.

 1. Відповідно пункту 18 розділу 6 «Прикінцеві положення» Бюджетного кодексу України установити, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі бюджету об’єднаної територіальної громади, який має взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проекту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.
 2. Шполянській міській раді забезпечити публікацію інформації про бюджет об’єднаної територіальної громади, в тому числі рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади, річних та квартальних звітів про бюджет об’єднаної територіальної громади у газеті «Шполяночка плюс» у визначений законодавством термін.
 3. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.
 4. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Додаток до рішення

 

Міський голова                                                                     С.В.Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту