Рішення про міський бюджет

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я  

                

20 грудня  2017 року

№ 11-3/VIІІ

Про бюджет Шполянської міської ради

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України , керуючись п.23 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 61 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада

 

в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2018 рік:
  доходи  бюджету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади у сумі 116153,4 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  об’єднаної територіальної громади – 115001,1 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету  об’єднаної територіальної громади – 1152,3 тис.грн.,   згідно з додатком №1 цього рішення;- видатки  бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі116153,4 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 115001,1 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 1152,3 тис.грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;
 2. Затвердити бюджетні призначення бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у сумі 116153,4 тис.грн., у тому числі загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади – 115001,1 тис.грн., спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади -1152,3 тис.грн.;
 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 115,0 тис.грн..
 4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 30,0 тис.грн.
 6. Затвердити перелік   захищених   статей   видатків   загального   фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною структурою:
  оплата праці працівників бюджетних установ;
  нарахування на заробітну плату;
  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  забезпечення продуктами харчування;
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  поточні трансферти населенню;
  забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,
  виробами медичного призначення для індивідуального користування;
  поточні трансферти місцевим бюджетам;
  оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
  оплата енергосервісу.
 7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 3542,2 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.
 8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Шполянській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 9. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 10. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.. 15, 72, та 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету об’єднаної територіальної громади.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.. 691 Бюджетного кодексу України, зокрема екологічний податок та власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині Фінансування є надходження, визначені ст.. 15 та 72 Бюджетного кодексу України.
 3. У межах загального обсягу бюджетних призначень за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади фінансовий відділ апарату управління Шполянської міської ради та її виконавчого комітету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

       У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Шполянської  міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань планування бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків міського бюджету  здійснюється за розпорядженням міського голови, окремо  за загальним та спеціальним фондами.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків міського бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням міського голови, погодженим з постійною депутатською  комісією з питань планування бюджету і  фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про  бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету Шполянської міської ради у період між сесіями міської ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих  бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади.

 1. Доручити міській раді здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Передати Шполянській районній раді повноваження, що стосуються:

здійснення соціальних виплат, пільг та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті  90 Бюджетного кодексу України;

надання медичних послуг вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету міської об’єднаної територіальної громади.

 1. Відповідно пункту 18 розділу 6 «Прикінцеві положення» Бюджетного кодексу України установити, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі бюджету міської об’єднаної територіальної громади, який має взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.
 2. Шполянській міській раді забезпечити публікацію інформації про бюджет міської об’єднаної територіальної громади, в тому числі рішення про бюджет міської об’єднаної територіальної громади, річних та квартальних звітів про бюджет міської об’єднаної територіальної громади у газеті «Шполяночка плюс» у визначений законодавством термін.
 3. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.
 4. Додатки № 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Додаток до рішення

 

 

Міський голова                                                                                 С.В.Кравченко

 

 

Поділитись:
Перейти до вмісту