Конкурс з відбору проектів розроблених організаціями громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету громади

Навіщо цей конкурс? 

Фінансова підтримка місцевих ініціатив надасть можливість мешканцям громад розвинути творчий потенціал і взяти на себе відповідальність за принесення позитивних перетворень.

Метою конкурсу є відбір та реалізація проектів розвитку Шполянської міської об`єднаної територіальної громади (далі – Шполянської ОТГ), спрямованих на підвищення її ділової та економічної активності із залученням розвиткових ресурсів.

Тематика проектів:

Тематика може бути дуже різною, але важливо, щоб запропоновані ініціативи підвищували участь людей у житті громади та відповідали тим напрямкам, які закладені у стратегію розвитку Шполянської ОТГ.

Напрямки реалізації програм:

Пріоритет надається програмам (проектам, заходам), виконання (реалізація) яких спрямована на:

 • соціально-економічний розвиток;
 • культурно-просвітницьку діяльність;
 • патріотичне виховання;
 • краєзнавчу роботу, охорону пам’яток історії та культури;
 • розвиток молодіжних громадських ініціатив, ділових, просвітницьких осередків;
 • розвиток туристичної, вуличної інфраструктури населених пунктів об'єднаної громади;
 • популяризація (просування) об'єднаної громади;
 • розвиток співпраці громадського сектору та місцевої влади;
 • підвищення рівня фінансової, підприємницької грамотності мешканців громади;
 • формування лідерських якостей серед молоді, жінок, малого підприємництва, сільського населення;
 • створення освітньо-культурних просторів на базі вже існуючої інфраструктури в сільській місцевості (інформаційні, тренінгові центри, майстерні ініціатив, open space тощо).

Географія:

Шполянська ОТГ Черкаська області

Хто може взяти участь:

 • Заяви можуть подавати зареєстровані громадські організації (далі – ГО);
 • молодіжні громадські ініціативні групи у партнерстві з ГО (члени ініціативної групи від 16 років, з місцем реєстрації в ОТГ( обов’язковим є лист підтримки від партнерської ГО);
 • освітні заклади, заклади культури, бібліотеки Шполянської ОТГ у партнерстві з ГО чи молодіжними громадськими ініціативними групами.

Кожен заявник може подати один і більше проектів.

До конкурсу також допускаються проекти, підготовлені не однією, а кількома організаціями, а також проекти міжмуніципального співробітництва.

Терміни:

Заявки приймаються до 23.59 год. до 15 жовтня 2018 року. Тривалість втілення проектів впродовж 2018-2019 року.

Гроші:

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 25,0 тисяч гривень.

Інститути громадянського суспільства, визнані переможцями конкурсу, беруть участь у співфінансуванні проекту (заходу) в розмірі 5 відсотків від необхідного обсягу фінансування. Внесок може здійснюватися за рахунок матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

 Критерії оцінки:

 • Обґрунтованість потреби проекту
 • Використання інструментів залучення громадськості у проекті
 • Відповідність стратегії громади;
 • Оригінальність ідеї
 • Конкретні результати проекту і довгостроковий вплив на громаду;
 • Реалістичний робочий план;
 • Раціональне використання коштів;
 • Спроможність організації чи ініціативної групи
 • Потенціал проектної команди

Як подати заявку: 

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно подати заповнені форми заявки, бюджету.

Конкурсні пропозиції в друкованому вигляді прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою (у разі наявності) подаються до Шполянської міської ради за адресою вул. Лозуватська, 59, м. Шпола, Черкаської області, кабінет №10/2.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

 • заяву про участь у конкурсі, складену за формою, зразок якої затверджується Конкурсною комісією та оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради у рубриці „Прес-центр“ –„Оголошення“, за підписом керівника інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);
 • копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);
 • копію документа, виданого територіальним органом ДФС, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту (заходу) за формою, зразок якої затверджується Конкурсною комісією. Зразок оприлюднений сайті міської ради у рубриці „Прес-центр“ –„Оголошення“;
 • листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту (заходу);
 • інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) проекту (заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування (за наявності), джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Форму заявки Ви можете знайти за посиланням, а форму бюджету – тут

Порядок проведення конкурсу з відбору проектів розроблених організаціями громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету громади

Контакти ментора:

Любов Ропало (099)9470165, ropalolv@gmail.com

Поділитись:
Перейти до вмісту