У чому різниця між трудовим та цивільно-правовим договором

Управління Держпраці у Черкаській області не є каральним органом і головна мета діяльності – попередити порушення трудового законодавства. Проте, у випадках, коли інформаційно-роз’яснювальні заходи не дають бажаних результатів, доводиться застосовувати інші важелі впливу, у тому числі і фінансові.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності органів Держпраці є запобігання використанню незадекларованої праці. На даний час це питання перебуває під пильною увагою суспільства і постійно знаходиться на особливому контролі.

Чинним законодавством передбачена можливість укладання як трудових договорів, так і цивільно-правових угод про надання послуг чи виконання робіт. У чому ж різниця між трудовим та цивільно-правовим договором?

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Чинним законодавством передбачається можливість виконання роботи як за трудовим, так і за цивільно-правовим договорами (далі – ЦПД), але з урахуванням ряду особливостей.

Основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності, а предметом цивільно-правових договорів є отримання певного матеріального результату, що вимірюється у конкретних фізичних величинах. Виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик. При ЦПД роботодавцем не ведеться облік робочого часу працівника.

Проте, деякі роботодавців зловживають можливістю укладення цивільно-правових договорів із працівниками, приховуючи таким чином фактичні трудові відносини. З метою запобігання вчиненню правопорушень з питань трудового законодавства, Управління Держпраці у Черкаській області закликає роботодавців враховувати суттєві відмінності між трудовими і цивільно-правовими договорами та не підміняти трудові відносини з працівниками цивільно-правовими.

Акцентуємо увагу роботодавців на тому, що з 1 січня 2018 року штрафні санкції за використання праці одного неоформленого працівника становлять 111 690 грн.

Тож, вигідніше використати кошти на оплату праці офіційно оформлених працівників, ніж сплачувати штраф за приховування трудових відносин.

Із метою підвищення рівня захищеності трудових прав громадян, фахівцями Управління заплановано проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, про які буде додатково повідомлено на офіційному сайті.

За інформаціє Управління Держпраці у Черкаській області (ck.dsp.gov.ua)

Поділитись:
Перейти до вмісту