Охорона праці. Поради фізичній особі-підприємцю

У сучасному світі дуже актуальним є питання охорони праці на підприємстві та запобігання виробничому травматизму.
Вимоги законодавства про охорону праці, зокрема Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII, поширюються на фізичних і юридичних осіб, що використовують найману працю. Трудовий договір з працівником передбачає, що роботодавець зобов’язується забезпечувати працівникові умови праці, у тому числі й безпечні, необхідні для виконання конкретної роботи та передбачені законодавством про працю.
Перше, що має зробити роботодавець для виконання зазначених зобов’язань, – визначити небезпечні та  шкідливі виробничі фактори, що діють на працівників. Крім того, роботодавець повинен вжити заходів щодо попередження (у разі практичної неможливості – мінімізації) дії зазначених факторів на працівників.
Згідно зі статтею 5 Закону про охорону праці під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства .
Також необхідно  визначити та затвердити такі переліки:
• перелік робіт з підвищеною небезпекою і перелік робіт, що вимагають професійного добору (тільки ті роботи, що виконуються на підприємстві);
• перелік робіт і професій, зайнятість в яких в обов’язковому порядку передбачає проходження за рахунок підприємства попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів;
• перелік робіт і професій, зайнятість в яких в обов’язковому порядку передбачає проходження психофізичної експертизи щодо придатності до виконуваних робіт (за професією).
• перелік діючих у межах підприємства та обов’язкових для виконання нормативно-правових актів та актів з охорони праці (правил, норм, регламентів, положень, стандартів, інструкцій та інших документів).
Інструкції з охорони праці розробляються на кожен вид виконуваної роботи чи за професією. Ці інструкції мають встановлену форму, затверджуються фізичною особою-підприємцем, реєструються у відповідному журналі і видаються під розписку працівникам на кожне робоче місце.
Відповідно до ст. 29 КЗпП власник до початку роботи зобов’язаний проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. А відповідно до ст. 18 Закону про охорону праці працівники при прийнятті на роботу і під час роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці. На виконання цих норм роботодавець має вести журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, форма якого затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. (додаток 5) та журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на робочому місці, де реєструються первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі. Форма цього журналу також затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 (додаток 6). Журнали інструктажів повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписом роботодавця та печаткою (за наявноті).
Крім того, приватний підприємець як роботодавець повинен організувати періодичні медичні огляди працівників, вести постійний контроль за дотриманням строків проведення таких оглядів. Підприємці, які займаються автомобільними перевезеннями, організовують проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв.
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, спеціальним одягом та взуттям також належить до обов’язків роботодавця. Нехтування цією вимогою законодавства часто приводить до травмування працівників.
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. Звичайно, не можливо повністю застрахуватися від нещасних випадків, але можливо значно підвищити безпеку виробництва і це обов’язково дасть свої позитивні результати.
Запрошуємо роботодавців до співпраці в питаннях профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю та здоров’ю, в питаннях покращення умов праці.
Адреса Звенигородського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області у м.Шпола: м. Шпола, вул. Благовісна,1 3 поверх адмінбудівлі Шполянського елеватору. Телефон 2-10-02 та 096 8739187.

страховий експерт з охорони праці    Н. Ткаченко

 

Поділитись:
Перейти до вмісту