ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ГАРАНТУЄ ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

Згідно з чинним законодавством України використання землі в Україні  є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

          Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

         Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

         Враховуючи вищенаведене, Шполянська міська рада,  просить представників юридичних осіб та фізичних осіб, які використовують на території об’єднаної територіальної громади земельні ділянки комунальної власності (в тому числі землі  колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені та землі під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення), нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї))  без правовстановлюючих документів  звернутися до 30.06.2020  у робочий час з наявними:

  • установчими документами та/або документами що підтверджують особу;
  • документами та матеріалами що підтверджують площу земельної ділянки, яка перебуває у користуванні фізичної та/або юридичної особи;
  • документи, що посвідчують право власності фізичної та/або юридичної особи на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);

          до відділу з питань земельних відносин (м. Шпола вул. Соборна, 20 а) з  метою підготовки клопотань для їх подання до Шполянської міської ради або до центру надання адміністративних послуг (м. Шпола вул. Лозуватська , 59) для подання до Шполянської міської ради відповідного клопотання щодо оформлення права оренди на земельну ділянку.

         Разом з тим повідомляємо що відповідно до:

– Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав.

–  Закону України «Про оренду землі» орендар земельної ділянки має право самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі та отримувати продукцію і доходи.

Поділитись:
Перейти до вмісту