Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

Мета конкурсу:  розробити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 2,6618 га,   яка розташована за адресою   вул. Івана Гончара, 95,    м. Шпола.

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 10.02.2021.

Конкурс відбудеться 12.02.2021 о 08.30 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області:

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

 

Мета конкурсу:  розробити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 0,0887 га,   яка розташована за адресою   вул. Соборна,11,                              м. Шпола.

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 10.02.2021.

Конкурс відбудеться 12.02.2021 о 08.45 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області:

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

 

Мета конкурсу:  розробити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 0,6917 га,   яка розташована за адресою   вул. Соборна,45,                              м. Шпола.

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 10.02.2021.

Конкурс відбудеться 12.02.2021 о 09.00 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області:

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

 

Мета конкурсу:  розробити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 0,1155 га,   яка розташована за адресою   вул. Соборна,45,                              м. Шпола.

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 10.02.2021.

Конкурс відбудеться 12.02.2021 о 09.15 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області:

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

 

Мета конкурсу:  розробити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 3,1709 га,   яка розташована за адресою   вул. Шкільна,4, с. Іскрене, Звенигородський район, Черкаська область.

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 10.02.2021.

Конкурс відбудеться 12.02.2021 о 09.30 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області:

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

 

Мета конкурсу:  розробити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 1,6287 га,   яка розташована за адресою   вул. Центральна,27,                      с. Кримки, Звенигородський район, Черкаська область.

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 10.02.2021.

Конкурс відбудеться 12.02.2021 о 09.45 год. за адресою вул. Соборна, 18               м. Шпола, Черкаської області:

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

 

Мета конкурсу:  розробити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 0,1040 га,   яка розташована за адресою   вул. Центральна,27, с. Кримки, Звенигородський район, Черкаська область.

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 10.02.2021.

Конкурс відбудеться 12.02.2021 о 10.00 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області

 

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шполянська міська  рада ОТГ Черкаської області оголошує конкурс

 

Мета конкурсу:  Виготовити електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеусттрою  щодо встановлення (зміни) межі    м. Шпола, Черкаської області площею 2246,2639 га.

Учасники, які бажають взяти участь в оголошеному  конкурсі подають до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів),  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

–   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

– копія кваліфікаційних сертифікатів на проведення робіт (розроблення документації із землеустрою), виданої згідно чинного законодавства;

– матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів);

– конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт (розроблення документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (розроблення документації із землеустрою та  технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  подаються в окремому запечатаному конверті.

Документи подаються до виконавчого комітету Шполянської міської ради для Комісії про конкурсний відбір виконавців робіт (розробників документації із землеустрою та технічної  документації з нормативної грошової оцінки та паспортів водних об’єктів), відповідно до інформації про проведення конкурсу , що оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Шполянської міської ради.

Учасники конкурсу, які подали документи на  участь в оголошеному конкурсі мають право відкликати свою заяву до кінцевого терміну прийому заяв, повідомивши про це письмово Комісію.

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів

 

Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603     м. Шпола, Черкаська область,  вул. Лозуватська, 59 до 10.02.2021.

Конкурс відбудеться 12.02.2021 о 10.15 год. за адресою вул. Соборна, 18,               м. Шпола, Черкаської області

 

 

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) __________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________

 

(підпис)                                                                         (дата заповнення заяви)

 

МП

 

 

 

 

Пам’ятаймо про Крути…

Бій під Крутами — подія, яка набула для українського народу символічного значення. Крути стали легендою, символом героїзму та жертовності молодого покоління в боротьбі за незалежну Україну. Цей бій став одним із збройних конфліктів із загарбницькою Росією на шляху до становлення вільної Української держави.
Подвиг безстрашних юних бійців урок мужності та патріотизму для нашої нації, він завжди надихатиме нас на сміливі вчинки і героїзм! Пам’ятаємо…
З повагою,
міський голова Сергій Кравченко

Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021

 1. Про взяття на квартирний облік.
 2. Про уточнення списків громадян, що перебувають на квартирному обліку.
 3. Про включення жилих приміщень до фонду службового житла Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
 4. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Завантажити
 5. Про впорядкування адреси вул. Дар’ївська, 75, м. Шпола. Завантажити
 6. Про впорядкування Івана Піддубного, 1-б, м. Шпола. Завантажити
 7. Про впорядкування адреси вул. Нахімова, 20, м. Шпола. Завантажити
 8. Про впорядкування адреси вул. Чайковського, 41, м. Шпола. Завантажити
 9. Про впорядкування адреси вул. О. Кондратюка, 24, м. Шпола. Завантажити
 10. Про впорядкування адреси вул. Соборна, 87, м. Шпола. Завантажити
 11. Про впорядкування адреси вул. Свободи, 19, м. Шпола. Завантажити
 12. Про впорядкування адреси вул. Кондратюка, 136, м. Шпола. Завантажити
 13. Про впорядкування адреси вул. Петра Дорошенка с. Лебедин. Завантажити
 14. Про організацію громадських робіт на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки. Завантажити
 15. Про надання дозволу ФОП Гусейнову В.Г. на оформлення  договору  пайової участі в  утриманні  об’єкта  благоустрою. Завантажити
 16. Про надання дозволу  ТОВ  « АТБ-Маркет» на   розміщення  рекламного засобу  за адресою:  вул. Героїв  Крут,  м. Шпола.  Завантажити
 17. Про надання  дозволу  ТОВ  « АТБ-Маркет» на   розміщення  рекламного засобу  за адресою:  вул. Лебединська,  м. Шпола. Завантажити
 18. Про надання дозволу  ТОВ  «АТБ-Маркет» на   розміщення  рекламного засобу  за адресою:  вул. Лозуватська,  м. Шпола.      Завантажити
 19. Про надання  дозволу  ТОВ  «АТБ-Маркет» на   розміщення  рекламного засобу за адресою:  вул. Терешківська,  м. Шпола. Завантажити
 20. Про надання дозволу ТОВ «Вересень плюс» на облаштування тимчасового входу до магазину «Файно  маркет» по вул. Соборна, 47,  м. Шпола. Завантажити
 21. Про надання дозволу ТОВ «Вересень плюс» на порушення об’єкту благоустрою по вул. Соборна, 47, м.Шпола. Завантажити
 22. Про встановлення пріоритету на розташування рекламного засобу ФОП  Логвінова  О.М. за  адресою: вул. Героїв Крут,  м.  Шпола.  Завантажити
 23. Про встановлення пріоритету на розташування рекламного засобу ФОП  Логвінова  О.М. за  адресою:  вул. Соборна,  м.  Шпола.  Завантажити
 24. Про погодження ТОВ «Вересень плюс» графіку  роботи  магазину  «Файно маркет»  по  вул.  Соборна, 47,  м. Шпола. Завантажити
 25. Про надання дозволу  ФОП  Матвійчук Б.М. на   розміщення  зовнішньої  реклами   по  провул. Мар’янівський,  3,  м. Шпола. Завантажити
 26. Про визначення виконавців послуг з вивезення твердих побутових відходів. Завантажити
 27. Про визначення виконавців послуг з вивезення рідких побутових відходів. Завантажити
 28. Про встановлення пріоритету на розташування рекламного засобу  ФОП  Мельниченку В.П.  за  адресою:  вул. Г. Крут,  м.  Шпола.  Завантажити
 29. Про встановлення пріоритету на розташування рекламного засобу ФОП  Мельниченку В.П.   за  адресою:  вул.  Г. Крут,  м.  Шпола.  Завантажити
 30. Про надання дозволу ФОП Кошовому О.І.   на розміщення   тимчасової  споруди  за  адресою:  вул. Лозуватська, м. Шпола.     Завантажити
 31. Про надання дозволу     ТОВ  «ОБЕРЕГИ-2016»  на  розміщення   тимчасової  споруди  за  адресою:  вул. Кавказька,  м. Шпола.Завантажити
 32. Про затвердження попереднього висновку стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальних громад. Завантажити
 33. Про закріплення територій обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. Завантажити
 34. Про встановлення норм витрат палива для службових легкових автомобілів. Завантажити
 35. Про надання одноразової грошової допомоги Кавун В.В., яка має статус дитини-сироти. Завантажити
 36. Про влаштування малолітнього Шовкового Романа Вікторовича на цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей. Завантажити
 37. Про влаштування малолітнього Шовкового Ярослава Вікторовича на цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей. Завантажити
 38. Про надання Бахмач А.Р. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Завантажити
 39. Про надання Бахмач К.Р. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Завантажити
 40. Про влаштування малолітньої Бахмач Катерини Русланівни, дитини позбавленої батьківського піклування, до комунального закладу «Шполянська санаторна школа Черкаської обласної ради» на повне державне утримання. Завантажити
 41. Про влаштування малолітньої Бахмач Анастасії Русланівни, дитини позбавленої батьківського піклування, до комунального закладу «Шполянська санаторна школа Черкаської обласної ради» на повне державне утримання. Завантажити
 42. Про встановлення опіки над малолітнім Богданом В.В. та призначення опікуна. Завантажити
 43. Про надання дозволу на зняття з реєстрації неповнолітнього Присяжного Євгенія Борисовича, дитини, позбавленої батьківського піклування. Завантажити
 44. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав Шелепка Василя Івановича. Завантажити
 45. Про надання дозволу Проценко Н.О. про передачу в оренду земельної ділянки від імені малолітньої Проценко К.Т. та неповнолітньої Позняк А.Т. Завантажити
 46. Про надання пільг з оплати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти міста. Завантажити
 47. Про звільнення від плати за харчування учня Cигнаївського НВК «Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шполянської міської ради ОТГ Коваля Владислава Миколайовича. Завантажити
 48. Про звільнення від плати за харчування учениці Cигнаївського НВК «Заклад дошкільної освіти -загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шполянської міської ради ОТГ Перегін Інни Сергіївни. Завантажити
 49. Про надання Медушівському Денису Васильовичу дозволу на звільнення від плати за харчування учня Лозуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шполянської міської ради ОТГ. Завантажити
 50. Про відшкодування вартості за проїзд на гемодіаліз гр. Агакерімовій О.В., хворій з хронічною нирковою недостатністю. Завантажити
 51. Про відшкодування вартості за проїзд на гемодіаліз гр. Гетьману П.О., хворому з хронічною нирковою недостатністю. Завантажити
 52. Про відшкодування вартості за проїзд на гемодіаліз гр. Пересунько О.В., хворій з хронічною нирковою недостатністю. Завантажити
 53. Про відшкодування вартості за проїзд на гемодіаліз гр. Руденку А.В., хворому з хронічною нирковою недостатністю. Завантажити
 54. Про роботу зі зверненнями громадян в Шполянській міській раді ОТГ протягом 2020 року. Завантажити
 55. Про стан виконавської дисципліни в Шполянській міській раді ОТГ протягом 2020 року. Завантажити
 56. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади на І квартал 2021 року. Завантажити
 57. Про встановлення розміру одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян. Завантажити
 58. Про встановлення розміру матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб. Завантажити
 59. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. Завантажити
 60. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій на сході України. Завантажити
 61. Про план організаційних заходів з підготовки та відзначення 77 –ї річниці Дня визволення міста. Завантажити
 62. Про план організаційних заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Завантажити
 63. Про надання пільг з оплати за навчання у мистецьких закладах Шполянської об’єднаної територіальної громади.  Завантажити
 64. Про плату за навчання та прокат музичних інструментів у мистецьких закладах Шполянської об’єднаної територіальної громади.  Завантажити
 65. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.12.2021 №519 «Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання малолітньої дитини Колегова О.О.»Завантажити
 66. Про затвердження коефіцієнта співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд в автомобільному транспорті загального користування міського та приміського сполучення.
 67. Про надання дозволу  ФОП  Олійник П.В. на   розміщення  зовнішньої  реклами  по  вул. Гоголя, 6,   м.  Шпола. Завантажити

27 січня – День визволення міста Шпола від нацистів під час Другої світової війни

Заступник міського голови Оксана Курінна, керуюча справами міської ради ОТГ Тетяна Герус та заступник голови Шполянської РДА Ірина Каландирець поклали квіти до Обеліска у міському парку Слави, що  встановлений на честь воїнів загиблих у часи Другої світової війни (01.09.1939— 02.09.1945).

      Представники влади вшанували пам’ять солдат, які захищали і віддали життя звільняючи  Шполу від німецьких військ.

 • Нагадаємо, що Шпола знаходилась в облозі німецьких військ із 31 липня 1941-го по 27 січня 1944 року. Місто звільнила 155-та Червонопрапорна танкова бригада під командуванням підполковника І. І. Порошина. За мужність і героїзм, проявлені на фронтах війни, 1021 шполянина нагороджено урядовими нагородами.

 Також, 27 січня Україна, щороку, разом із усією світовою спільнотою вшановує пам’ять жертв Голокосту – мільйонів єврейських жінок, чоловіків і дітей, які загинули від рук нацистів у роки Другої світової війни.

 • Для вшанування та збереження пам’яті про цю страшну трагедію, про всіх розстріляних, страчених у газових камерах, виснажених голодом і примусовою працею, Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року Резолюцію № 60/7, в якій йдеться: «Голокост, що призвів до винищування однієї третини євреїв і незліченних жертв з числа представників інших меншин, буде завжди служити всім народам застереженням про небезпеки, що приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм і упередженість». Саме цей документ оголосив 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту.

Ми пам’ятаємо і віддаємо шану всім, хто боровся з нацизмом та всім жертвам найбільшої кривавої війні в історії людства…

 

Засідання виконавчого комітету міської ради

На першому  черговому засідання виконавчого комітету Шполянської міської ради ОТГ загалом розглянули 77 питань, з яких 2 включили до порядку денного під час засідання, а саме — про затвердження коефіцієнта співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд в громадському транспорті міського та приміського сполучення, інше питання  — стосувалось ініціювання співробітництва територіальних громад.

 Соціальна підтримка громадян, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

       За рішенням членів виконкому на матеріальні допомоги  26 жителів громади із окремої категорій громадян (онкохворі, особи з тяжким перебігом, середньої тяжкості та хронічними захворюваннями, учасники бойових дій у зоні ООС/АТО тощо) виділили загалом  35 900 грн коштів міського бюджету.

        Відзначимо, що за пропозицією очільника міської громади Сергія Кравченка, члени виконкому підтримали рішення про збільшення матеріальних допомог потребуючим жителям громади у 2021 році.

        Відтак, розмір одноразової матеріальної допомоги особам із тривалим онкологічним лікуванням зросте на 300 грн (із 1900 до 2200 грн). На 200 грн збільшиться сума до разових річних виплат учасникам бойових дій у зоні ООС/АТО — із 1400 до 1600 грн. Також відповідно до Програми щодо виплати щомісячної допомоги одному із членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій збільшили  із 1000 на 1200 грн.

         Затвердили виплати на відшкодування вартості за проїзд на гемодіаліз 4 хворим на ниркову недостатність жителям громади, виплати одноразової матеріальної допомоги одній дитині-сироті (1810 грн), звільнили від плати за харчування учнів із малозабезпечених родин Сигнаїської школи ( 2 осіб) та Лозуватської школи (1 особа), надали пільги з оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти (з інвалідністю, з багатодітних сімей, із сімей учасників ООС/АТО тощо) та пільги з оплати за навчання учням у мистецьких закладах Шполянської об’єднаної територіальної громади (Шполянська дитяча школа мистецтв та Сигнаївська дитяча музична школа ім. І.П. Шульги).

Житлово-комунальне господарство

        Виконком прийняв рішення взяти позачергово на квартирний облік  осіб, які  потребують поліпшення житлових умов — 5 дітей-сиріт та першочергово взяти на квартирний облік 1 учасника бойових дій у зоні ООС/АТО.

        Затвердили уточнення списків громадян, що перебувають на квартирному обліку: зняли із квартирного обліку 1 особу, що отримала житло та перенесли до списку наступних осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування): 5 жителів с. Лебедин, 2 жителів  с. Лозуватка, 4 жителів с. Соболівка, 2 жителів с. Сигнаївка, 3 жителів с. Сердегівка, 3 жителів с. Мар’янівка. Перенесли до списку осіб, які користуються правом першогочергового одержання житлових приміщень — 1 учасника бойових дій у зоні ООС/АТО із с. Сердегівка.

Архітектура та містобудування

       Цього разу члени виконкому задовольнили не всі рішення, які стосуються розміщення і розташування рекламних засобів на території громади. Під час засідання міський голова Сергій Кравченко зауважив про те, що значна кількість виносних реклам створює незручності руху пішоходів у місті та запропонував членам виконкому врахувати  дані чинники під час прийняття відповідних рішень.

        По завершенню голосування виконком дозволив розмістити рекламні засоби 8 заявникам, з яких  2 дозволи на виносну рекламу. Прийняли 2 позитивних рішення про встановлення пріоритету на розташування рекламних засобів,  5 рішень стосовно надання дозволу на встановлення виносної реклами у місті — відхилили.

Включені проєкти рішень

        Під час засідання виконкому всі його члени підтримали рішення щодо ініціювання співробітництва територіальних громад, метою якого є підвищення якості надання населенню соціальних послуг на основі спільних інтересів та цілей.

        Інакше кажучи, дві сільські громади колишнього Шполянського району — Матусівська та Лип’янська виявили бажання співробітничати із міською ОТГ у сфері надання послуг людям, які перебувають у складних життєвих обставинах через «Територіальний центр соціального обслуговування» Шполянської міської ОТГ, делегувати кошти із місцевих бюджетів до міського бюджету  на покриття поточних витрат Терцентру, виплати заробітної плати працівникам,  витрат пов’язаних із господарською діяльністю тощо.

        Враховуючи негативний вплив, під час локдауну (з 08.01 по 24.01.2021) на доходи первізника, який займається перевезенням пасажирів у громадському транспорті міського та приміського сполучень члени виконкому прийняли рішення збільшити коефіцієнт співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують транспортний проїзд. Витрати за пільгове перевезення окремих категорій громадян підприємству-перевізнику відшкодують  із міського бюджету.  Рішення чинне протягом 1 місяця.

Велике будівництво-2021: які державні дороги відремонтують в області цьогоріч

 

3,08 кілометрів та 1500 погонних метрів штучних споруд відбудують та реконструюють, понад 148 кілометрів доріг капітально віремонтують та на 392 кілометрах проведуть поточний середній. У Службі автомобільних доріг Черкащини оприлюднили перелік об’єктів, які потрапили до програми «Велике будівництво» у 2021 році.

До переліку об’єктів будівництва та реконструкції увійшли 4 локації. Загальний обсяг, який планують відремонтувати цього року, сягає 3,08 км доріг та 1500 погонних метрів штучних споруд.

Капітально відремонтувати у 2021 році збираються 148,3 кілометри доріг та 271 метр штучних споруд. Йдеться про 13 ділянок. Поточний ремонтом охоплять 392,8 кілометри ділянок на дорогах М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук, Р-71 Одеса-Іванівка-Анаьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижавка, Т-24-03 Орадіївка-Христинівка-Жашків-Корсунь-Мошни, Т 24-05 Жашків-Буки-Озірна, Т 24-06 /М-05/-Маньківка-Іваньки-Буки, Т 24-09 /М-03/-Драбів-Золотоноша, Т02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань.

Шановні батьки та діти багатодітних сімей!

У зв’язку з ліквідацією Шполянської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів повноваження стосовно видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї  передаються відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму Шполянської міської ради ОТГ.

       Додаткову інформацію  багатодітні родини можуть отримати зателефонувавши на номер: 050 98 41 698  (Оксана Володимирівна Хапатько).

Також за адресою: 20603, Черкаська область,  місто Шпола, вул. Соборна, 11, кабінет № 1 (приміщення ДЮСШ Шполянської ОТГ).

 

 

Комунальне підприємство “Комунальник” Шполянської міської ради ОТГ повідомляє споживачів про зміну номеру телефону

У День Соборності поклали квіти до пам’ятників борцям за волю України

 

 

Представники міської влади об’єднаної громади Оксана Курінна, заступник міського голови та Тетяна Герус, керуюча справами міської ради з нагоди Дня Соборності України поклали квіти до пам’ятника Т.Г. Шевченку та пам’ятних знаків борцям за волю України — Героям Небесної Сотні і учасникам російсько-української війни на території АТО/ООС. У покладанні також взяла участь заступник голови райдержадміністрації, Ірина Каландирець.

 • 22 січня 1919-го року на Софійській площі у Києві було урочисто проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки — це знакова подія в історії української державності та національно-визвольних змагань. Відзначення Дня Соборності у цей день символізує нерозривний зв’язок між усіма поколіннями борців за вільну Україну, демонструючи перед усім світом неподільність української землі і непохитність української нації.

 

22 січня — День Соборності України

Вітаю нашу громаду, як невід’ємну частину української землі з визначним святом — Днем Соборності України!
У день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки на Софійській площі в Києві час згадати, як було досягнуто єдності тоді, 22 січня 1919 року.
Акт Злуки став могутнім виявом волі народу до етнічного й територіального об’єднання, усвідомленням українців до становлення нації.
Хоч на той час Україна не стала незалежною державою, ідея соборності українських земель у наступні десятиліття залишалась головним чинником і єдиною ціллю усіх течій національно-визвольного руху. Акт Соборності надав завершеної форми самостійній українській державі, яку ми маємо сьогодні і знову відстоюємо її цілісність!
Щиро зичу всім мужності, стійкості, натхненно працювати і любити Україну всім серцем!
Разом ми переможемо все!
Слава Україні!
З повагою,
міський голова Сергій Кравченко
Перейти до вмісту