ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

на визначення виконавця послуг з вивезення твердих  та рідких побутових відходів  від мешканців багатоквартирних будинків та житлових будинків приватного сектора території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Шполянська  міська рада ОТГ  Черкаської області

20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська, 59

 

 1. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення виконавчого комітету Шполянської  міської ради ОТГ  від 24.01.2024 року №56 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів на території Шполянської міської обєднаної територіальної громади».

 

 1. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів:

Місце: 20603 Черкаська обл., м. Шпола вул. Лозуватська, 59.

Дата  12.03.2024 р.

Час 9 год. 00 хв.

Заступник голови конкурсної комісії – Меркотан В.В., 20603 Черкаська область м. Шпола, вул. Лозуватська, 59.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1 Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста Шпола.

Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2 Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.3 Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше трьох років.

4.4 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

4.5 Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

 

 1. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових та рідких відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів:

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

– організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям міста Шпола послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про управління відходами», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 р. № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із прибирання та перевезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 р. № 835 «Про затвердження Правил надання послуги з упраління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

 

 1. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

– довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

– документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

– документа, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік;

– технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

– довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

– довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

– довідки про проходження водіями медичного огляду;

– документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

– документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

– інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

 1. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих та рідких побутових відходів:

послуги надають у межах громади

–  28 багатоповерхових будинків;

– 900 будинків приватного сектору;

– кількість контейнерних майданчиків – 43 ;

– кількість контейнерів об’ємом  – 0,659 м3 ;

 1. Характеристика об’єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх утворення:

 

багатоквартирні житлові будинки:

– багатоквартирні житлові будинки обладнані 43 контейнерними майданчиками, на яких знаходиться  220  контейнерів, об’єм контейнера 0,659 м3

 

одноквартирні житлові будинки:

– загальна кількість – 900 будинків – проживає  1675 осіб;

 

 

 

 1. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з твердими побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо).

Міське звалище твердих побутових відходів:

місцезнаходження – на віддалі  3 км,

 1. Вимоги до конкурсних пропозицій:

10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

 

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

 

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності
1.              Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів (власних чи орендованих) для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території
перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення твердих побутових відходів
для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються
перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший
2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту
3. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів
4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі
5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг
6. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення твердих побутових відходів перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації
7. Вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів порівнюється окремо
перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг
8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки
9. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів
10. Способи поводження з твердими побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення твердих побутових відходів перевага надається учасникові, що здійснює поводження з твердими побутовими відходами способом, який зазначено у графі “Кваліфікаційні вимоги” цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю твердих побутових відходів

 

 1. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

– Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

– Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

-Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

– Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу,яким надіслано конкурсну документацію.

– У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

– Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

– Місце подання конкурсних пропозицій – Черкаська обл., м. Шпола

вул. Лозуватська, 59.

– Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 17 год. 15 хв. 11.03.2024 року.

– Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

– Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

– Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

– Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

– Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

 

 1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

– Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 9 год. 00 хв. 12.03.2024 року за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Лозуватська, 59.

– Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

– Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

– Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

 

 1. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

– За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

 

– Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

– Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 1. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

Переможцями конкурсу визначаються учасники, що відповідають кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

 1. Розгляд спорів.

Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від 24.01.2024 року №56

 

Умовний поділ Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на лоти для проведення конкурсу з визначення  надавача послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів

 

Для проведення конкурсу з визначення надавача послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів виділено два лоти.

Перший лот – це територія Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, вивіз твердих та рідких побутових відходів з багатоповерхових житлових будинків.

Другий лот – це територія Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, вивіз твердих побутових відходів з приватного сектору.

 

ДОГОВІР
між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання на
здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів

                  м. Шпола

(найменування населеного пункту)

_____ ___________2024 р.

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади                  . 

(найменування організатора конкурсу)

в особі першого заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Плетіня Віталія Володимировича­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                       .                                                                                                   

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

який діє на підставі рішення сесії Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади від 05.11.2020р № 1-7/ІХ «Про затвердження першого заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Шполянської міської ради ОТГ» (далі – замовник), з однієї сторони, і _______

_______________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, якого визначено виконавцем послуги)

в особі______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

що діє на підставі_____________________________________________________

(назва документа, дата і номер)

затвердженого                                                                                                             .

(найменування органу)

(далі – виконавець), з іншої сторони, відповідно до рішення (розпорядження) від ___ № ____

Шполянська міська рада територіальної громади                                                    .                                                                                                                                                                                    

(найменування організатора конкурсу)

уклали цей договір про таке.

 

Предмет договору

 1. Виконавець зобов’язується надавати послугу із збирання та перевезення побутових відходів (далі – послуга) відповідної якості згідно з графіком на території Шполянської міської об’єднаної громади                                             .

(найменування відповідного населеного пункту чи його частини, визначеної об’єктом конкурсу)

та відповідно до правил благоустрою території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням міської ради  від 24.10.2017 № 8-3/VIII                                                                              .

(дата та номер акта про затвердження правил благоустрою)

з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами, затверджених                                                                                                            .

(дата та номер акта про затвердження регіонального та

місцевого планів управління відходами)

а замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором.

 1. Характеристика об’єкта конкурсу:

1) тверді та рідкі побутові відходи

(вид (види) побутових відходів, затверджені органом місцевого самоврядування норми надання

         ;

послуги з управління  побутовими відходами, обсяг збирання та перевезення побутових відходів)

2)(розміри та межі певної території, на якій здійснюватиметься збирання

         ;

та перевезення побутових відходів)

3) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

28 багатоквартирних будинків      

(багатоквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

         ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів)

900 будинків приватного сектору,  1675 мешканців  

(одноквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

43 контейнерних майданчиків об’ємом  – 0,659 м³     ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів)

         ;

(підприємства, установи та організації: загальна кількість, перелік та їх місцезнаходження, кількість, вид, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів)

4)      ;(місцезнаходження об’єктів управління побутовими відходами (об’єкти відновлення та видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо), куди необхідно перевозити відповідний вид побутових відходів згідно з правилами благоустрою населеного пункту, регіональними та місцевими планами управління відходами)

5)      .(система надання послуги за відповідним видом побутових відходів (безконтейнерна система; контейнерна система; пункт роздільного збирання (зокрема мобільний); за заявкою)

Надання послуги за видами побутових відходів

 1. Виконавець надає послугу з управління твердими та рідкими (змішаними, роздільно зібраними, побутовими відходами. великогабаритними, ремонтними)
 2. Послуга надається виконавцем за системами (необхідне зазначити у таблиці для кожного виду побутових відходів):
Вид побутових відходів Контейнерна система Безконтейнерна система Пункт роздільного збирання (зокрема мобільний) За заявкою
1. Змішані відходи        
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі заповнюється за наявності): х х х х
паперу, картону        
скла        
пластику        
деревини        
текстилю        
металу        
упаковки        
біовідходи        
відходи зелених насаджень        
відходи електричного та електронного обладнання        
відходи батарей та акумуляторів        
небезпечні відходи у складі побутових        
 

3. Великогабаритні відходи

       
4. Ремонтні відходи        
 1. Під час збирання побутових відходів за контейнерною системою використовуються технічно справні контейнери:
Вид побутових відходів Кількість контейнерів, одиниць Місткість контейнера,
куб. метрів
Власник контейнера
1. Змішані відходи      
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності): х х х
паперу, картону      
скла      
пластику      
деревини      
текстилю      
металу      
упаковки      
біовідходи      
відходи зелених насаджень      
відходи електричного та електронного обладнання      
відходи батарей та акумуляторів      
небезпечні відходи у складі побутових      
3. Великогабаритні відходи      
4. Ремонтні відходи      
 1. Графік та контакти для замовлення перевезення побутових відходів: за контейнерною або безконтейнерною системою, з пунктів роздільного збирання (зокрема мобільного), за заявкою:
Вид побутових відходів Графік та час перевезення зібраних побутових відходів Адреса пункту роздільного збирання (зокрема мобільного) Контактна інформація для замовлення перевезення побутових відходів за заявкою
1. Змішані відходи з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності): з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

х х
паперу, картону з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
скла з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
пластику з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
деревини з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
текстилю з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
металу з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
упаковки з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
біовідходи з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
відходи зелених насаджень з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
відходи електричного та електронного обладнання з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
відходи батарей та акумуляторів з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
небезпечні відходи у складі побутових з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
3. Великогабаритні відходи з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   
4. Ремонтні відходи з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

   

 

Вимоги до якості послуги

 1. Критеріями якості надання послуги є дотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів, дотримання правил надання послуги з управління побутовими відходами та інших вимог законодавства.

Права та обов’язки замовника і виконавця

 1. Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуги відповідної якості та згідно з графіком збирання та перевезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця подання інформації про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України “Про управління відходами”;

4) змінювати обсяг надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;

5) отримувати від виконавця інформацію про споживачів послуги, що мають пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення, облік стану оплати та заборгованості, претензійно-позовну роботу з боржниками та інформаційні заходи щодо дотримання споживачами вимог нормативних документів у сфері управління побутовими відходами.

 1. Замовник зобов’язується:

1) погоджувати графіки збирання та перевезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) приймати в установленому порядку рішення щодо встановлення чи зміну середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

3) затверджувати норми надання послуги з управління побутовими відходами, визначені в установленому порядку;

4) забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії місцевих нормативно-правових актів про відходи, повідомляти про зміни до них;

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуги та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства самоврядний контроль щодо порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

 1. Виконавець має право:

1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на збирання та перевезення побутових відходів для подальшого встановлення чи зміни середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів, зокрема у разі зміни обсягу надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;

2) розробити норми надання послуги та подати їх на затвердження замовнику;

3) повідомляти замовнику про неналежний стан проїзної частини автомобільних доріг чи вулиць, рух якими пов’язаний з виконанням договору;

4) подавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи транспортних засобів спеціального призначення на наявних маршрутах;

5) вносити пропозиції замовнику щодо функціонування системи управління побутовими відходами;

6) звертатись до замовника щодо здійснення ним самоврядного контролю в частині порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

 1. Виконавець зобов’язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника та погодженого замовником графіка надання послуги;

2) укладати договори із суб’єктами господарювання на виконання окремих операцій з відновлення та видалення побутових відходів відповідно до правил благоустрою території населеного пункту з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами;

3) укладати договори із споживачами про надання послуги з управління побутовими відходами;

4) розробити графік збирання та перевезення побутових відходів та погодити його із замовником;

5) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

6) забезпечувати допуск до надання послуги працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

7) здійснювати надання послуги за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;

8) подавати замовнику інформацію про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України “Про управління відходами”.

Ціна та порядок оплати послуги

 1. Згідно з рішенням виконавчого комітету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади

(назва органу місцевого самоврядування)

від ___ __________ 20__ р. № ______ тариф на послугу становить:

 

Вид побутових відходів Тариф на послугу за видами побутових відходів, гривень за 1 куб. метр чи гривень за 1 тонну
1. Змішані відходи  
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності): х
паперу, картону  
скла  
пластику  
деревини  
текстилю  
металу  
упаковки  
біовідходи  
відходи зелених насаджень  
відходи електричного та електронного обладнання  
відходи батарей та акумуляторів  
небезпечні відходи у складі побутових  
3. Великогабаритні відходи  
4. Ремонтні відходи  

Відповідальність сторін за порушення договору

 1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

Порядок і умови внесення змін до договору

 1. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.
 2. У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

Форс-мажорні обставини

 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
 2. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови продовження
його дії та розірвання

 1. Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до __________.

Договір може бути достроково розірвано за згодою сторін.

 1. У разі недотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів (за винятком наслідків форс-мажорних обставин), погодженого з органом місцевого самоврядування, невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, місцевих нормативно-правових актів замовника договір може бути достроково розірвано у судовому порядку.
 2. Дія договору припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який його укладено;

виконавець протягом п’яти робочих днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послугу на всіх об’єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 4 цього договору.

Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

 1. Спори та розбіжності за договором між сторонами, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
 2. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий у виконавця.

Реквізити і підписи сторін

Замовник Виконавець
_______________________________

(найменування організатора конкурсу)

__________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

_______________________________

(ідентифікаційний код юридичної

особи згідно з ЄДРПОУ)

__________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб – підприємців*)

місцезнаходження _______________
_______________________________
місцезнаходження__________________________________________________________
номер телефону _________________

адреса електронної пошти

________________________________

________________________________

(найменування посади)

поточний рахунок _________________

у МФО_____________________________

номер телефону_______________________

  офіційний веб-сайт
  ______________________________

(найменування посади)

   
__________
(підпис)
________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

__________
(підпис)
________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

 

Поділитись:
Перейти до вмісту