Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Шполянської міської ради «Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади в новій редакції»

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Шполянської міської ради

«Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади в новій редакції»

 1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Даний Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Шполянської міської ради «Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади в новій редакції», як регуляторного акта.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  органи місцевого самоврядування, вирішують в установленому законом порядку питання щодо управління об’єктами комунальної власності.

Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  (далі – Закон) визначено, що державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній

власності,  здійснюють  органи  місцевого  самоврядування.

Оскільки цим Законом визначено, що передача в оренду нерухомого майна у разі надходження в результаті вивчення попиту на об’єкт оренди двох чи більше заяв здійснюється на конкурсних засадах, необхідно встановити єдиний порядок проведення конкурсів на право укладання договорів оренди.

З метою реалізації визначених законодавством повноважень, забезпечення наповнення доходної частини районного бюджету та визначення єдиного чіткого механізму передачі в оренду майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади підготовлено проект рішення «Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади в новій редакції».

 

 1. Визначення цілей державного регулювання

Зважаючи на визначену проблему, лише прийняття запропонованого проекту рішення міської ради дозволить її вирішити, встановивши єдиний порядок для визначення орендарів нерухомого майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади в новій редакції на конкурсних засадах.

Цілями регулювання є:

 • вдосконалення нормативно-правової бази;
 • впорядкування процесу передачі майна в оренду згідно з діючим законодавством;
 • спрощення процедури передачі в оренду;
 • збільшення надходжень від орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади в новій редакції.

 

 1. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Як зазначалося вище державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності,  здійснюють  органи  місцевого  самоврядування, тому  встановлення основних вимог щодо організації орендних відносин повинно бути визначено органом, який відповідно до чинного законодавства  має повноваження щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Якщо уявити, що балансоутримувачі майна спільної власності будуть самостійно визначати порядок організації орендних відносин, зокрема будуть самостійно визначати переможців конкурсів, то вони тим самим почнуть діяти поза межами чинного законодавства, забезпечать підґрунтя для зловживань, неефективного використання майна спільної власності територіальних громад, виникнення судових спорів.

Таким чином, альтернативних способів досягнення визначених цілей не існує.

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Дане питання повинно вирішуватись на  сесіях Шполянської міської ради.

Цей регуляторний акт – проект рішення Шполянської міської ради «Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади в новій редакції» запроваджується з метою здійснення процесу набуття права оренди майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, на прозорих та цивілізованих засадах. Вказані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує порядок передачі в оренду нерухомого майна за наявності двох і більше заяв про оренду відповідного майна. За результатами конкурсу може встановлюватися розмір орендної плати більший за початковий (стартовий) на підставі пропозицій учасників конкурсу.

 

 1. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Вказаним проектом рішення пропонується до затвердження Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Порядок).

Порядок створено єдиний чіткий механізм передачі в оренду майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на конкурсних засадах, зокрема передбачено процедуру підготовки проведення конкурсу та вимоги щодо потенційних учасників конкурсу.

 

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття вказаного регуляторного акта дозволить встановити єдину процедуру проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Встановлення чіткої та прозорої процедури визначення передачі в оренду майна на конкурсних засадах.

 

Збільшення надходжень до бюджету.

 

Додаткових витрат з бюджету не потребує
Інтереси суб’єктів господарювання Підвищення інформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб про можливість і механізм передачі в оренду майна комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади Проект матиме вплив лише на суб’єктів, які бажають оформити орендні відносини на майно комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

Витрати на проведення незалежної експертної оцінки майна та на публікацію інформаційних повідомлень про оголошення конкурсу та про результати конкурсу.

Громадяни Питання не розглядається, оскільки громадяни не є суб’єктами господарювання (виключення становлять лише фізичні особи – підприємці) У разі, якщо громадянин є фізичною особою – підприємцем, вигоди аналогічні, як для суб’єктів господарювання

 

Головними очікуваними результатами є виконання міською радою повноважень щодо управління майном комунальної власності Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, поповнення бюджету, прозорість діяльності в сфері орендних відносин.

 

 1. Строк дії регуляторного акта

Строк дії вказаного проекту регуляторного акта постійний з можливістю внесення до нього змін та доповнень.

 

 1. Показники результативності регуляторного акта

З метою визначення результативності цього регуляторного акта зазначаються наступні показники :

– кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширювалася дія акта;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акта.

 

 1. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік після набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень.

У пункті 8 аналізу регуляторного впливу визначено показники результативності акта, на підставі яких буде складено звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта.

 

Міський голова                                                                                С. Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту