Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Шполянської міської ради «Про затвердження положення про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста»

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Шполянської  міської ради

«Про затвердження положенняпро оренду окремих  елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста»

 

Аналіз підготовлено з метою обґрунтування  відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених сторін.

 

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Необхідність оптимального врегулювання даного питання існує протягом тривалого часу. Проблема проявляється переважно у теплу пору року, коли до міста приїжджають дитячі атракціони, луна-парки, цирки-шапіто, тощо. Нормативно-правова основа даного рішення ґрунтується на Законах України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» та Положенням про порядок видачі дозволів щодо встановлення пересувних атракціонів, цирків-шапіто на території міста, яке затверджене рішенням сесії депутатів Шполянської міської ради ще 09.09.2008 року.

Тому для об’єктивної оцінки при видачі дозволу на встановлення пересувних атракціонів, цирків-шапіто на території міста , і пропонується прийняття рішення Шполянської міської ради  «Про затвердження положенняпро оренду окремих  елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста»

 

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту є забезпечення умов для задоволення підприємницької ініціативи у здійсненні підприємницької діяльності та надання послуг у сфері розваг на території м. Шпола, її упорядкування та спрощення процедури оформлення документів дозвільного характеру на даний вид діяльності.

Основними цілями розробки проекту є:

  • забезпечення використання території міста з безумовним дотриманням правил благоустрою підприємцями при наданні послуг у сфері розваг на території м. Шпола;
  • створення єдиних правил на здійснення даного виду діяльності;
  • спрощення процедури та забезпечення прозорості в отриманні дозволів на її здійснення;
  • спрямування надходжень до міського бюджету від даного виду діяльності виключно на виконання заходів з поліпшення благоустрою території міста.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Перша альтернатива – неприйняття даного регуляторного акта, тобто збереження існуючого стану залишить не вирішеними проблеми, пов’язані з відсутністю чіткого механізму отримання дозволів на розміщення об’єктів для  надання послуг у сфері розваг на території м. Шпола в рівних умовах та взаємовигоди  як для підприємців, так і для міської влади. Така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива – прийняття рішення «Про затвердження положенняпро оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста» створює єдиний порядок та чіткий механізм отримання дозволів на розміщення об’єктів для  надання послуг у сфері розваг на території м. Шпола, та забезпечить потребу територіальної громади у здійсненні заходів з благоустрою міста Шпола (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою).

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 
Вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом Шполянської  міської ради Черкаської області з дотриманням вимог чинного законодавства України в цій сфері та принципів державної регуляторної політики.

Розробка вказаного рішення здійснюється за принципами:

а) законності;

б) принципами державної регуляторної політики;

в) відкритості та загальнодоступності;

г) колегіальності;

д) економічної та юридичної обґрунтованості.

Ступінь ефективності запропонованого виду правового регулювання вбачається достатньо високим.

 

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Документ направлений на стимулювання суб’єктів господарювання до більш чіткого виконання умов чинного законодавства та сприятиме більш швидкому досягненню цілей регулювання.

З прийняттям запропонованого регуляторного акта суб’єкти господарювання керуватимуться Порядком, в якому прописана чітка процедура отримання дозволу на розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста.  Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Запропонований проект рішення Шполянської міської ради не потребує додаткових фінансових витрат на його впровадження з боку громадян.
Сфери та види впливу регулювання.

 

Сфери впливу Вид впливу
Інтереси громадян 1.Розширення можливостей громадян у отриманні послуг у сфері  розваг.

2. Забезпечення утримання об’єктів благоустрою території міста у належному стані та їх розвиток.

Інтереси суб’єктів господарювання 1.Забезпечення можливості здійснення підприємницької діяльності у даній сфері.

2. Забезпечення чітких та прозорих правил для її здійснення.

Інтереси держави 1. Забезпечення можливостей для громадян у отриманні додаткових послуг у сфері торгівлі та розваг.
2. Врегулювання умов підприємцям для здійснення діяльності.

3. Створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності.

4. Отримання додаткових надходжень для утримання об’єктів благоустрою території міста у належному стані.

 

 

 

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
1. Розширення задоволення потреб територіальної громади у сфері послуг та розваг.

2. Підвищення рівня контролю за станом справ у даній сфері.

3. Отримання можливостей для додаткових надходжень для обслуговування території міста.

 

Додаткові витрати у адмініструванні даного регуляторного акту не вбачаються.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання
1. Отрмання прозорих умов і правил на здійснення підприємницької діяльності із застосуванням пересувних споруд.

2. Мінімізація виникнення ризиків щодо проявів корупційних діянь.

Витрати, пов’язані з виконанням договірних зобов’язань щодо пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою міста Кременчука
Сфера інтересів громадян
1. Створення умов для реалізації прав громадян з покращення надання послуг у сфері сезонної торгівлі та розваг.

2. Забезпечення належного стану території міста

Затрати часу на вивчення даного регуляторного акту.

Матеріальні витрати не вбачаються

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта обумовлений терміном дії існуючої правової бази та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Для оцінки результативності даного регуляторного рішення визначаються наступні показники:

1. Кількість звернень підприємців за отриманням дозволу на розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста.

2. Кількість наданих дозволів на розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста.

3. Сума коштів, які надійшли від сплати внесків від власників дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто для  утриманні об’єктів благоустрою.

4. Кількість скасованих дозволів на розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто із-за недотриманням умов даного регуляторного акта підприємцями.

5. Ступінь інформованості суб’єктів підприємництва про існування даного регуляторного акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Згідно з процедурою, передбаченою чинним законодавством, контроль за результативністю даного регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення базового відстеження – до вступу в дію даного рішення, повторного відстеження дії – через рік після прийняття даного рішення та періодичні відстеження дії раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, якщо даний регуляторний акт не буде відмінено до зазначеного періоду.

Поділитись:
Перейти до вмісту