Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Шполянської міської ради „Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території м. Шполи та с. Кримки на 2018 рік”

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення сесії
Шполянської міської ради „Про встановлення податку на майно 
(в частині транспортного податку) на території 
м. Шполи та с. Кримки на 2018 рік”

 

 Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Відповідно до п.10.2. ст.10 Податкового кодексу України, місцеві ради обов’язково  установлюють податок на майно в частині транспортного податку. Згідно до п.12.3. ст.12 ПК України сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України, та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановити на території міста Шпола та села Кримки Шполянської міської об’єднаної територіальної громади податок на майно                        ( в частині транспортного податку)  на 2018 рік. Проблемою є те, що міська рада не регулює ставку даного податку, адже вона є стала і зафіксована у ст. 267 ПК України, так само як і інші елементи даного податку, навіть в разі не встановлення радою даного податку, буде застосовуватися ставка податку визначена в Податковому кодексі України. Проте з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території м. Шпола та                         с. Кримки Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, і пропонується прийняття рішення Шполянської міської ради «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території м. Шполи та с. Кримки на 2018 рік».

 

2.Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів?

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів оскільки встановлення місцевих податків та зборів це виключна компетенція органів місцевого самоврядування, а тому, встановлення місцевих податків і зборів можливе шляхом прийняття відповідного рішення Шполянської міської ради.

 

  1. Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів?

Тому, що відповідно до Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування  обов’язково установлюють податок на майно (в частині транспортного податку).

 

  1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:
Сфера впливу Вигоди Витрати
 

Інтереси держави

 

Безумовне виконання вимог Податкового кодексу України.

 

відсутні
Інтереси місцевої влади Наповнення міського бюджету.  (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта), та витрати пов‘язані з оприлюдненням регуляторного акту.

 

  Інтереси громадян, мешканців міста, та суб’єктів господарювання Вирішення частини проблем міста за рахунок зростання дохідної частини міського бюджету. Витрати пов’язані зі сплатою податку.

 

  1. Цілі регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку м. Шпола та с. Кримки.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямовано на:

а) визначення  місцевого податку, що встановлюється на території м. Шпола та с. Кримки і обов‘язкових елементів податку .

 

6.Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Ця альтернатива не може бути прийнятою  для органів місцевого самоврядування, оскільки не буде дотримана вимога до п.10.2. ст.10 Податкового кодексу України.

Друга альтернатива – прийняття  рішення про встановлення податку.

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.

Обраний спосіб:

– відповідає вимогам чинного законодавства;

– забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

– забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

 

7.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння податку на майно ( в частині транспортного податку) на 2018 рік на території Шполянської міської ради пропонується шляхом прийняття відповідного рішення  Шполянської міської ради «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території м. Шполи та с. Кримки на 2018 рік».

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.5 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками місцевих податків і зборів.

 

  1. 9. Ризик впливу зовнішніх чинників.

Зовнішніми чинниками, які впливатимуть на дію регуляторного акта є зміни до чинного законодавства.

 

  1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Регуляторний акт буде діяти з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, якщо інше не буде передбачено законом.

 

 

 

  1. Показниками результативності регуляторного акта є:

Цільова група: фізичні та юридичні особи,  які  мають зареєстровані на території Шполянської міської ради згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

     Показники результативності

Кількісні показники результативності регуляторного акту:

– розмір  надходжень від сплати  податку на майно ( в частині транспортного податку)  ;

– кількість платників   податку;

Якісні показники результативності регуляторного акту:

– збільшення видатків на потреби м. Шпола та с. Кримки, від надходжень плати податку до бюджету Шполянської міської ради.

 

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
    Відстеження результативності буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до Шполянської міської ради від сплати податку на майно (в частині транспортного податку) .

      Строки проведення  відстеження – 1 рік, метод проведення відстеження – статистичний.

      Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні.

 

 

Міський голова                                                                                С. Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту