Аналіз регуляторного впливу Проекту Рішення Шполянської міської ради «Про затвердження проекту Регламенту Центру надання адміністративних послуг у Шполянській міській об`єднаній територіальній громаді»

Аналіз регуляторного впливу

Проекту Рішення Шполянської міської ради

«Про затвердження проекту Регламенту Центру надання адміністративних послуг у Шполянській міській об`єднаній територіальній громаді»

 

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

 

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

 

Необхідність прийняття Рішення Шполянської міської ради «Про затвердження проекту Регламенту Центру надання адміністративних послуг у Шполянській міській об`єднаній територіальній громаді» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг на території Шполянській міській об`єднаній територіальній громаді:

– відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

– необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

– одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

– відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

– відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

  1. Цілі регулювання

 

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Шполянській міській об`єднаній територіальній громаді шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

 

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії суб’єктів звернення, суб’єктів надання адміністративних послуг, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг:

– забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором та державним реєстратором;

– забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, в тому числі послуг дозвільного характеру, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

– виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

– запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

– удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

 

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе, так як відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг , органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

 

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний регламент не завжди враховує всі зміни в законодавстві та специфіку населених пунктів, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади. На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

 

  1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

 

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Шполянської міської ради», яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

– організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

– спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

– забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора, шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщенні адміністратора та державного реєстратора при організації надання адміністративних послуг, шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, державного реєстратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

 

  1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

 

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза – нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

 

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

 

Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Нагляд та контроль за додержанням вимог акту.

 

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись виконавчим комітетом Шполянської міської ради, шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

 

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись міському голові для підпису та публікуватись в засобах масової інформації.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

 

Аналіз вигод та витрат:

 

Сфера інтересів держави

– відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

– дотримання принципу організаційної єдності;

– раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

– мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

– вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

 

– мінімізація корупційної складової;

– оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

– налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб’єктів звернень;

– формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Витрати на утримання Центру надання адміністративних послуг

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання:

– доступність та зручність;

– належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

– чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

 

У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються – отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

– мінімізація часу на очікування в черзі;

– мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

– можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

– отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

– вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

– визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

– наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

– доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються (у разі безоплатності адміністративних послуг).

 

Сфера інтересів громадян:

– доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

– належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

– чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

– мінімізація часу на очікування в черзі;

– мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

– можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

– отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

– вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

– визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

– наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

– доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються (у разі безоплатності адміністративних послуг).

 

  1. Запропонований строк дії регуляторного акту

 

Даний проект регуляторного акту – Проекту Рішення Шполянської міської ради «Про затвердження проекту Регламенту Центру надання адміністративних послуг у Шполянській міській об`єднаній територіальній громаді» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними.

Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

           

  1. Визначення показників результативності регуляторного акту

 

У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:

– кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акту;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

 

 

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту

 

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом, шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом, шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

 

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом.

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Поділитись:
Перейти до вмісту