АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Проекту рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Проекту рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення  зовнішньої реклами на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної  територіальної громади»

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

 

Даний Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Шполянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади», як регуляторного акта.

Крім того, у зв’язку із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності» до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»виникла необхідність упорядкувати порядок розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади у відповідність до чинного законодавства.

Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість врегулювати порядок реалізації прав суб’єктів господарювання на розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади метою здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом.

Крім того проблема демонтажу рекламних засобів, встановлених самовільно або з порушенням чинного законодавства не врегульовано, то прийняття нормативно-правового акту – щодо порядку розміщення та  демонтажу ТС на є оптимальним підходом до вирішення зазначеної проблеми з чітким дотриманням регуляторної політики в державі.

Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідаємим  ресурсам, якими розпоряджаються Шполянська міська об’єднана територіальноа громада.

 

 1. Мета та цілі регулювання

Зазначений регуляторний акт підготовлений з метою врегулювання процедури надання дозволу на розміщення та впорядкування зовнішньої реклами на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади. Було підготовлено проект рішення «Про Порядок розміщення  зовнішньої реклами на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади», положенням якого встановлюється правом врегулювання даного порядку.

Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження естетичного вигляду, ефективне використання ресурсів територіальної громади, створення бази даних законно встановлених об’єктів зовнішньої реклами, запобігання самочинного та безоплатного розміщення конструкцій зовнішньої реклами на землях комунальної власності, а також контролювання розміщенням рекламних засобів на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Перша альтернатива: відсутність бази даних законно встановлених об’єктів зовнішньої реклами та чіткого порядку їх демонтажу у разі недотримання вимог законодавства  чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою території  населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, тому не є прийнятним. Самочинно розміщені зовнішні рекламні засоби гальмують економічний розвиток, зменшують додатковий дохід до місцевого бюджету.

Друга альтернатива: прийняття запропонованого регуляторного акту «Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади» дасть можливість вирішення актуальних питань механізму  видачі дозволів та розміщення, а також демонтажу зовнішньої реклами.

 

 1. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми розміщення зовнішньої реклами на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади пропонується механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм. Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення щодо надання дозволів на розміщення, проведення безпосереднього демонтажу рекламних засобів та їх зберігання, а також повідомлення власника (користувача) ТС про вищезазначені дії.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

Реалізація запропонованого регуляторного акта буде здійснюватись шляхом розроблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства на дасть можливість розробити порядок та встановить єдині правила розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акту забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, їх керівниками, працівниками, громадянами вимог порядку запропонованого проекту регуляторного акту.

 

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

Результати прийняття регуляторного акту будуть оцінені за допомогою методу вигод та витрат, який показує соціальну і економічну доцільність такого регулювання та здійснюється за формою:

Вигоди Витрати
 

Сфера інтересів держави  (місцева влада)

1.Покращення та збереження архітектурного вигляду території громади

2.Затвердження чіткого механізму  розміщення ТС

3.Створення бази даних законно встановлених рекламних об’єктів

4.Запобіганнясамочинного та безоплатного розміщення рекламних засобів.

5. Врегулювання процедури демонтажу ТС

1. Часові втрати пов’язані з впровадженням даного Порядку та контролем за дотриманням його вимог.
 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Узгодження всіх питань на стадії надання дозволу

2. Встановлення єдиних вимог щодо розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

1. Часові витрати пов’язані з отриманням дозвільної документації на встановлення зовнішньої реклами.

2. Плата за користування місцем розташування спеціальної конструкції (у випадку розташування на об’єктах комунальної власності)

 

 

Сфера інтересів громади

1. Покращення благоустрою території та збереження архітектурного вигляду території громади

2.Запобігання самочинного та безоплатного розміщення рекламних засобів.

3. Розширення доступу до рекламної інформації.

Відсутні

 

 1. Строк дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акта необмежений.

У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.

 

 

 1. Показники результативності акта

До показників даного регуляторного акта можна віднести:

 

 • кількість наданих дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
 • кількість суб’єктів господарювання, які уклали договори про тимчасове користування місця ми розташування рекламних засобів;

 

 

 • кількість встановлених рекламних конструкцій.

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вище зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік  з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження  планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення рішення міської ради.

Відстеження результативності буде здійснюватись протягом усього терміну дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до виконавчого комітету Шполянської міської ради, з метою подальшого вдосконалення рішення міської ради.

 

Міський голова                                                                                С.Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту