Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу

 

проекту регуляторного акта – рішення Шполянської  міської ради

«Про затвердження Статуту Шполянської міської об’єднаної територіальної громади»

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

 

Назва регуляторного акта: рішення Шполянської міської ради «Про затвердження Статуту міської Шполянської об’єднаної територіальної громади».

 

Регуляторний орган: Шполянська міська рада.

 

Розробник документа: Шполянська міська рада, виконавчий комітет Шполянської міської ради.

 

Проект Статуту Шполянської об’єднаної територіальної громади оприлюднюється на офіційному веб-сайті  (shpola-rada.gov.ua) в розділі «Нормативні документи» підрозділ «Рішення сесії».

 

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено право представницького органу місцевого самоврядування на основі Конституції та законів України прийняти Статут Шполянської міської об’єднаної територіальної громади з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади як основного суб’єкта місцевого самоврядування відповідно до законодавства мають права щодо прийняття участі у діяльності та контролю за органами місцевого самоврядування, однак, на даний час практична реалізація даних прав знаходиться на низькому рівні.

Так, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено низку норм безпосередньої демократії, зокрема скликання та врахування рішення загальних зборів громадян, організація та проведення громадських слухань, місцевих ініціатив та ін., процедура здійснення яких потребує визначення у Статуті Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

Крім того, вказаним законом встановлено правила щодо здійснення місцевого самоврядування для всіх територіальних громад. Такий підхід не дозволяє враховувати історичні, національно-культурні, соціально-економічні особливості кожної територіальної громади.

Статут територіальної громади міста Шпола, затверджений рішенням Шполянської міської ради № 21-1/V від 06 грудня 2007 року, втратив чинність в зв’язку із змінами в чинному законодавстві. Тому він підлягає скасуванню і затвердженню Статуту в новій редакції.

 

  1. Цілі державного регулювання.

 

Закріплення норм, встановлених Конституцією, законами України,  Європейською хартією місцевого самоврядування, встановлення порядку їх виконання, вираження особливостей, які властиві мешканцям Шполянської громади. Пропонується вирішити шляхом затвердження Статуту Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

 

Альтернативою є прийняття низки рішень міської ради для врегулювання важливих питань територіальної громади. Даний спосіб не є ефективним з декількох причин:

– Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» прямо встановлюється, що визначення, зокрема проведення громадських слухань,  загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив встановлюється Статутом територіальної громади;

– вирішення важливих питань для територіальної громади шляхом прийняття різних рішень міської ради значно ускладнює інформованість членів територіальної громади стосовно їх прав у здійсненні місцевого самоврядування;

– сукупність рішень міської ради за своєю суттю не можуть врахувати та систематизувати історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи.

 

Пропонується офіційно закріпити історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, визначити символіку громади.

Статутом регулюються права членів територіальної громади на проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив та встановлюється порядок їх реалізації.

Прийняття Статуту Шполянської міської об’єднаної територіальної громади встановить чіткі вимоги по механізму участі членів територіальної громади у вирішенні важливих для громади питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території Шполянської об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Досягнення цілей, поставлених розробниками пропонується вирішити шляхом обов’язковості виконання норм Статуту всіма членами територіальної громади та органами владних повноважень.

Також пропонується проведення широкої інформаційної кампанії щодо роз’яснення положень Статуту та інформування мешканців громади.

 

  1. Очікувані результати прийняття акта.

 

Дія зазначеного регуляторного акта поширюється на осіб, які зареєстровані та постійно мешкають на території Шполянської об’єднаної територіальної громади, а також на фізичні і юридичні особи, підприємства, установи, організації, розташовані на території громади.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

 

 

 

 

 

Сфера впливу Вигоди Витрати
Члени об’єднаної територіальної громади Одержання можливості активно впливати та брати участь у вирішенні проблем громади, можливість отримати певні важелі щодо рівноправної, партнерської ролі у місцевому самоврядуванні; інструмент розвитку і формування власне самої громади Відсутні
Органи місцевого самоврядування Можливість реальної кооперації у вирішенні проблем громади, передача частини повноважень і відповідальності іншим суб’єктам самоврядування об’єднаної громади за їх розв’язання Витрати на розповсюдження та тиражування прийнятого рішення

 

  1. Визначення строку дії регуляторного акта.

Дія зазначеного регуляторного акта – постійно.

До чинного акта Статуту Шполянської об’єднаної територіальної громади протягом його дії можливе внесення змін та доповнень.

 

  1. Визначення показників результативності акта.

 

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити наступні загальні показники:

 

– кількість проведених зборів в трудових колективах;

– кількість внесених місцевих ініціатив.

 

  1. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта.

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде відбуватися в порядку, передбаченому статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно Постанові Кабінету Міністрів України №308       від 11.03.2011 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

Міський голова                                                                                                                        об’єднаної  територіальної громади                                                                           С. Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту