Аналіз регулятивного впливу проекту рішення сесії Шполянської міської ради «Про впорядкування роботи закладів торгівлі, кафе, барів, закладів ресторанного господарства, сфери розваг розташованих на території м. Шпола»

Аналіз регулятивного впливу проекту рішення сесії Шполянської міської ради «Про впорядкування роботи закладів торгівлі, кафе, барів, закладів ресторанного господарства, сфери розваг розташованих на території м. Шпола» 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

На теперішній час на території міста Шпола продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива здійснюється зі стаціонарних та напівстаціонарних об’єктів торгівлі, а також у закладах ресторанного господарства за наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Режим роботи вказаних об’єктів встановлюється відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перед власниками об’єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства ставляться вимоги щодо дотримання на цих об’єктах деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму.

Питання впорядкування роботи закладів торгівлі, кафе, барів,  закладів ресторанного господарства, сфери розваг в нічний час та щодо продажу алкогольних та слабоалкогольниих напоїв не може бути вирішено за допомогою ринкових механізмів, оскільки діючим законодавством України не врегульоване питання щодо обмеження в часі продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв. Однак, статтею 15-3 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» міським радам надано право на час проведення масових заходів в межах відповідної адміністративної території обмежувати або забороняти продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних та слабоалкогольних напоїв. Пунктом 9 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 органам місцевого самоврядування надано право визначати місця, в яких торгівля алкогольними напоями заборонена.

На виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя» під час роботи закладів торгівлі, кафе, барів,  закладів ресторанного господарства, сфери розваг повинні забезпечуватись встановлені санітарними нормами рівнів звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях.

Даний проект рішення носить ознаки регуляторності, оскільки, відповідно до статті 1 розділу І Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», положення  якого спрямовані  на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних  відносин  між  регуляторними органами та суб’єктами господарювання,встановлює норми права і застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб.

Даний проект рішення стосується суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Шпола та які мають бажання здійснювати продаж зазначених товарів в нічний час, а також громадян, які користуються послугами нічних підприємств торгівлі та ресторанного господарства.

 

2. Цілі державного регулювання.

З прийняттям даного регуляторного акта передбачається вирішити проблему впорядкування роботи закладів торгівлі, кафе, барів,  закладів ресторанного господарства, сфери розваг, розташованих на території міста Шпола, в нічний час та щодо продажу алкогольних та слабоалкогольниих напоїв, ліквідації скарг на порушення тиші в нічний час та зниження рівня злочинності в нічний час доби на території міста Шпола.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Альтернатива 1.Відмовитись від встановлення обмежень у часі щодо продажу алкогольних напоїв. Погоджувати режим роботи об’єктів у нічний час відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». При цьому не буде вирішена проблема щодо упорядкування продажу алкогольних напоїв, ліквідації скарг на порушення тиші в нічний час та зниження рівня злочинності в нічний час доби на території міста Шпола.

Альтернатива 2.Провести перевірки об’єктів, яким погоджено режим роботи у нічний час, щодо дотримання встановлених рівнів шуму. За умови виявлення порушень, прийняти рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради про скасування встановленого режиму роботи у нічний час по кожному з об’єктів. Проведення цієї роботи дасть можливість зменшити кількість об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, які працюють у нічний час, що сприятиме зменшенню скарг на порушення тиші та зниженню рівня злочинності на території міста Шпола у нічний час доби.

Альтернатива 3.Впорядкувати роботу закладів торгівлі, кафе, барів, закладів ресторанного господарства, сфери розваг в нічний на території міста Шпола у нічний час доби шляхом прийняття Шполянською міською радою рішення «Про впорядкування роботи закладів торгівлі, кафе, барів,  закладів ресторанного господарства, сфери розваг розташованих на території міста Шпола».

На думку розробника проекту найбільш прийнятною є альтернатива 3, при якій:

– буде врегулювано режим роботи закладів торгівлі, кафе, барів,  закладів ресторанного господарства, сфери розваг, які розташовані на території міста в нічний час;

– зросте рівень відповідальності власників закладівторгівлі, кафе, барів,  закладів ресторанного господарства, сфери розва, що працюють у нічний час, за дотриманням на об’єктах встановлених рівнів шуму для нічних годин доби та виконанням вимог Правил продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв;

– знизиться кількість звернень громадян на порушення тиші у нічні години доби;

– покращиться криміногенна обстановка на території міста Шпола у нічні години доби за рахунок тісної співпраці виконавчих органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та поліції по вирішенню проблеми щодо впорядкування роботи закладів торгівлі, кафе, барів, закладів ресторанного господарства, сфери розваг, торгівлі пивом, алкогольними і слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами.

Неприйняття зазначеного проекту регуляторного акта призведе до:

– зростання кількості випадків порушення молоддю в стадії алкогольного сп’яніння громадського порядку у нічні години доби;

– зростання невдоволеності громадян міста щодо порушення тиші у нічні години доби, що заважає здоровому відпочинку.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

– регулювання побудоване відповідно до принципів державної регуляторної політики;

– проект регуляторного акта буде надано для ознайомлення та виконання суб’єктам господарювання, Шполянській районній СЕС, Шполянському ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області;

– проект рішення встановить вимоги суб’єктам підприємницької діяльності щодо роботи закладів торгівлі, кафе, барів, закладів ресторанного господарства, сфери розваг  в межах визначеного часу;

– проект рішення встановить вимоги суб’єктам підприємницької діяльності щодо торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами на території міста в межах визначеного часу.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.

Зміна чинного законодавства може мати як позитивний, так і негативний вплив на дію цього регуляторного акта. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Місцева влада – покращення громадського правопорядку в місцях розміщення торговельних об’єктів;
– формування в суспільстві здорового способу життя, захист дітей від негативного впливу алкогольних  та тютюнових виробів, пива
 

 

відсутні

Суб’єкти

господарювання

– прозорість дій місцевих органів влади;
– прозорість порядку провадження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами;
– встановлення єдиних вимог до обов’язків у сфері торгівельної діяльності алкогольними і слабоалкогольними напоями та пивом
– приведення об’єктів торгівлі до вимог рішення.

 

Населення – реалізація прав та державних гарантій громадян на захист фізичного та психологічного здоров’я підлітків;
– покращення умов дозвілля мешканцям м. Шпола
 

відсутні

 

7. Строк дії регуляторного акта.

Постійний із можливістю внесення до нього змін та доповнень, що регулюють дане питання.

 

8. Показники результативності регуляторного акта.

Пропонується використати наступні показники результативності:

– кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до виконавчого комітетуміської ради за погодженнярежимів роботи закладів;

– кількість перепогоджених режимів роботи, в тому числі в нічний час;

– кількість скарг господарюючих суб’єктів на порядок погодження режиму роботи;

-кількість скарг мешканців міста на порушення тиші закладами, які працюють у

нічний час та цілодобово.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватися у межах строків, встановлених ст. 10  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Міський голова                                                                                                 С. Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту