Аналіз регулятивного впливу проекту рішення сесії Шполянської міської ради „Про затвердження мінімальної вартості орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб у м. Шпола на 2017 рік ”

Аналіз

регулятивного впливу проекту рішення сесії Шполянської міської ради „Про затвердження мінімальної вартості орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб у м. Шпола на 2017 рік 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для здійснення контролю за правильністю нарахування і сплати податку з доходів фізичних осіб громадянам, для організації роботи по залученню до декларування громадян, які одержують доходи від здачі нерухомості в оренду  постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253, рекомендовано органам місцевого самоврядування визначити мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди нерухомого майна. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно  пп.170.1.2 п.170.2 ст.170 Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 №1253 органам місцевого самоврядування рекомендовано визначити мінімальну вартість місячної орендної плати 1 кв. м.

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів в зв’язку з тим, що повноваження по визначенню та затвердженню відповідного порядку надані чинним законодавством органам місцевого самоврядування, на території м. Шпола – Шполянській  міській  раді.

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою діючих нормативно-правових актів, оскільки  жодний нормативно – правовий акт не встановлює мінімальної  вартості місячної оренди квадратного метра загальної площі нерухомого майна у конкретному населеному пункті, тому існує  потреба у прийнятті  регулятивного  акту.

Якщо орган місцевого самоврядування не визначив мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднив її у спосіб, найбільш доступний для жителів територіальної громади, до початку звітного податкового року, об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб, визначається орендарем (крім орендарів-фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності) виходячи з передбаченого в договорі оренди розміру орендної плати.

 

2. Цілі державного регулювання.

Основною метою запропонованого проекту рішення є  дотримання принципів державної регуляторної політики, удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і фізичними особами, які надають в оренду нерухоме майно та збільшення надходжень до місцевого бюджету.        

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

3.1 Визначення альтернативних способів:

Альтернатива 1. Залишення існуючої ситуації без змін

Альтернатива 2.Застосування ринкових механізмів.

Альтернатива 3. Прийняття запропонованого проекту рішення.

 

3.2 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів місцевої влади:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Перша альтернатива – Залишенняіснуючоїситуації без змін  

Відсутні

 

Відсутні

Друга альтернатива –– Застосування ринкових механізмів Відсутні Відсутні
Третя альтернатива – Прийняття запропонованого проекту рішення

 

– нормативно-правове врегулювання даного     питання на місцевому рівні,

– збільшення надходжень до місцевого бюджету,

– можливість вжиття дієвих заходів до осіб які ухиляються від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Перша альтернатива – Залишення існуючої ситуації без змін. Відсутні витрати фізичних осіб, пов’язані зі сплатою податкових платежів від надання в оренду нерухомого майна не зміняться

 

Друга альтернатива –– Застосування ринкових механізмів. Відсутні Відсутні
Третя альтернатива – Прийняття запропонованого проекту рішення

 

задоволення потреб територіальної громади Шполянської міської  ради  за рахунок збільшення надходжень до місцевого бюджету Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Перша альтернатива – Залишення існуючої ситуації без змін.  

Відсутні

 

Відсутні

Друга альтернатива –– Застосування ринкових механізмів. Відсутні Відсутні
Третя альтернатива – Прийняття запропонованого проекту рішення

 

нормативно-правове врегулювання даного     питання на місцевому рівні,

 

Витрати, пов’язані зі сплатою податку з доходів фізичних осіб

 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Перша альтернатива – Залишення існуючої ситуації без змін. Витрати відсутні
Друга альтернатива –– Застосування ринкових механізмів. Витрати відсутні
Третя альтернатива – Прийняття запропонованого проекту рішення

 

Сума витрат  пов’язаних зі сплатою податку з доходів фізичних осіб

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Перша альтернатива – Залишення існуючої ситуації без змін.  

1

Цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті.
Друга альтернатива –– Застосування ринкових механізмів.  

1

 

Цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті.

Третя альтернатива – Прийняття запропонованого проекту рішення

 

 

4

Прийняття проекту рішення є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Перша альтернатива –Залишення існуючої ситуації без змін.       Відсутні Відсутні Неотримання коштів в місцевому бюджеті.
Друга альтернатива –– Застосування ринкових механізмів. Відсутні Відсутні Неотримання коштів в місцевому бюджеті.
Третя альтернатива – Прийняття запропонованого проекту рішення

 

задоволення потреб територіальної громади Шполянської міської  ради  за рахунок збільшення надходжень до місцевого бюджету Витрати, пов’язані зі сплатою податку з доходів фізичних осіб Запропонований проект є найбільш результативним для досягнення визначених цілей оскільки є вигоди для суб’єктів господарювання, місцевої влади та громадян.

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Перша альтернатива –Залишення існуючої ситуації без змін Ситуація залишається без змін.

 

 

 

Х

Друга альтернатива –– Застосування ринкових механізмів.  

Ситуація залишається без змін, проблема не вирішується.

 

Х

Третя альтернатива – Прийняття запропонованого проекту рішення

 

Запропонований проект при розв’язанні визначеної проблеми є найбільш ефективним способом, що сприятиме задоволення потреб територіальної громади Шполянської міської  ради  за рахунок збільшення надходжень до місцевого бюджету Неотримання коштів в місцевому бюджеті

 

5. Механізми та заходи, щопропонуються для розв’язанняпроблеми.

Цим регуляторним актом пропонується затвердити розрахунок визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метру загальної площі нерухомого майна фізичних осіб за формулою визначеною в методиці визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1253 .

6. Оцінкавиконаннявимог регуляторного акта.

 

Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування, які мають різний характер і соціальний ефект.

Об’єкт Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Врегулювання правовідносин шляхом прийняття рішення Шполянської міської ради, що передбачає затвердження мінімальної вартості орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб у м. Шпола на 2017 рік Витрати часові, пов’язані з впровадженням регуляторного акта
Суб’єкти господарювання Забезпечення нормативно-правового врегулювання даного     питання на місцевому рівні,

 

Витрати, пов’язані зі сплатою податку з доходів фізичних осіб
Громада Задоволення потреб територіальної громади Шполянської міської  ради  за рахунок збільшення надходжень до місцевого бюджету Витрати відсутні

 

7. Обґрунтуваннязапропонованого строку дії регуляторного акта.

Регуляторний акт буде діяти з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, якщо інше не буде передбачено законом.

Зміни до регуляторного акта будутьвноситисяпіслявнесеннявідповіднихзмін до чинного законодавстваУкраїни та у разі потреби за підсумкамианалізувідстеженняйогорезультативності.

 

8. Визначенняпоказниківрезультативностідії регулятивного акта.

Пропонуєтьсявикористатинаступніпоказникирезультативності:

–             удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і фізичними особами, які надають в оренду нерухоме майно;

–              збільшенню надходжень до міського бюджету.

9. Заходи, за допомогоюяких буде здійснюватисявідстеженнярезультативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, а також їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний

 

 

Міський голова                                                                                                              С. Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту