Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади»

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Назва регуляторного акту: проекту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади»

Регуляторний орган: Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади.

Розробник документа: відділ «Центр надання адміністративних послуг» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади

Контактний телефон (04741) 2-01-39

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

 

Для отримання адміністративних послуг у суб’єктів господарювання та населення виникає багато незручностей, вони вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

З метою вирішення проблемних питань, відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»», від 22 вересня 2016 року № 652 «Про внесення змін до Примірного регламенту відділу «Центру надання адміністративних послуг»», виникла необхідність розробки проекту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади»

Необхідність прийняття даного регуляторного акта дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг у Шполянській міській раді об’єднаної територіальної громади:

 • відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 • місцезнаходження працівників органів, які надають адміністративні послуги в різних приміщеннях;
 • необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;
 • необхідність одержувачу послуг здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги;
 • необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації різних організацій для отримання кінцевого результату при наявності різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою;
 • відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;
 • відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

Основні групи (підгрупи) на які проблема має вплив:

 

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +  

 

Проблеми, які планується розв’язати неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів. Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів з їх відсутністю.

Впровадження даного регуляторного акта є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на забезпечення зручних та сприятливих умов суб’єктам господарювання та населенню для отримання в відділі «ЦНАП» необхідних, встановлених переліком адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2.Цілі державного регулювання

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади та інших населених пунктів.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи            та взаємодії учасників відділу «Центр надання адміністративних послуг» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (далі – Центр) – адміністраторів Центру, територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі:

–        забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг/послуг дозвільного характеру в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

–        забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

–        надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи, час;

–        виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

–        запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

забезпечення регулювання

Прийняття регуляторного акта

Альтернатива введення в дію запропонованого акта є актуальною та дозволить досягти встановлених цілей. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики та потребам у розв’язанні визначеної проблеми у цілому. Крім того це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через Центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.
Альтернатива 2

відсутність регулювання

Залишення ситуації без змін та відмова від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки у такому випадку Центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, не зручною для суб’єктів звернення та суперечить чинному законодавству.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

 

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1

забезпечення регулювання

Прийняття акта дасть змогу врегулювати діяльність у сфері надання адміністративних послуг, а саме:

–         забезпечить відкритість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

–         мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

–         вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

–         мінімізація корупційної складової;

–         оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

–         формування у суспільстві позитивного іміджу влади.

В середньому на організацію надання однієї адміністративної послуги адміністратор Центру в середньому витрачає 0,5 години, яка згідно М-Тесту складає – 26,80 грн.

(Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання)

Альтернатива 2

відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною. Відсутні

 

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

 

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1

забезпечення регулювання

Доступність та зручність, (місце розташування, режим роботи Центру), неупередженість та справедливість, відкритість та прозорість процесу надання адміністративних послуг, оперативність та своєчасність їх надання, доступність та зручність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами); чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги, отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; мінімізація часу на очікування в черзі; мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги; можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги; контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги; отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання; вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування; встановлення однозначних, прозорих вимог у сфері надання адміністративних послуг; досягнення рівності заявників перед законом.

Відсутні
Альтернатива 2

відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається невирішеною. Відсутні

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

 

Кількість суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів малого підприємництва, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта – 1878 (за даними Головного управління статистики у Черкаській області).

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць     1878   1878
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків     100   100

 

 

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1

забезпечення регулювання

Встановлення мінімальної кількості однозначних, прозорих процедур у сфері надання адміністративних послуг, досягнення рівності всіх заявників перед законом.  На процедуру організації та отримання адміністративної послуги суб’єкти малого підприємництва витрачають 2 години, що згідно М-Тесту складає – 89,80 грн.
Альтернатива 2

відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною. Відсутні

 

 

 

5.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілі

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідності бала
Альтернатива 1

забезпечення регулювання

4 Ця альтернатива забезпечує досягнення визначених цілей та повністю сприяє вирішенню проблеми. Проблеми більше існувати не буде.
Альтернатива 2

відсутність регулювання

1 Проблеми продовжують існувати

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

забезпечення регулювання

Вирішення проблеми Немає Створення для споживачів адміністративних послуг ефективного механізму доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату.
Альтернатива 2

відсутність регулювання

Немає Немає У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на місцевому рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

забезпечення регулювання

Прийняття акта вирішує проблему у сфері надання адміністративних послуг. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Альтернатива 2 відсутність регулювання Неприйняття акта не вирішує проблеми у сфері надання адміністративних послуг. Падіння рейтингу району у сфері надання адміністративних послуг, збільшення кількості звернень громадян.

 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

 

5.Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи

 

Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проблема вирішується шляхом прийняття проекту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади  «Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади» та виконання всіх інших заходів, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністраторів Центру та представників суб’єктів надання адміністративних послуг при  організації надання адміністративних послуг.

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розроблено додаток до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається). Питома вага суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта складає 100%.

 

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії регуляторного акта необмежений.

Внесення змін буде відбуватись в разі необхідності: після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

Розмір надходжень до бюджету Прийняття цього розпорядження не впливатиме на розмір надходжень до бюджету
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія розпорядження Дія розпорядження поширюватиметься на 1878 суб’єктів підприємництва.
Час та кошти, витрачені суб’єктами господарювання на реалізацію регуляторного акта.  На процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання суб’єкти малого підприємництва в середньому витрачають 0,5 години, на процедуру організації виконання вимог регулювання – 2 години.
Рівень поінформованості Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному сайті Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади – https://shpola-otg.gov.ua/
Кількість скарг щодо діяльності робочого органу Не передбачається
Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр та кількість часу, необхідного адміністратору для розгляду справи. В середньому за місяць Центром надається 510 адміністративних послуг. Витрати часу державного органу на процедуру отримання адміністративних послуг в середньому становлять 0,5 години.

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу, який включатиме в себе:

 • кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі дозвільних (погоджувальних) процедур в розрізі суб’єктів їх надання;
 • кількість суб’єктів звернень в розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;
 • витрати часу на отримання адміністративних послуг.

Враховуючи,  що для проведення відстеження будуть використовуватися виключно статистичні дані, базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в травні 2019 року.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набуття чинності рішенням.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз        на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Метод проведення відстежень статистичний.

 

 

Розробник:

Начальник відділу «Центр надання

адміністративних послуг» Шполянської

міської ради об’єднаної територіальної громади                         Л.Плахотнюк

 

 

Поділитись:
Перейти до вмісту