Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади інформує  

За результатами проведеного конкурсу, який відбувся 07.06.2024, з визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою її продажу (проведення експертної грошової оцінки) площею 0,0318 га, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: вул. Європейська, 1-а, м. Шпола, Черкаської області (кадастровий номер 7125710100:01:003:1117) договір на проведення експертної грошової оцінки буде укладено з учасником конкурсу — ТОВ «Земельне бюро» (м. Черкаси).

Шполянська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки земельної ділянки

Місце знаходження земельної ділянки: Черкаська область, Звенигородський район, м. Шпола, вул. Європейська, 1-а (кадастровий номер 7125710100:01:003:1117)

Мета проведення оцінки: визначення експертної оцінки земельної ділянки з метою її продажу.

Площа земельної ділянки:    0,0318 га

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 247365,84 грн.

Кінцевий термін подачі документів: 05.06.2024.

         Конкурс відбудеться 07.06.2024 о 09-00 год., за адресою: вул. Лозуватська, 59, зал засідань, м. Шпола.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади до оголошеної кінцевої дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

  • конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
  • документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3);
  • підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

  1. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 5);

копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

  1. Інформація про претендента містить:

наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.

 Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з’ясування факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна того самого об’єкта декількома претендентами бали за професійний стаж такого оцінювача, а також за його практичний досвід виконання робіт не зараховуються жодному з претендентів.

Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 цього розділу.

До участі в конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 цього розділу.

  1. Вимоги до учасників конкурсу передбачено наявність:

складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (відповідної форми допусків до державної таємниці оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або яких він залучає за цивільно-правовими договорами), або спеціального дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних із державною таємницею (за потреби).

Обробіток польових культур пестицидами

Згідно з інформацією директора СТОВ «Урожай» О.М. Качура доводимо до відома про обробіток польових культур пестицидами на полях СТОВ «Урожай», територіальні межі якого розташовані в межах села Водяне Шполянської територіальної громади, у період з 25.04.2024 по 25.06.2024 року.
Перелік культур на яких буде проведено внесення пестицидів: ріпак озимий, пшениця озима, кукурудза, соняшник, просо, соя.
Пестициди, якими планують проводити обробіток польових культур, зареєстровані для використання на території України. У ході внесення буде дотримано всіх санітарних норм згідно з чинним законодавством.

Обробіток польових культур пестицидами

Згідно з інформацією директора СТОВ «Агроспілка» І.І. Романенка доводимо до відома про обробіток польових культур пестицидами на полях СТОВ «Агроспілка», територіальні межі якого розташовані в межах села Соболівка Шполянської територіальної громади, у період з 25.04.2024 по 25.06.2024 року.
Перелік культур, на яких буде проведено внесення пестицидів: пшениця озима, кукурудза, соняшник, соя.
Пестициди, якими планують проводити обробіток польових культур, зареєстровані для використання на території України. У ході внесення буде дотримано всіх санітарних норм згідно з чинним законодавством.

До відому власників будівель (крім житлових будинків)

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Згідно зі статтею 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Враховуючи вищенаведене, Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади просить власників будівель (магазини, сільськогосподарські будівлі, та ін.), які використовують земельні ділянки під будівлями без правовстановлюючих документів на землю,  вжити до 20.06.2024 заходи щодо оформлення права оренди або власності на земельні ділянки.

Для отримання додаткової інформації та підготовки до Шполянської міської ради клопотань щодо розроблення, затвердження документацій із землеустрою та передачі в оренду (продажу)  земельних ділянок, рекомендуємо з наявними документами, що посвідчують право власності на майно та плату за користування земельними ділянками  звернутися, в робочий час, до відділу  з питань земельних відносин (вул. Лозуватська, 60, м. Шпола).

 

 

До відома орендарів земельних ділянок договори оренди землі на які зареєстровано до 2013 року

З метою належного оформлення речових прав на земельні ділянки,  відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  та «Про оренду землі» Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади просить до 20.06.2024, у разі:

1) відсутності у Державному реєстрі прав на нерухоме майно даних про реєстрацію права оренди земельних ділянок   вжити заходи щодо:

– внесення до Державного земельного кадастру передбачених Законом України  «Про Державний земельний кадастр» відомостей про формування земельних ділянок  та присвоєння їм кадастрових номерів;

– перенесення  реєстрації договорів оренди землі до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для синхронізації баз даних;

2) не відповідності цільового признання земельних ділянок згідно Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок (додаток 58 Порядку ведення Державного земельного кадастру, який затверджено  Постановою Кабінету Міністрів України  № 1051 від 17.10.2012) вжити заходи щодо приведення  у відповідність цільове призначення земельних ділянок;

3) відсутності  технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок вжити заходи щодо розроблення  технічних документацій;

4) якщо відомості із Державного земельного кадастру містять  некоректні дані вжити заходи щодо внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру;

5) відсутності паспортів водних об’єктів (для земельних ділянок водного фонду) розглянути можливість щодо забезпечення розроблення  паспортів  водних об’єктів.

Для отримання додаткової інформації та підготовки до Шполянської міської ради клопотань щодо розроблення та/або затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок, документацій із землеустрою, паспортів  водних об’єктів   рекомендуємо з наявними документами, що посвідчують:

– право власності на нерухоме майно (у разі наявності на земельних ділянках будівель та споруд);

– право користування земельними  ділянками  звернутися, в робочий час, до відділу  з питань земельних відносин (вул. Лозуватська, 60, м. Шпола).

 

 

Висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності «Використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду філії «Чигиринське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Висновок з овд
Висновок Чигир (8)

Внесення змін до ряду договорів оренди землі на земельні ділянки сільськогосподарського призначення

Сесією Шполянської міської ради 19.04.2024 з користування громадянина  вилучено присадибну земельну ділянку, яку тривалий час використовували не за цільовим призначенням. Зазначену земельну ділянку зарезервовано для подальшої передачі у власність учаснику бойових дій, у разі внесення відповідних змін до Земельного кодексу України.

Сесією 19.04.2024 прийнято рішення щодо внесення змін до ряду договорів оренди землі на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у розпорядженні Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади в частині встановлення орендної плати у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Довідка: Відповідно до Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади інформує

За результатами проведеного конкурсу, який відбувся 08.09.2023, з визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою її продажу (проведення експертної грошової оцінки) площею 0,0418 га, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, с. Скотареве, Звенигородського району, Черкаської області (кадастровий номер 7125786800:01:001:0227) договір на проведення експертної грошової оцінки буде укладено з учасником конкурсу — ТОВ «Земельне бюро «Хрещатик» (м. Черкаси).

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади інформує

За результатами проведеного конкурсу, який відбувся 12.04.2024, з визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою її продажу (проведення експертної грошової оцінки) площею 0,1657 га, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована за адресою: вул. А. Таранця,13, м. Шпола, Звенигородського району Черкаської області (кадастровий номер 7125710100:01:002:1177) договір на проведення експертної грошової оцінки буде укладено з учасником конкурсу — ПП «Ажіо» (м. Черкаси).

Перейти до вмісту