Експертний висновок постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів, постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин та постійної депутатської комісії з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики – проекту рішення міської ради «Про встановлення податку на майно (в частини податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Експертний висновок

постійної депутатської комісії  з питань планування, бюджету та фінансів,  постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин та постійної депутатської комісії  з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики – проекту рішення міської ради «Про встановлення податку на майно (в частини податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

Керуючись розділом 4 Положенням про постійні комісії Шполянської міської ради, затвердженого рішенням Шполянської міської ради від 19.05.2017 № 1-14/VIIІ(зі змінами та доповненнями), статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», комісія розглянула проект рішення Шполянської міської ради «Про встановлення податку на майно (в частини податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території Шполянської міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу і встановила наступне.

Розробниками регуляторного акта є виконком Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового кодексу України.

 

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне.

Згідно до п.12.3. ст.12 Податкового кодексу України, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України, та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення податку на майно (в частини податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади 2019 рік. Проблемою є те, що в разі не встановлення міською радою об’єднаної територіальної громади місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, і пропонується прийняття рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частини податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

На сьогодні діючим регуляторним актом є рішення сесії Шполянської міської ради № 3-10/VIІІ від 11.07.2017 «Про встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік»(зі змінами та доповненнями).

Таким чином, міська рада має ухвалити рішення про визначення розміру податку на майно ( в частині податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки)  з метою застосування його з 2019 року.

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності – проект відповідає цілям державної регуляторної політики.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта опубліковано в районній газеті «Шполяночка +» від 24.05.2018, проект з аналізом його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті https://shpola-otg.gov.ua.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення міської ради «Про встановлення податку на майно (в частини податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

  1. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (надалі – кодекс) визначено вичерпний перелік місцевих податків і зборів, порядок їх адміністрування, компетенцію контролюючих органів та повноваження міських рад щодо встановлення їх рівня.

Кодексом визначено, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (надалі – податок), є обов’язковим для встановлення місцевими радами, які зобов’язані у визначений період прийняти відповідне рішення про встановлення ставок податку на об’єкти житлової нерухомості з розрахунку на календарний рік  у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного ( податкового) року.

Таким чином, з метою безумовного виконання вимог кодексу та недопущення суперечливих ситуацій, необхідно прийняти регуляторний акт, який установлюватиме ставки податку на об’єкти житлової нерухомості на території міста Шпола

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних нормативних актів, тому що рішення міської рішення сесії Шполянської міської ради № 3-10/VIІІ від 11.07.2017 «Про встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік»(зі змінами та доповненнями)  не може бути застосоване після 2018 року.

Проблема,  яку  пропонується  розв’язати шляхом ухвалення цього рішення, полягає в тому, що з 01.01.2019 використання діючого рішення міської ради є неможливим. Міська рада має встановити розміри ставок податку на нерухоме майно для подальшого застосування, що надасть змогу суб’єктам оподаткування сплачувати відповідний місцевий податок, при цьому дозволить не допустити втрат бюджету об’єднаної територіальної громади, збалансувати інтереси територіальної громади та суб’єктів господарювання.

Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у Шполянській міській об’єднаній територіальній громаді з урахуванням бази оподаткування відповідно до вимог кодексу, що забезпечить  соціальну справедливість при оподаткуванні об’єктів нерухомості та стабільні надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати встановленого податку.

 

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта очікуються такі вигоди та витрати:

 

Сфера впливу Вигоди Витрати
 

Інтереси держави

Безумовне виконання вимог Податкового кодексу України. відсутні
Інтереси місцевої влади Наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади.  (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта), та витрати пов‘язані з оприлюдненням регуляторного акту.
  Інтереси громадян, мешканців міста, та суб’єктів господарювання Вирішення частини проблем міста за рахунок зростання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Витрати пов’язані зі сплатою податку.

 

Вирішення проблеми можливе лише шляхом ухвалення проекту рішення міської ради «Про встановлення податку на майно (в частини податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Ця альтернатива не може бути прийнятою  для органів місцевого самоврядування, оскільки  в разі не встановлення податку органом місцевого самоврядування, такий податок застосовується згідно ставок зафіксованих в Податковому кодексі України, без врахування інтересів мешканців територіальної громади. Крім того в разі не затвердження ставок податку органом місцевого самоврядування, застосовуються мінімальні ставки податку встановлені згідно Податкового кодексу України, а це в свою чергу призведе до втрат міського бюджету, що негативно відобразиться на вирішенні соціально – економічних питань міста.

Друга альтернатива – прийняття  рішення про встановлення податку.

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування, а також врахування інтересів мешканців територіальної громади м. Шпола. Крім того прийняття даного акту дасть змогу запобігти втратам міського бюджету, та сприятиме його стабільному наповненню.

Обраний спосіб:

– відповідає вимогам чинного законодавства;

– забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

– забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

– після впровадження всіх механізмів щодо адміністрування податку на державному рівні, із прийняттям цього регуляторного акта передбачаються надходження до бюджету міста від сплати податку;

– загальнообов’язковість виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

На дію цього акта можливий вплив зовнішніх чинників: прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе в разі змін у чинному законодавстві України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Регуляторний акт буде діяти з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, якщо інше не буде передбачено законом.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з урахуванням відповідних нормативних актів до нього теж будуть уноситися відповідні зміни за регуляторною процедурою.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 12 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження проводитиметься через рік.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть урегульовані шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

  1. Узагальнений висновок.

Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частини податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова постійної депутатської                                                      М.П. Богач

комісії з питань екології, охорони

довкілля та регулювання земельних

відносин

 

Голова постійної комісії міської

ради з питань забезпечення законності

та правопорядку, охорони прав,

свобод і законних інтересів громадян                                        С.С.Кисленко

 

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань планування бюджету та фінансів                                    І.В.Мусюра

 

Поділитись:
Перейти до вмісту