Експертний висновок постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів, постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин та постійної депутатської комісії з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики – проекту рішення міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Експертний висновок

постійної депутатської комісії  з питань планування, бюджету та фінансів,  постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин та постійної депутатської комісії  з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики – проекту рішення міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

Керуючись розділом 4 Положенням про постійні комісії Шполянської міської ради, затвердженого рішенням Шполянської міської ради від 19.05. 2017. № 1-14/VIIІ(зі змінами та доповненнями), статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», комісія розглянула проект рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу  і встановила наступне.

Розробниками регуляторного акта є виконком Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового кодексу України.

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Враховуючи положення Податкового Кодексу України, та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановити на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади податок на майно (в частині транспортного податку) на 2019 рік. Проблемою є те, що рада об’єднаної територіальної громади не регулює ставку даного податку, адже вона є стала і зафіксована у ст. 267 ПК України, так само як і інші елементи даного податку, навіть в разі не встановлення радою даного податку, буде застосовуватися ставка податку визначена в Податковому кодексі України. Проте з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, і пропонується прийняття рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності, проект відповідає цілям державної регуляторної політики, проект був оприлюднений з метою врахування думки громадськості міста.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта опубліковано в районній газеті «Шполяночка +» від 24.05.2018, проект з аналізом його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті https://shpola-otg.gov.ua.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  1. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння податку на майно (в частині транспортного податку) на 2019 рік на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади пропонується шляхом прийняття відповідного рішення  Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів оскільки встановлення місцевих податків та зборів це виключна компетенція органів місцевого самоврядування, а тому, встановлення місцевих податків і зборів можливе шляхом прийняття відповідного рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання. Ця альтернатива не може бути прийнятою  для органів місцевого самоврядування, оскільки не буде дотримана вимога п.10.2. ст.10 Податкового кодексу України. Друга альтернатива – прийняття  рішення про встановлення податку. Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.          

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, а саме поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, вбачається цілком реальним.

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта очікуються такі вигоди та витрати:

Сфера впливу Вигоди Витрати
 

Інтереси держави

 

Безумовне виконання вимог Податкового кодексу України. відсутні
Інтереси місцевої влади Наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади.  (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта), та витрати пов‘язані з оприлюдненням регуляторного акту.
  Інтереси громадян, мешканців міста, та суб’єктів господарювання Вирішення частини проблем міста за рахунок зростання дохідної частини міського бюджету. Витрати пов’язані зі сплатою податку.

Регуляторний акт буде діяти з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, якщо інше не буде передбачено законом.

У випадку внесення змін до чинного законодавства України чи у разі наявності інших підстав, визначених положеннями Закону України «Про засади
державної регуляторної політики», до нього буде внесено зміни чи зупинено його дію шляхом прийняття відповідного рішення.

 

  1. Узагальнений висновок.

Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова постійної депутатської                                                      М.П. Богач

комісії з питань екології, охорони

довкілля та регулювання земельних

відносин

 

Голова постійної комісії міської

ради з питань забезпечення законності

та правопорядку, охорони прав,

свобод і законних інтересів громадян                                        С.С.Кисленко

 

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань планування бюджету та фінансів                                    І.В.Мусюра

 

Поділитись:
Перейти до вмісту