Експертний висновок постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів, постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин та постійної депутатської комісії з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики – проекту рішення міської ради «Про встановлення орендної плати за землю на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Експертний висновок

постійної депутатської комісії  з питань планування, бюджету та фінансів,  постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин та постійної депутатської комісії  з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики – проекту рішення міської ради «Про встановлення орендної плати за землю

на території Шполянської міської об’єднаної

територіальної громади на 2019 рік»

 

Керуючись розділом 4 Положенням про постійні комісії Шполянської міської ради, затвердженого рішенням Шполянської міської ради від 19.05. 2017 № 1-14/VIIІ(зі змінами та доповненнями), статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», комісія розглянула проект рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення орендної плати за землю на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу, проаналізувавши його встановила наступне.

Розробниками регуляторного акта є виконком Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового кодексу України.

 

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України на органи місцевого самоврядування покладені повноваження щодо встановлення плати за землю та визначено, що такі рішення підлягають офіційному оприлюдненню до 15 липня року, що передує року, в якому планується їх застосування.

Проектом регуляторного акта передбачається встановлення на законних підставах, ставки орендної плати юридичними та фізичними особами, що проживають та здійснюють свою діяльність на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Проект рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади розроблено з метою приведення регуляторної бази у відповідність до вимог Податкового кодексу України.

Щодо визначення та оцінки всіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання варто зазначити, що за відсутності регуляторного акта, діюча нормативно-правова база у цій сфері
не відповідатиме вимогам Податкового кодексу України та не забезпечуватиме досягнення визначених цілей. Обраний спосіб державного регулювання, саме прийняття проекту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення орендної плати за землю на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України у частині встановлення ставки орендної плати у розмірі, регламентованому положеннями статтями 288 Податкового кодексу України.

Неприйняття зазначеного регуляторного акта матиме негативні наслідки та буде порушенням норм чинного законодавства України. Прийняття вищевказаного рішення забезпечить дотримання вимог діючих нормативно – правових актів.

Також, варто зазначити, що дане рішення потребує врахування
в роботі органами Державної фіскальної служби України при
здійсненні контролю за повнотою надходжень орендної плати.

Даний проект регуляторного акта розроблено органом місцевого самоврядування в межах наданих повноважень, згідно вимог
законодавства України та відповідно до принципів державної
регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, передбачуваності, гласності, поєднання місцевих та державних інтересів.

Запропоноване рішення забезпечить досягнення цілей регулювання шляхом чіткого встановлення ставки орендної плати, регламентації порядку його справляння, сприятиме забезпеченню вчасного та повного надходження коштів до бюджету й уникненню порушення вимог чинного законодавства України.

При визначенні очікуваних результатів прийняття акта варто відзначити відсутність витрат на його прийняття та наявність значної кількості вигод, що передбачається отримати, з урахуванням інтересів
держави, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян.

Сфера впливу Вигоди Витрати
 

Інтереси держави

Безумовне виконання вимог Податкового кодексу України. відсутні
Інтереси місцевої влади Наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади.  (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта), та витрати пов‘язані з оприлюдненням регуляторного акту.
  Інтереси громадян, мешканців міста, та суб’єктів господарювання Вирішення частини проблем міста за рахунок зростання дохідної частини міського бюджету. Витрати пов’язані зі сплатою орендної плати.

Впровадження  та  виконання  вимог  регуляторного  акта не залежить від ресурсів виконкому міської ради об’єднаної територіальної громади, а суб’єкти оподаткування повинні сплачувати орендну плату відповідно до диференційованих ставок, передбачених цим рішенням, працювати з урахуванням вимог податкового законодавства, розраховувати на позитивні фінансові показники господарської діяльності.

На дію цього акта можливий вплив зовнішніх чинників: прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе в разі змін у чинному законодавстві України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений. Потреби визначити строк дії цього акта не існує через невизначеність термінів, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються ним.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з урахуванням відповідних нормативних актів до нього теж будуть уноситися відповідні зміни за регуляторною процедурою.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 12 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження проводитиметься через рік.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть урегульовані шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

  1. Узагальнений висновок.

Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення міської ради «Про встановлення орендної плати за землю на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова постійної депутатської                                                      М.П. Богач

комісії з питань екології, охорони

довкілля та регулювання земельних

відносин

 

Голова постійної комісії міської

ради з питань забезпечення законності

та правопорядку, охорони прав,

свобод і законних інтересів громадян                                        С.С.Кисленко

 

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань планування бюджету та фінансів                                    І.В.Мусюра

 

Поділитись:
Перейти до вмісту