Експертний висновок постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів, постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин та постійної депутатської комісії з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики – проекту рішення міської ради «Про встановлення єдиного податку(спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Експертний висновок

постійної депутатської комісії  з питань планування, бюджету та фінансів,  постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин та постійної депутатської комісії  з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики – проекту рішення міської ради «Про встановлення єдиного податку(спрощеної

системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

Керуючись розділом 4 Положенням про постійні комісії Шполянської міської ради, затвердженого рішенням Шполянської міської ради від 19.05. 2017. № 1-14/VIIІ(зі змінами та доповненнями), статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», комісія розглянула проект рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення єдиного податку(спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території Шполянської міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу і установила наступне.

Розробниками регуляторного акта є виконком Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового кодексу України.

 

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійні комісії визначають наступне.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків і зборів, визначає вичерпний перелік таких, що справляються в Україні, порядок адміністрування, платників податків і зборів, їх права, обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження та обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до Податкового кодексу України встановлення єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку установлюються сільськими, селищними, міськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від її виду з розрахунку на календарний місяць.

На сьогодні діючим регуляторним актом є рішення № 3-9/VIІІ від 11.07.2017 «Про встановлення єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території  м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік»(зі змінами та доповненнями).

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта опубліковано в районній газеті «Шполяночка +» від 24.05.2018, проект з аналізом його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті https://shpola-otg.gov.ua.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення міської ради «Про встановлення єдиного податку(спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

  1. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Проект регуляторного акта підготовлено з метою встановлення єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку, максимального наближення найменування виду діяльності до класифікатора кодів видів економічної діяльності (КВЕД-2010) та спрямовано на правове регулювання господарських і адміністративних відносин між суб’єктами господарювання й органами місцевого самоврядування, фіскальними органами.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 15 00000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група –  фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група – четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

У селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) з племінної справи у тваринництві до продукції власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин.

Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на:

усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;

кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

особу, утворену шляхом перетворення.

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення платника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних нормативних актів.

Одним з напрямів роботи щодо наповнення бюджету міста є установлення диференційованих ставок оподаткування, забезпечення сталих надходжень коштів від сплати ставки єдиного податку для фінансування заходів міських програм та утримання бюджетних установ міста.

Таким чином, зазначена проблема потребує розв’язання шляхом ухвалення рішення міської ради «Про встановлення єдиного податку(спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

Проблема,  яку  пропонується  розв’язати шляхом ухвалення цього рішення, полягає в тому, що з 01.01.2019 використання діючого рішення міської ради є неможливим. Рада об’єднаної територіальної громади має встановити розміри ставок єдиного податку для подальшого застосування, що надасть змогу суб’єктам господарювання сплачувати відповідний місцевий податок, при цьому дозволить не допустити втрат бюджету об’єднаної територіальної громади, збалансувати інтереси територіальної громади та суб’єктів господарювання.

Ухвалення зазначеного рішення дозволить забезпечити прогнозованість справляння єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку та упередити можливість непорозумінь між платниками податку й органами державної податкової служби.

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта очікуються такі вигоди та витрати:

Сфера впливу Вигоди Витрати
 

Інтереси держави

Безумовне виконання вимог Податкового кодексу України. відсутні
Інтереси місцевої влади Наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади.  (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта), та витрати пов‘язані з оприлюдненням регуляторного акту.
Інтереси суб’єктів господарювання Розвиток інфраструктури міста Сплата обов’язкового податкового платежу.
  Інтереси громадян, мешканців міста Вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок зростання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Не очікуються.

Метою цього регуляторного акта є встановлення диференційованого розміру ставки єдиного податку залежно від виду господарської діяльності.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

– затвердження  ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на  державному рівні;

– установлення максимальних ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міста;

– установлення мінімальних ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міста.

Перша альтернатива. Затвердження  ставок єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на державному рівні. Вирішення проблеми за її допомогою  неможливе, тому що чинне законодавство не регламентує механізму встановлення ставок, а лише забезпечує граничні орієнтири їх дії та надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ставки єдиного податку в затверджених межах.

Друга альтернатива. Установлення максимальних ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міста, що не суперечить чинному законодавству. Під час прийняття такого рішення не в повній мірі враховуються  умови ведення господарської діяльності по окремим напрямках, рівень конкуренції, стан розвитку певного виду діяльності тощо. Такий підхід може призвести до зменшення чисельності суб’єктів підприємництва, звільнення найманих працівників. Вказаний спосіб не забезпечує досягнення мети розробки проекту. Альтернатива за цих умов також є неприйнятною.

Третя альтернатива. Установлення мінімальних ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міста. Альтернатива відхилена, оскільки наслідком такого вирішення проблеми буде несправедлива ставка єдиного податку для всіх без винятку суб’єктів господарювання, відсутність стимулювання розвитку сфери виробництва, надання побутових послуг, торгівлі товарами першої необхідності. Це призведе до неповного врахування інтересів членів територіальної громади через зменшення надходжень до бюджету міста, згортання міських соціальних програм. Вказаний спосіб також не забезпечує досягнення мети розробки проекту.

Вирішення проблеми можливе лише шляхом ухвалення проекту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення єдиного податку(спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». Перевага обраного виду обумовлена процесами, пов’язаними з підтримкою бізнесу, ефективним використанням його можливостей у економіці міста.

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень місцевих рад, об’єднаних територіальних громад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

У зв’язку з означеним вирішення проблеми врегулювання питань розміру ставок єдиного податку в місті пропонується шляхом прийняття рішення  міської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Рішення буде запроваджено на належному рівні й підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, державної податкової служби та платниками єдиного податку(спрощеної системи оподаткування) на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

Досягнення визначених цим регуляторним актом цілей не вплине на економічні витрати територіальної громади, держави, а для суб’єктів господарювання будуть мати диференційований розмір.

Унаслідок прийняття запропонованого регуляторного акта часові виміри не змінюються, а витрати та вигоди суб’єктів господарювання майже не зміняться. У той же час, підвищиться рівень їх правової захищеності внаслідок більш чіткого встановлення функцій органів державного контролю.

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог цього регуляторного акта принесе вигоди без необхідності здійснення витрат. При цьому, не всі вигоди, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. До кількісних показників належать: надходження коштів від сплати єдиного податку, кількість платників  збору.

Крім кількісних показників, до вигод належать:

– стабільний прогнозований клімат для здійснення підприємницької діяльності;

– для членів територіальної громади – забезпечення соціально-економічного розвитку міста;

– для органів місцевого самоврядування  – можливість ураховувати особливості соціально-економічного розвитку міста при планування надходжень до бюджету міста.

Упровадження  та  виконання  вимог  регуляторного  акта не залежить від ресурсів виконкому міської ради, а суб’єкти господарювання мають право обрати спрощену систему оподаткування та сплачувати єдиний податок відповідно до диференційованих ставок, передбачених цим рішенням, працювати з урахуванням вимог податкового законодавства, планувати подальшу діяльність, розраховувати на позитивні фінансові показники господарської діяльності.

На дію цього акта можливий вплив зовнішніх чинників: прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе в разі змін у чинному законодавстві України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Регуляторний акт буде діяти з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, якщо інше не буде передбачено законом.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з урахуванням відповідних нормативних актів до нього теж будуть уноситися відповідні зміни за регуляторною процедурою.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 12 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження проводитиметься через рік.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть урегульовані шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

  1. Узагальнений висновок.

Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення міської ради «Про встановлення єдиного податку(спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова постійної депутатської                                                      М.П. Богач

комісії з питань екології, охорони

довкілля та регулювання земельних

відносин

 

Голова постійної комісії міської

ради з питань забезпечення законності

та правопорядку, охорони прав,

свобод і законних інтересів громадян                                        С.С.Кисленко

 

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань планування бюджету та фінансів                                    І.В.Мусюра

Поділитись:
Перейти до вмісту