Громадські слухання

№ 10 Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо розгляду питання про зміну назв об’єктів топоніміки

села Лебедин Шполянської міської територіальної громади

 Запрошуємо жителів села Лебедин долучитись до обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць, яке проводиться  з метою засудження та заборони пропаганди російської імперської політики в Україні та увічнення борців за відстоювання прав та свобод громадян держави,  відзначення подвигу, героїзму та стійкості громадян, проявлених у захисті міст під час відсічі збройної агресії російської федерації проти України:

 • назву вулиці Посьолкова перейменувати на вулицю Барзюка Володимира;
 • назву вулиці Кооперативна перейменувати на вулицю Копецького Івана;
 • назву вулиці Залізнодорожна перейменувати на вулицю Онищенка Олександра.

Громадське обговорення проводиться Шполянською міською радою об’єднаної територіальної громади  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Пропозиція щодо перейменування вулиць села Лебедин  Шполянської міської територіальної громади внесена робочою групою щодо перейменування топонімічних та географічних  об’єктів.

Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення даного повідомлення на поштову адресу:                       вул. Лозуватська, 59, м.Шпола, та на електронну пошту: shpola-rada@ukr.net.   (із 29 лютого по 29 березня 2024 року).

Відповідальною особою за проведення громадського обговорення є керуюча справами виконавчого комітету міської ради Герус Тетяна Борисівна.

Результати громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному сайті Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

№ 9 Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо розгляду питання про зміну назви села Іскрене Шполянської міської територіальної громади

 Запрошуємо жителів села Іскрене долучитись до обговорення пропозицій щодо зміни назви села на ІСКРИНЕ Шполянської міської територіальної громади, яке проводиться Шполянською міською радою об’єднаної територіальної громади на виконання вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» на підставі рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.06.2023 року №236 «Про схвалення Переліку сіл, селищ, міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, та рекомендацій щодо приведення назв таких сіл, селищ, міст у відповідність до стандартів державної мови й оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Національної комісії зі стандартів державної мови».

Пропозиція щодо перейменування назви села Іскрене  Шполянської міської територіальної громади внесена робочою групою щодо перейменування топонімічних та географічних об’єктів об’єктів.

Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення даного повідомлення на поштову адресу:                       вул. Лозуватська, 59, м.Шпола, та на електронну пошту: shpola-rada@ukr.net.   (із 29 лютого по 29 березня 2024 року).

Відповідальною особою за проведення громадського обговорення є керуюча справами виконавчого комітету міської ради Герус Тетяна Борисівна.

Результати громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному сайті Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

№8  Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення проєкту рішення

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади

«Про перепрофілювання (зміну типу), зміну назви Терешківського ліцею Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області та затвердження Статуту у новій редакцїі»

 

 

І. Найменування організатора громадського обговорення 

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади.

ІІ. Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, розв’язувати інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 103 Бюджетного кодексу України. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

початкові школи,

гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах),

ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 25 Закону України «Про освіту». Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Розвиток мережі закладів освіти громади забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника  (рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади від 15.08.2023 № 41-14/ІХ «Про затвердження плану оптимізації мережі закладів освіти Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2024-2025 роки», від 15.09.2023 № 43-13/ІХ «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну назви Терешківського ліцею Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області та затвердження Статуту у новій редакції».

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.

Врахування думки мешканців с. Терешки, Ховківка щодо перейменування та перепрофілювання (зміну типу) Терешківського ліцею Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області у гімназію.

Основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, що передбачена на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічних працівників ЗЗСО є розрахункова наповнюваність класів, що визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання.

Вартість утримання 1 учня у Терешківському ліцеї Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області становить у  2022 році – 59491,51 грн, у 2023 році — 68436,85грн, потужність закладу – 200 учнів, контингент  учнів станом на 01.09.2023 становить 59.

Кількість учнів Терешківського ліцею Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області

на 2023-2024 навчальний рік

кількість учнів  2024 – 2024 н.р
Класи 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6 кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл Разом Пед

працівники

Тех

працівники

Терешківський ліцей 2 5 6 7 11 5 8

 

10 5 0

 

0 59 16 11

 

Є доцільність пониження ступеня закладу освіти в зв’язку з малою кількістю наповнюваності учнів 10,11 класу.

 

ІV. Формат проведення громадського обговорення:

Громадські обговорення будуть проводитися на базі Терешківського ліцею Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

До участі в обговоренні запрошуються всі мешканці сіл Терешки, Ховківка.

Пропозиції, розповсюджені через соціальні мережі, до уваги не беруться.

 1. V. Суб’єкт, що виніс пропозицію щодо зміни типу Терешківського ліцею Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області у Терешківську гімназію Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади – Шполянська міська рада ОТГ.

. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) – Шполянська міська рада ОТГ, м. Шпола, вул. Лозуватська, 60, e-mail: shpvo@ukr.net.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає протягом 1 року з дати опублікування повідомлення про його проведення.

VІІ. Місцеперебування та адреса електронної пошти організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення – Шполянська міська рада ОТГ, м. Шпола, вул. Лозуватська, 60, e-mail: shpvo@ukr.net.

Запрошуємо всіх охочих узяти участь у обговоренні питання   щодо зміни типу Терешківського ліцею Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області у Терешківську гімназію Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

Проєкт рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну назви Терешківського ліцею Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області та затвердження Статуту у новій редакцїі» Додаток 1

 

 

 

№7 Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення проєкту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про припинення юридичної особи Соболівська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації»

 

 1. Найменування організатора громадського обговорення –  Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади.
 2. Мета: врахування думки жителів с. Соболівка щодо припинення юридичної особи Соболівська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Пропозиції щодо оптимізації мережі закладів освіти Шполянської міської об’єднаної територіальної громади у 2023 році сформовано на основі аналізу стану наявної мережі, визначення її ефективності, соціальної та економічної доцільності, демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту на наступні роки та виходячи з необхідності дотримання вимог економічної доцільності та ефективності функціонування закладів освіти в громаді, зменшення частки витрат на заробітну плату та оплату комунальних послуг у нормативі фінансової забезпеченості, а також забезпечення раціональної концентрації та ефективного використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів громади тощо.

Заходи з оптимізації (ліквідації) Соболівської початкової школи Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області (далі Соболівська початкова школа) планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів.

Щорічно освітніми експертами Програми “U-LEAD з Європою” розраховується індекс фінансової спроможності шкільної освітньої мережі територіальних громад, який показує, наскільки реальна мережа громад відповідає моделі, фінансування якої забезпечує держава. На сьогодні Соболівська початкова школа не відповідає вимогам щодо наповнюваності класів, яка для Шполянської міської територіальної громади на 2023 рік розрахована на рівні 15,5 учнів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою в розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена виключно на заробітну плату педагогічних працівників. Тобто освітня субвенція до бюджету Шполянської міської територіальної громади надходить тільки на ті класи, де наповнюваність становить понад 15,5 учнів. Всі інші класи з кількістю менше ніж 15,5 учнів  утримуються коштом власного бюджету громади.

Для того, щоб Соболівська початкова школа відповідала вимогам по наповнюваності класів,  загальна кількість учнів у школі повинна становити не менше 140 учнів. Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада коштом місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу. Варто зауважити, що громада витрачає значні кошти на опалення напівпорожніх приміщень школи,  які для прикладу, громаді ефективніше спрямувати на проєкти розвитку чи енергоефективні заходи.

У 2022-2023 н.р. у Соболівській початковій школі навчалося 5 учнів: у 1 класі – 0 учнів, у 2 класі – 2 учні, у 3 класі – 2 учні, у 4 класі – 1 учень,  та 11 вихованців дошкільного підрозділу. Учні 2-4-х класів навчались за індивідуальною формою. Тобто, за формою навчання, коли дитина має у 4-5 разів менше годин навчання, ніж у класі з більшою наповнюваністю. У класі протягом тижня учень працює на 23 уроках, а при індивідуальному навчанні усі предмети викладаються на 5 уроках.

Вартість утримання одного учня в Соболівській початковій школі становить 119169,4 грн на рік. Кількість учнів на одного вчителя – 2 дитини.

Відділом освіти Шполянської міської ради ОТГ проаналізовано  демографічну ситуацію у громаді, визначено прогнозовану чисельність учнів першого класу  Соболівської початкової школи на 5 наступних років (станом на 05.09.2023) за контингентом: до першого класу можуть вступити у 2023 р. –  0 дітей, 2024 р. – 0 дітей, 2025 р. – 1 дитина, 2026 рік – 2 дитини, 2027 р. – 0 дітей. Тобто у 2023/2024 навчальному році в закладі буде перебувати орієнтовно 2 учні. Завдання школи  насамперед – давати дітям якісні знання. Школа – це установа, яка фінансується з державного бюджету і повинна забезпечувати всіх дітей освітою на рівні Державного стандарту. І тут вирішальною є роль вчителя, його системна робота над підготовкою до уроків, використання на уроках проблемних і дослідницьких методів навчання, перехід від процесу наповнення учнів знаннями до процесу усвідомленого здобуття ними необхідних навичок для вирішення проблемних ситуацій, що в кінцевому підсумку й буде формуванням компетентностей.

Тож ті батьки, які турбуються за майбутнє своїх дітей та прагнуть забезпечити їх успішне майбутнє, надають можливість навчатися в закладах освіти, де впевнені, що їх діти зможуть здобути якісні знання.

Наголошуємо, що першочерговою метою ліквідації школи є підвищення якості освітніх послуг та збільшення можливостей для дітей.

У разі прийняття рішення про ліквідацію Соболівської початкової школи учні та вихованці будуть забезпечені безоплатним підвезенням, з дотриманням усіх вимог. Учням Соболівської початкової школи буде надана можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти в Скотарівській гімназії чи в Товмацькому ліцеї Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, а вихованцям  – у дошкільному структурному підрозділі цього ж закладу.

У майбутньому учні будуть отримувати якісні освітні послуги, соціалізація дітей здійснюватиметься ефективніше. Також це стосується таких аспектів, як загальний рівень підготовки учнів та виконання ними навчальних програм, розвиток навичок спілкування в колективі та лідерських навичок, можливість ширшої реалізації здібностей та творчої майстерності. Конкурентне учнівське середовище буде стимулювати мотивацію до кращих результатів у навчанні.

Загальні комунікативні навички та якість шкільної соціалізації мають вагомий вплив на самореалізацію дітей після закінчення закладу загальної середньої освіти.

 1. Суб’єкт, що виніс пропозицію щодо припинення юридичної особи Соболівська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації  – Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади.
 2. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) – Шполянська міська рада ОТГ, вул. Лозуватська, 60, м. Шпола, Звенигородський район, Черкаська область, e-mail: shpvo@ukr.net.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються в письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає протягом 1 року з дати опублікування повідомлення про його проведення.

Громадське обговорення буде проводитися до 16 вересня 2024 року.

Запрошуємо всіх охочих узяти участь в обговоренні питання «Про припинення юридичної особи Соболівська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації».

Проєкт рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про припинення юридичної особи Соболівська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації» додається

 

№6  Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення проєкту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про припинення юридичної особи Капустинська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації»

 

 1. Найменування організатора громадського обговорення –  Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади.
 2. Мета: врахування думки жителів с. Капустине щодо припинення юридичної особи Капустинська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Пропозиції щодо оптимізації мережі закладів освіти Шполянської міської об’єднаної територіальної громади у 2024 році сформовано на основі аналізу стану наявної мережі, визначення її ефективності, соціальної та економічної доцільності, демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту на наступні роки та виходячи з необхідності дотримання вимог економічної доцільності та ефективності функціонування закладів освіти у громаді, зменшення частки витрат на заробітну плату та оплату комунальних послуг у нормативі фінансової забезпеченості, а також забезпечення раціональної концентрації та ефективного використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів громади тощо.

Заходи з оптимізації (ліквідації) Капустинської початкової школи Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області (далі Капустинська початкова школа) планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів.

Щорічно освітніми експертами Програми “U-LEAD з Європою” розраховується індекс фінансової спроможності шкільної освітньої мережі територіальних громад, який показує, наскільки реальна мережа громад відповідає моделі, фінансування якої забезпечує держава. На сьогодні Капустинська початкова  школа не відповідає вимогам щодо наповнюваності класів, яка для нашої громади  на 2023 рік розрахована на рівні 15,5 учнів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена, виключно, на заробітну плату педагогічних працівників. Тобто, освітня субвенція до бюджету Шполянської громади надходить тільки на ті класи, де наповнюваність становить понад 15,5 учнів. Всі інші класи з кількістю менше ніж 15,5 учнів  утримуються коштом власного бюджету громади.

Для того, щоб Капустинська школа відповідала вимогам по наповнюваності класів,  загальна кількість учнів у школі повинна становити не менше 140 учнів. Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада коштом місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу. Варто зауважити, що громада витрачає значні кошти на опалення напівпорожніх приміщень школи,  які для прикладу, громаді ефективніше спрямувати на проєкти розвитку чи енергоефективні заходи.

У 2022-2023 н.р. у Капустинській школі навчалось 7 учнів: у 1 класі – 2 учні, у 4 класі -5 учнів та 4 вихованці дошкільного підрозділу. Учні 1-го класу навчались за індивідуальною формою. Тобто, за формою навчання, коли дитина має у 4-5 разів менше годин навчання, ніж у класі з більшою наповнюваністю. У класі протягом тижня учень працює на 23 уроках, а при індивідуальному навчанні усі предмети викладаються на 5 уроках.

Вартість утримання одного учня в Капустинській початковій школі становить 125009,3 грн на рік. Кількість учнів на одного вчителя – 2 дитини.

Відділом освіти Шполянської міської ради зроблено аналіз демографічної ситуації у громаді, визначено прогнозовану чисельність учнів першого класу  Капустинської початкової школи на 5 наступних років (станом на 07.07.2023) за контингентом: до першого класу можуть вступити у 2023 р. –  0 дітей, 2024 р. – 1 дитина, 2025 р. – 2 дитини, 2026 рік – 1 дитина, 2027 р. – 0 дітей. Тобто у 2023/2024 навчальному році у закладі буде перебувати, орієнтовно, 3 учнів і 1 вихованець дошкільного підрозділу.

Завдання школи  насамперед – давати дітям якісні знання. Школа – це установа, яка фінансується з державного бюджету і повинна забезпечувати всіх дітей освітою на рівні Державного стандарту. І тут вирішальною є роль вчителя, його системна робота над підготовкою до уроків, використання на уроках проблемних і дослідницьких методів навчання, перехід від процесу наповнення учнів знаннями до процесу усвідомленого здобуття ними необхідних навичок для вирішення проблемних ситуацій, що в кінцевому підсумку й буде формуванням компетентностей.

Тож, ті батьки, які турбуються за майбутнє своїх дітей та прагнуть забезпечити їх успішне майбутнє, надають можливість навчатися в закладах освіти, де впевнені, що їх діти зможуть здобути якісні знання.

Наголошуємо, що першочерговою метою ліквідації школи є підвищення якості освітніх послуг та збільшення можливостей для дітей.

У разі прийняття рішення про ліквідацію Капустинської початкової школи школярі та вихованці будуть забезпечені безоплатним підвезенням, з дотриманням всіх вимог. Учням Капустинської початкової школи буде надана можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти в Іскренському ліцеї Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, а вихованцям  – у дошкільному структурному підрозділі цього ж закладу.

В майбутньому учні будуть отримувати якісні освітні послуги, соціалізація дітей здійснюватиметься ефективніше. Також, це стосується таких аспектів як загальний рівень підготовки учнів та виконання ними навчальних програм, розвиток навичок спілкування в колективі та лідерських навичок, можливість ширшої реалізації здібностей та творчої майстерності. Також, конкурентне учнівське середовище буде стимулювати мотивацію до кращих результатів у навчанні.

Загальні комунікативні навички та якість шкільної соціалізації мають вагомий вплив на самореалізацію дітей після закінчення закладу загальної середньої освіти.

 1. Суб’єкт, що виніс пропозицію щодо припинення юридичної особи Капустинська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації  – Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади.
 2. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) – Шполянська міська рада, м. Шпола, вул. Лозуватська, 60, e-mail: shpvo@ukr.net.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає протягом 1 року з дати опублікування повідомлення про його проведення.

Громадське обговорення буде проводитися до 10 серпня 2024 року.

Запрошуємо усіх охочих взяти участь в обговоренні питання «Про припинення юридичної особи Капустинська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації».

Проєкт рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про припинення юридичної особи Капустинська початкова школа Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області шляхом ліквідації» додається Завантажити

 

№ 5 ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення громадського обговорення щодо кандидатури старости

в Лозуватському старостинському окрузі

Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

Шполянська міська рада ОТГ повідомляє, що відповідно до розпорядження міського голови від 24.02.2023 № 31-р «Про створення комісії та затвердження інформаційного повідомлення щодо громадського обговорення кандидатури старости в Лозуватському старостинському окрузі», оголошується прийом заяв та необхідних документів кандидатів на посаду старости вищезазначеного округу.

Прийом документів здійснюється з 01.03.2023 по 15.03.2023 за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, (приміщення Шполянської міської ради, каб.36) щоденно, з понеділка по четвер з 8-00 год. до 17-00 год., у п’ятницю з 8-00 год. до 16-00 год., субота, неділя – вихідні дні.

Кандидати на посади старости подають до Шполянської міської ради ОТГ такі документи:

 • заява про участь у громадському обговоренні (опитуванні) в довільній формі;
 • копія паспорта (всі сторінки);
 • автобіографія;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см.;

Інші документи передбачені законодавством України.

Громадське обговорення (опитування) щодо кандидатури старости в Лозуватському старостинському окрузі буде проведено з 17.03.2023 по 28.03.2023 в с.Лозуватка.

№ 4. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо зміни типу Надточаївської гімназії Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області у Надточаївську початкову школу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області (опубліковано 26.05.2022)

 1. Найменування організатора громадського обговорення –  Шполянська міська рада ОТГ.
 2. Мета: врахування думки жителів с. Надточаївка щодо зміни типу Надточаївської гімназії Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області у  Надточаївську початкову школу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

         Щорічно освітніми експертами Програми “U-LEAD з Європою” розраховується індекс фінансової спроможності шкільної освітньої мережі територіальних громад, який показує, наскільки реальна мережа громад відповідає моделі, фінансування якої забезпечує держава. На сьогодні Надточаївська школа не відповідає вимогам щодо наповнюваності класів, яка для нашої громади  на 2022 рік розрахована на рівні 14,5 учнів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена, виключно, на заробітну плату педагогічних працівників. Тобто, освітня субвенція до бюджету Шполянської громади надходить тільки на ті класи, де наповнюваність становить більше 14,5 учнів. Всі інші класи з кількістю менше 14,5 учнів  утримуються за рахунок власного бюджету громади.

         Зараз в Надточаївській школі навчається 30 учнів: В  першому класі – 4 учні, в другому  класі – 2, третьому класі – 4, четвертому класі – 5, п’ятому класі – 2, шостому класі – 5, у сьомому-2, восьмому, девятому  – по 3 учнів у кожному. У основній школі лише 4 та 6 клас відповідає мінімальному рівню наповнюваності. Для того щоб Надточаївська школа відповідала вимогам по наповнюваності класів,  загальна кількість учнів у школі повинна становити не менше 130 учнів. Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу. Варто зауважити, що ОТГ витрачає значні кошти на опалення напівпорожніх приміщень школи,  які для прикладу, громаді ефективніше спрямувати на проекти розвитку чи енергоефективні заходи.

         Значна видаткова частина бюджету Шполянської територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Вартість утримання одного учня  в Надточаївській школі становить  понад 62 278 грн. на рік (до розрахунку взято заробітну плату  працівників, оплату енергоносіїв,  придбання предметів та матеріалів, оплата послуг та інше). В той же час, в середньому по громаді, видатки на одного учня становлять близько 37 436 грн.  на рік.

         Дійсно, кошти, що витрачаються на утримання Надточаївської школи, а це 2 677 973 грн. в рік, з яких 2 423 278 грн. в рік іде на оплату праці,  можна використати на  покращення соціальної сфери, придбання сучасного обладнання для амбулаторії, або ж витратити їх на розвиток інфраструктури села, співфінансування соціальних проектів тощо.

         Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

         Педагогічні працівники, що працюють у малокомплектних школах суттєво програють своїм колегам з тих загальноосвітніх закладів громади, де  у класах середня наповнюваність відповідає нормативним вимогам, адже однією із проблем таких шкіл є викладання  декількох фахових предметів  одним вчителем одночасно.

         Але у Надточаївській школі є ще одна проблема – учні основної школи, тобто, п’ятого, сьомого класу – 2 учні, восьмого, дев’ятого класу – 3 учні, навчаються за індивідуальною формою. Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» і до фінансових нормативів, якщо в класі менше 5 дітей, діє індивідуальна форма навчання — це один із способів навчальної діяльності, який забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів (удома). Проте навчаючись на індивідуальній формі  дитина у 4-5 разів більше втрачає  навчальні години, ніж у класі з більшою наповнюваністю. Як правило, протягом тижня у школі учень працює на 32 уроках, а при індивідуальному навчанні усі предмети викладаються на 8 уроках.

Тож,   учні Надточаївської школи  п’ятого, сьомого, восьмого, дев’ятого класів  мають навчатися   по одній або по дві години у день. І кожна година ділиться по 10 – 15 хвилин на окремий предмет: 10 хвилин української мови, 10 хвилин математики, 10 хвилин фізкультури, 10 хвилин   хімії, 10 хвилин   іноземної мови і т. д.  Не рятує і те, що вчителі,  порушуючи чинне законодавство щодо організації індивідуальної форми навчання, проводять навчальні заняття групуючи учнів одного класу.

         Чому ми свідомо позбавляємо учнівську молодь  с. Надточаївка можливості подискутувати зі своїми однокласниками на уроках історії, відчути командний дух під час гри у футбол, обговорити результати дослідницької діяльності на уроках хімії, біології, створювати спільні навчальні  проекти на уроках англійської мови?  Що скажуть два-три учні одного класу Надточаївської школи про все це?

         Ті батьки, які прагнуть забезпечити успішне майбутнє своїх дітей створюють їм можливість навчатися у навчальних закладах, де впевнені, що їх діти зможуть здобути якісні знання.

         На сьогодні єдиним оптимальним завданням  у вирішенні проблеми малокомплектності Надточаївської гімназії є зміна типу даного закладу у початкову школу. Таким чином, ми збережемо приміщення, молодші школярі навчатимуться поруч з домівками, вчителі початкових класів  працюватимуть у звичних умовах. Учнів 5-9 класів даного навчально-виховного комплексу планується підвозити до Сигнаївської школи шкільним автобусом. Вивчається питання працевлаштування вчителів в школах громади.

 1. Суб’єкт, що виніс пропозицію щодо зміни типу Надточаївської гімназії Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області у Надточаївську початкову школу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області – Шполянська міська рада ОТГ.
 2. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) – Шполянська міська рада, м. Шпола, вул. Лозуватська, 60, e-mail: shpvo@ukr.net.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає протягом 1 року з дати опублікування повідомлення про його проведення.

      5 Місцезнаходження та адреса електронної пошти організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення – Шполянська міська рада, м. Шпола, вул. Лозуватська, 60, e-mail: shpvo@ukr.net.

         Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні питання   щодо зміни типу Надточаївської гімназії Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області у  Надточаївську початкову школу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області. Проєкт рішення завантажити

 

№ 3. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо розгляду питання про зміну назв об’єктів топоніміки Шполянської міської громади (опубліковано 04.05.2022)

Запрошуємо залучитись до обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць та провулків Шполянської міської громади, яке проводиться  з метою увічнення пам’яті видатних діячів, подій та борців за відстоювання прав та свобод громадян України,  відзначення подвигу, героїзму та стійкості громадян, проявлених у захисті міст під час відсічі збройної агресії російської федерації проти України, враховуючи дію воєнного стану, запровадженого державою у зв’язку з військовою агресією росії проти України.

Громадське обговорення проводиться Шполянською міською радою об’єднаної територіальної громади  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Пропозиція щодо перейменування вулиць та провулків  Шполянської міської громади внесена робочою групою щодо дерусифікації об’єктів топоніміки громади.

Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення даного повідомлення на поштову адресу:                       вул. Лозуватська, 59, м.Шпола, та на електронну пошту: shpola-rada@ukr.net.   (із 04 травня по 03 червня 2022 року).

Відповідальною особою за проведення громадського обговорення є керуюча справами виконавчого комітету міської ради Герус Тетяна Борисівна.

Результати громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному сайті Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

Перелік назв об’єктів топоніміки, які запропоновані

для перейменування в м.Шпола

 

№п/п назва Пропонована назва для перейменування
1. 40-річчя Перемоги Патріотична, Героїв Маріуполя
2. Гагаріна Леоніда Каденюка, Данила Нарбута
3. Жуковського Петра Дорошенка, Валерія Лобановського, Наукова
4. І.Фефера Василя Стуса, Давида Черкаського, Володимира Івасюка
5. Каландирця Ігоря Сікорського, Михайла Остроградського
6. Карбишева Івана Лютого-Лютенка
7. Комарова Романа Шухевича, Героїв України
8. Кутузова Семена Гризла, Захисників України
9. Лазарєва Стрітенська, Михайла Вербицького
10. Лермонтова Дмитра Павличка
11. Ломоносова Михайла Драгоманова, Степана Бандери
12. Лютнева Віталія Кучерявого
13. Нахімова Холодноярська, Миколи Міхновського
14. Некрасова Михайла Слабошпицького, Джохара Дудаєва
15. Перемоги Героїв Чорнобиля, Левка Лук’яненка
16. Попова Олександра Маньківського
17. Пушкіна Миколи Зерова, Леся Курбаса
18. Разіна Нескорених, Мирослава Скорика
19. Суворова Григорія Сковороди, Січових Стрільців
20. Танкістів Добровольців, Петра Болбочана
21. Гвардійська Гайдамацька, Звитяжна
22. Толстого Миколи Садовського, Тобілевичів, Івана Білика
23. Тургєнєва Остапа Вишні, Мирослава Поповича
24. Ушакова Василя Сухомлинського, Миколи Томенка
25. Ушинського Олега Ремінного
26. Фоміна Андрія Малишка, Василя Стефаника
27. Чайковського Романа Дульнєва
28. Челюскіна Івана Мазепи, Трипільська
29. Черняхівського Павла Скоропадського, Івана Сірка
30. Чехова Соломії Крушельницької, Павла Чубинського
31. Шолохова Миколи Леонтовича, Івана Миколайчука
32. Щедріна Катерини Білокур, Марії Приймаченко, Данила Галицького
33. Валі Котика Коліївщини

Перелік назв об’єктів топоніміки, які запропоновані

для перейменування в населених пунктах громади

 

№п/п Нас.пункт  назва Пропонована назва для перейменування
1 Бурти 40-річчя Перемоги Незалежності
Провул.Пушкіна Дружби
9 Травня Вишнева
2 Васильків Центральна Євгенія Лисенка
Перемоги

+ провулок

Захисників України
Кооперативна Незалежності
Провулок

8 Березня

Мальовничий
4 Георгіївка Гагаріна Сонячна
5 Капустине Гагаріна Захисників України
6 Лебедин Кооперативна Яблунева
Тракторна Іллі Коливая
Партизанська Ярослава  Мудрого
Лермонтова Волонтерська
Перемоги Сонячна
Лютнева Малинова
Гагаріна Зоряна
Декабристів Краєвидна
Орлова Григорія Сковороди
7 Лозуватка Чехова Олега Комиза
Гагаріна Степана Бандери, В’ячеслава Чорновола
8 Сигнаївка Пушкіна Лесі Українки
Гагаріна Шкільна
Шевельова

+ провулок

Вишнева
Повстанська Зелена
Суворова Миру
Бугаївка Калинова
9 Скотареве Кушнова Івана Носача
Провул. Лютневий Ярослава Новосільського
10 Соболівка Шолохова Калинова
11 Топильна 16-ї стрілкової дивізії Кобзаря
Черняховського Цегельна
Л-та Куканова Калинова
12 Мар’янівка Кооперативна Сонячна

 

№ 2. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення

Найменування організатора громадського обговорення –  Шполянська міська рада ОТГ.

З 7 вересня по 07 жовтня 2021 року відповідно до розпорядження міського голови від 7 вересня 2021 року № 189-р «Про проведення громадського обговорення проєкту Стратегії розвитку Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на період 2021-2027рр.» проводяться громадські обговорення стратегічних та операційних цілей розвитку Шполянської ОТГ до 2027 року.

Під час консультацій, спрямованих на знайомство з Вашою думкою щодо проекту документа, ми розраховуємо на Ваші зауваження, коментарі та пропозиції, які дозволять  доповнити або розширити пропозиції щодо можливих напрямків розвитку громади, включаючи конкретні заходи  виконання Стратегії розвитку.

Нам важливо почути думки кожного мешканця громади, який хоче долучитись до публічного громадського обговорення, з приводу стратегічних напрямів та цілей, що визначені у Документі (Завантажити). Тому розміщуємо основну інформацію у нас на сайті: (https://shpola-otg.gov.ua/). Крім цього, текст можна отримати у Шполянській міській раді (відділ правового забезпечення та інвестиційного розвитку) та в адміністративних будинках старост населених пунктів громади. Просимо Вас до 07 жовтня 2021 року на електронну адресу shpola-rada@ukr.net надсилати свої зауваження чи пропозиції із зазначенням контактних даних згідно Додатку (Завантажити). Також зауваження та пропозиції приймаються  у Шполянській міській раді (відділ правового забезпечення та інвестиційного розвитку каб. № 10).

В подальшому усі зібрані матеріали будуть опрацьовані та систематизовані  у єдиний документ на окремому засіданні Робочої групи з розробки Стратегії.

Нагадаємо, що підготовка цього важливого документу відбувалась за участю депутатів, представників місцевих підприємств, приватних підприємців, громадських активістів, працівників органів місцевого самоврядування.

У результаті роботи зі стратегічного планування розвитку Шполянська ОТГ отримає документ, завдяки якому зможе раціонально організувати свою діяльність та стратегічно розподілити ресурси.

№ 1. Інформаційне повідомлення (30.08.2021 р.)

про проведення громадського обговорення щодо реорганізації Надточаївського навчально-виховного комплексу «Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області у  Надточаївську початкову школу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області

 1. Найменування організатора громадського обговорення –  Шполянська міська рада ОТГ.
 2. Мета: врахування думки жителів с.Надточаївка щодо реорганізації Надточаївського навчально-виховного комплексу «Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області у  Надточаївську початкову школу Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

Щорічно освітніми експертами Програми “U-LEAD з Європою” розраховується індекс фінансової спроможності шкільної освітньої мережі територіальних громад, який показує, наскільки реальна мережа громад відповідає моделі, фінансування якої забезпечує держава. На сьогодні Надточаївська школа не відповідає вимогам щодо наповнюваності класів, яка для нашої громади  на 2021 рік розрахована на рівні 14,5 учнів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена,  виключно, на заробітну плату педагогічних працівників.   Тобто,  освітня субвенція до  бюджету Шполянської громади  надходить тільки  на ті класи, де  наповнюваність становить більше 14,5 учнів. Всі інші класи з кількістю менше 14,5 учнів  утримуються за рахунок власного бюджету громади.

Зараз в Надточаївській школі навчається 35 учнів: В  першому класі – 4 учні, в другому  класі – 2, третьому класі – 4, четвертому класі – 5, п’ятому класі – 2, шостому класі – 5, у сьомому-2, восьмому, девятому  – по 3 учнів у кожному. У основній школі лише 4 та 6 клас відповідає мінімальному рівню наповнюваності. Для того щоб Надточаївська школа відповідала вимогам по наповнюваності класів,  загальна кількість учнів у школі повинна становити не менше 130 учнів. Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу. Варто зауважити, що ОТГ витрачає значні кошти на опалення напівпорожніх приміщень школи,  які для прикладу, громаді ефективніше спрямувати на проекти розвитку чи енергоефективні заходи.

Значна видаткова частина бюджету Шполянської територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Вартість утримання одного учня  в Надточаївській школі становить  понад 88 тис. грн. на рік (до розрахунку взято заробітну плату  працівників, оплату енергоносіїв,  придбання предметів та матеріалів, оплата послуг та інше). В той же час, в середньому по громаді, видатки на одного учня становлять близько 26 тис. грн. на рік.

Дійсно, кошти, що витрачаються на утримання Надточаївської школи, а це 3 093 747 грн. в рік, з яких 2 656 561 грн. іде на оплату праці,  можна використати на  покращення соціальної сфери, придбання сучасного обладнання для амбулаторії, або ж витратити їх на розвиток інфраструктури села, співфінансування соціальних проектів тощо.

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

Педагогічні працівники, що працюють у малокомплектних школах суттєво програють своїм колегам з тих загальноосвітніх закладів громади, де  у класах середня наповнюваність відповідає нормативним вимогам, адже однією із проблем таких шкіл є викладання  декількох фахових предметів  одним вчителем одночасно. Аби досягнути високих результатів якісної освіти варто задуматись, чи зможе, наприклад, вчитель математики  дати повноцінні знання з  англійської мови, вчитель початкових класів – з фізики, вчитель біології – з трудового навчання?

Але у Надточаївській школі є ще одна проблема – учні основної школи, тобто,   п’ятого, сьомого класу  – 2 учні, восьмого, дев’ятого класу – 3 учні,  навчаються за індивідуальною формою. Відповідно до Закону України  «Про повну загальну середню освіту» і до фінансових нормативів, якщо в класі менше 5 дітей, діє індивідуальна форма навчання — це один із способів навчальної діяльності, який забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів (удома). Проте навчаючись на індивідуальній формі  дитина у  4-5 разів більше втрачає  навчальні години, ніж у класі з більшою наповнюваністю. Як правило, протягом тижня у школі учень працює на 32 уроках, а при індивідуальному навчанні усі предмети викладаються на 8 уроках.

Тож,   учні Надточаївської школи  п’ятого, сьомого, восьмого, дев’ятого класів  мають навчатися   по одній або по дві години у день. І кожна година ділиться по 10 – 15 хвилин на окремий предмет: 10 хвилин української мови, 10 хвилин м

Поділитись:
Перейти до вмісту