Про встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) в м. Шпола на 2016 рік.

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                        

від  09 липня  2015 р                                              № 46-5 / VI

 

Про встановлення податку на майно

( в частині податку на нерухоме майно

відмінне від земельної ділянки)

в м. Шпола на 2016 рік.

 

Відповідно до пункту 24 статті 26, ст.ст. 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), ст.ст. 10,  12, 265,266  Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  (із внесеними змінами та доповненнями) ст.ст. 9, 13, 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи лист Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.06.2015 №03/1759 та враховуючи висновок постійної депутатської комісії  з питань планування бюджету та фінансів від  03.07. 2015 року,

сесія міської ради вирішила:

 

Встановити податок на майно ( в частині податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки) на території м. Шпола, Черкаської області на 2016 рік.

 

1.Платниками податку є:

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2.Об’єкт оподаткування:

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його

частки.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

3. База оподаткування:

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому

числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які

перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі

даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються

органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів

відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що

перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно

виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів,

що підтверджують право власності на такий об’єкт.

  1. Ставка податку:

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  для об’єктів житлової

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб які є власниками такої

нерухомості, становить 0,2%  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої

законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування на рік.

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  для об’єктів нежитлової

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, які є власниками

такої нерухомості, не може перевищувати 2 відсотків мінімальної заробітної плати,

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази

оподаткування на рік і становить:

а) за будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку – 0,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

б) за будівлі офісні –  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 0,1% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

в) за будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування – 0,25% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

г) за гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 0,1% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік ;

ґ) за будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 1% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

д) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо – 0% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

е) інші будівлі – 1% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік ;

5.  Пільги із сплати податку:                                                                                                                  База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що

перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 80 кв. метрів, з урахуванням 60

квадратних метрів встановлених Податковим кодексом України.

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 200 кв. метрів,з

урахуванням 120 квадратних метрів встановлених Податковим кодексом України.

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного

перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового

будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 280 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз на рік.

6. Пільги не надаються:

Пільги з податку, що сплачується на території Шполянської міської ради ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

– об’єкт/об‘єкти оподаткування, якщо площа такого об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої у п.5 даного рішення;

– об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

– Шполянська міська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення  та сплати суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу України та пільги наданої Шполянською міською радою з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення)  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу України та пільги наданої Шполянською міською радою з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку; в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу України та пільги наданої Шполянською міською радою з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку.

8.1.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податкового кодексу України та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Шполянської міської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

8.2. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8.3.Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

8.4. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.5. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

– об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

– розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

– права на користування пільгою із сплати податку;

– розміру ставки податку;

– нарахованої суми податку.

8.6. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на правовласності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.8. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8.9. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8.10. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.11. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8.12. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  бюджету м. Шпола згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.Порядок сплати податку:

Податок сплачується за місцем розташування об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Шполянської міської ради.

10. Строки сплати податку:

Податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації;

11. Питання оподаткування нерухомого майна відмінного від земельної ділянки, як житлового так і нежитлового,  які не прописані в даному рішення, вирішуються відповідно до чинних норм податкового законодавства України.

12. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства на веб – сайті Шполянської міської ради. Рішення набирає чинності після його опублікування та застосовується з 01.01.2016 року.

13. Екземпляр рішення направити до Шполянського відділення Державної фіскальної

служби  України, Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, для використання в роботі.

14. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на фінансово – господарський відділ міської ради ( Волошенюк О.І.) та постійну депутатську комісію з питань  планування бюджету та фінансів ( Комар П.В.).

 

Міський голова                                                                                                        В.М. Заскалета

Поділитись:
Перейти до вмісту