Про встановлення єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на 2016 рік на території м. Шпола

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                          

від  09 липня   2015 р                                 № 46-7 / VI

 

«Про встановлення єдиного податку

(спрощеної системи оподаткування)

та ставок єдиного податку на 2016 рік

 на території м. Шпола».

 

Відповідно до пункту 24 статті 26, ст.59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), статті 10, 12, 291-295, Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  із змінами та доповненнями, ст.ст. 9, 13, 36  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи лист Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.06.2015 №03/1759, та враховуючи висновок постійної депутатської комісії  з питань планування, бюджету та фінансів від  03.07. 2015 року,

 

сесія міської ради вирішила:

 

І. Встановити єдиний податок (спрощена система оподаткування, обліку та звітності) на 2016 рік. 

 

1. Загальні положення

 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 ПК, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених ПК, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

 

2. Платники єдиного податку

 

Юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV ПК, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному встановленим главою 1 розділу XIV ПК.

 

2.1 Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

 

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 15 00000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 

3) третя група –  – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

 

4) четверта група – четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене ПК.

У селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) з племінної справи у тваринництві до продукції власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин.

Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на:

усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;

кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

особу, утворену шляхом перетворення.

 

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення платника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

 

2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку:

 

2.2.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

1)  діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 

2.2.2. фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

 

2.2.3. фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 

 

2.2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

 

2.2.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

 

2.2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

 

2.2.7. фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

 

2.2.8. суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

2.2.9. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

а) суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

б) суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

в) суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

2.3. Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

2.4. Для цілей глави 1 розділу XIV ПК під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

  1. Ставки єдиного податку

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому рішенні – мінімальна заробітна плата), та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2)  для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 4 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3  статті Податкового кодексу України.

 

 

3.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПК;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі ПК України;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПК України  відповідно.

3.4. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті ПК:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 ПК України;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі ПК України;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

3.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

3.7. Ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5  статті ПК України, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього ПК України, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 ПК України , до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього ПК України, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотки, може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V ПК України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу;

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

6). Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

6.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) – 0,45;

6.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,27;

6.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,27;

6.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,09;

6.5. для земель водного фонду – 1,35;

6.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, – 3.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Податковий (звітний) період

 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої – четвертої груп є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених ПК, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Відповідно до Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 ПК.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 статті 295 ПК, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому ПК.

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

6. Інші особливості застосування єдиного податку (спрощеної системи оподаткування)

 

Взяти до уваги, що:

 

порядок визначення доходів платника єдиного податку та їх склад встановлено статтею 292 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку встановлено статтею 296 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку встановлено статтею 297 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування встановлено статтею 298 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку встановлено статтею 299 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

відповідальність платника єдиного податку встановлено статтею 300 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  із внесеними змінами та доповненнями.

інші особливості справляння єдиного податку у перехідний період викладено у розділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 4 листопада 2011 року N 4014-VI.

 

 

 

ІІ. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

 

  1. для першої групи платників єдиного податку – у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року в тому числі для:

 

 

1.1. фізичних осіб – підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень:

 

КВЕД Назва виду діяльності Ставка  у % від  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 6,5%
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 6,5%
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 6,5%

 

 

1.2. фізичних осіб – підприємців, які не використовують працю найманих осіб та провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень:

 

Перелік побутових послуг

 

КВЕД Назва виду діяльності

(назва виду діяльності за КВЕД)

Ставка  у % від  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць
 

15.20

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво взуття)

 

10%

 

95.23

Послуги з ремонту взуття

(КВЕД: Ремонт взуття та шкіряних виробів)

 

8%

 

14.11

14.12

14.13

14.14

14.19

14.31

14.39

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво одягу зі шкіри)

(КВЕД: Виробництво робочого одягу)

(КВЕД: Виробництво іншого верхнього одягу)

(КВЕД: Виробництво спіднього одягу)

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів)

(КВЕД: Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу)

 

10%

10%

10%*

10%*

10%

10%

10%*

 

15.12

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів)

 

10%

 

 

14.20

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виготовлення виробів із хутра)

 

10%

 

 

14.14

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво спіднього одягу)

 

        10%

 

 

 

13.92

13.94

13.95

 

13.99

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу)

(КВЕД: Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток)

(КВЕД: Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу)

(КВЕД: Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у)

 

 

10%

 10%

10%

 

10%

 

14.19

32.99

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво іншої продукції, н.в.і.у)

 

        10%

 10%

 

 

13.30

15.11

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Оздоблення текстильних виробів)

(КВЕД: Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра)

 

 

10%

 10%

 

95.29

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

10%

 

 

14.19

14.31

14.39

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів)

(КВЕД: Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу)

 

 

10%

 10%

 

13.30

Послуги з ремонту трикотажних виробів

(КВЕД: Оздоблення текстильних виробів)

 

10%

 

 

13.93

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво килимів і килимових виробів)

 

 

10%

 

95.29

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

10%
 

 

15.12

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів)

 

 

      

10%

 

95.23

95.29

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

(КВЕД: Ремонт взуття та шкіряних виробів)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

10%

 

31.02

31.03 31.09

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво кухонних меблів)

(КВЕД: Виробництво матраців)

(КВЕД: Виробництво інших меблів)

 

10%

 

95.24

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

(КВЕД: Ремонт меблів і домашнього начиння)

 

10%

 

 

16.22

16.23

 

16.24

16.29

 

43.32

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво щитового паркету)

(КВЕД: Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій  і столярних виробів)

(КВЕД: Виробництво дерев’яної тари)

(КВЕД: Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння)

(КВЕД: Установлення столярних виробів)

 

 

10%

10%

 

10%

10%

 

10%

 

 

45.20

45.40

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів)

(КВЕД: … технічне обслуговування і ремонт мотоциклів)

 

 

10%

10%

 

95.21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

(КВЕД: Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення)

 

 

10%

 

 

95.22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

(КВЕД: Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання)

 

 

10%

 

95.25

Послуги з ремонту годинників

(КВЕД: Ремонт годинників і ювелірних виробів)

 

6,5%

 

95.29

Послуги з ремонту велосипедів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

10%

 

33.19

33.20

95.29

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

(КВЕД: Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання)

(КВЕД: Установлення та монтаж машин і устатковання)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

10%

10%

10%

 

25.71

25.72

25.99

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво столових приборів)

(КВЕД: Виробництво замків і дверних петель)

(КВЕД: Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.)

 

10%

10%

10%

 

 

95.11

95.12

95.21

 

95.22

95.29

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

(КВЕД: Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування)

(КВЕД: Ремонт обладнання зв’язку)

(КВЕД: Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення)

(КВЕД: Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

 

10%

10%

 

 10%

10%

10%

 

32.12

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД:  Виробництво ювелірних і подібних виробів)

 

10%

 

95.25

Послуги з ремонту ювелірних виробів

(КВЕД: Ремонт годинників і ювелірних виробів)

 

10%

 

77.21

77.22

77.29

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

(КВЕД: Прокат товарів для спорту та відпочинку)

(КВЕД: Прокат відеозаписів і дисків)

(КВЕД: Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

10%

10%

10%

 

74.20

Послуги з виконання фоторобіт

(КВЕД: Дiяльнiсть у сферi фотографії)

 

10%

 

74.20

Послуги з оброблення плівок

(КВЕД: Дiяльнiсть у сферi фотографії)

 

10%

 

96.01

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

(КВЕД: Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів)

 

10%

 

96.01

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

(КВЕД:  Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів)

 

 

10%

 

15.11

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

(КВЕД:  Дублення шкур та оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра)

 

        10%

 

96.02

Послуги перукарень

(КВЕД: Надання послуг перукарнями та салонами краси)

 

10%

 

96.03

Ритуальні послуги

(КВЕД: Організування поховань і надання суміжних послуг)

 

10%

 

01.61

01.62

01.63

01.64

01.70

 

02.10

02.20

02.30

02.40

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

(КВЕД: Допоміжна діяльність у рослинництві)

(КВЕД: Допоміжна діяльність у тваринництві)

(КВЕД: Післяурожайна діяльність)

(КВЕД: Оброблення насіння для відтворення)

(КВЕД: Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуги)

(КВЕД: Лісівництво та інша діяльність  у лісовому господарстві)

(КВЕД: Лісозаготівлі)

(КВЕД: Збирання дикорослих  недеревних продуктів)

(КВЕД: Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві)

 

10%

10%

10%

10%

10%

 

10%

10%

10%

10%

 

97.00

Послуги домашньої прислуги

(КВЕД: Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги)

 

 

10%

 

 

81.21

81.22

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Загальне прибирання будинків)

(КВЕД: Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об’єктів)

 

 

10%

10%

 

2. для другої групи платників єдиного податку – у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року в тому числі для:

2.1. фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг, платникам єдиного податку та/або населенню, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень, а саме:

 

 

 

Перелік побутових послуг

 

КВЕД Назва виду діяльності

(назва виду діяльності за КВЕД)

Ставка  у % від  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць
 

15.20

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво взуття)

15%

 

 

 

95.23

Послуги з ремонту взуття

(КВЕД: Ремонт взуття та шкіряних виробів)

 

15%

 

14.11

14.12

14.13

14.14

14.19

14.31

14.39

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво одягу зі шкіри)

(КВЕД: Виробництво робочого одягу)

(КВЕД: Виробництво іншого верхнього одягу)

(КВЕД: Виробництво спіднього одягу)

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів)

(КВЕД: Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу)

 

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

 

15.12

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів)

 

  15%

 

14.20

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виготовлення виробів із хутра)

 

15%

 

14.14

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво спіднього одягу)

 

15%

 

 

13.92

13.94

13.95

 

13.99

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу)

(КВЕД: Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток)

(КВЕД: Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу)

(КВЕД: Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у)

 

 

15%

15%

15%

15%

 

14.19

32.99

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво іншої продукції, н.в.і.у)

 

15%

15%

 

 

13.30

15.11

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Оздоблення текстильних виробів)

(КВЕД: Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра)

 

 

15%

15%

 

95.29

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

   15%

 

 

14.19

14.31

14.39

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів)

(КВЕД: Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу)

 

 

 15%

15%

15%

 

13.30

Послуги з ремонту трикотажних виробів

(КВЕД: Оздоблення текстильних виробів)

 

15%

 

 

13.93

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво килимів і килимових виробів)

 

 

15%

 

95.29

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

15%

 

 

15.12

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів)

 

 

      

15%

 

95.23

95.29

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

(КВЕД: Ремонт взуття та шкіряних виробів)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

15%

15%)

 

31.02

31.03 31.09

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво кухонних меблів)

(КВЕД: Виробництво матраців)

(КВЕД: Виробництво інших меблів)

 

15%

15%

15%

 

95.24

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

(КВЕД: Ремонт меблів і домашнього начиння)

 

15%

 

 

16.22

16.23

 

16.24

16.29

 

43.32

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво щитового паркету)

(КВЕД: Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій  і столярних виробів)

(КВЕД: Виробництво дерев’яної тари)

(КВЕД: Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння)

(КВЕД: Установлення столярних виробів)

 

 

15%

 

15%

15%

 

15%

15%

 

 

45.20

45.40

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів)

(КВЕД: … технічне обслуговування і ремонт мотоциклів)

 

 

16%

16%

 

95.21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

(КВЕД: Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення)

 

 

 15%

 

 

95.22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

(КВЕД: Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання)

 

 

15%

 

95.25

Послуги з ремонту годинників

(КВЕД: Ремонт годинників і ювелірних виробів)

 

  15%

 

95.29

Послуги з ремонту велосипедів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

 15%

 

33.19

33.20

95.29

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

(КВЕД: Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання)

(КВЕД: Установлення та монтаж машин і устатковання)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

15%

15%

15%

 

25.71

25.72

25.99

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво столових приборів)

(КВЕД: Виробництво замків і дверних петель)

(КВЕД: Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.)

 

15%

15%

15%

 

 

95.11

95.12

95.21

 

95.22

95.29

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

(КВЕД: Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування)

(КВЕД: Ремонт обладнання зв’язку)

(КВЕД: Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення)

(КВЕД: Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

 

15%

15%    

 

 15%

15%

15%

 

32.12

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД:  Виробництво ювелірних і подібних виробів)

 

15%

 

95.25

Послуги з ремонту ювелірних виробів

(КВЕД: Ремонт годинників і ювелірних виробів)

 

 15%

 

77.21

77.22

77.29

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

(КВЕД: Прокат товарів для спорту та відпочинку)

(КВЕД: Прокат відеозаписів і дисків)

(КВЕД: Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

15%

15%

15%

 

74.20

Послуги з виконання фоторобіт

(КВЕД: Дiяльнiсть у сферi фотографії)

 

15%

 

74.20

Послуги з оброблення плівок

(КВЕД: Дiяльнiсть у сферi фотографії)

 

15%

 

96.01

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

(КВЕД: Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів)

 

 15%

 

96.01

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

(КВЕД:  Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів)

 

 

15%

 

15.11

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

(КВЕД:  Дублення шкур та оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра)

 

15%

 

96.02

Послуги перукарень

(КВЕД: Надання послуг перукарнями та салонами краси)

 

15%

 

96.03

Ритуальні послуги

(КВЕД: Організування поховань і надання суміжних послуг)

 

15%

 

01.61

01.62

01.63

01.64

01.70

 

02.10

02.20

02.30

02.40

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

(КВЕД: Допоміжна діяльність у рослинництві)

(КВЕД: Допоміжна діяльність у тваринництві)

(КВЕД: Післяурожайна діяльність)

(КВЕД: Оброблення насіння для відтворення)

(КВЕД: Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуги)

(КВЕД: Лісівництво та інша діяльність  у лісовому господарстві)

(КВЕД: Лісозаготівлі)

(КВЕД: Збирання дикорослих  недеревних продуктів)

(КВЕД: Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві)

 

12%

15%

15%

15%

15%

 

15%

15%

15%

15%

 

97.00

Послуги домашньої прислуги

(КВЕД: Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги)

 

 

15%

 

 

81.21

81.22

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Загальне прибирання будинків)

(КВЕД: Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об’єктів)

 

 

15%

15%

 

2.2. фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, здійснюють виробництво та/або продаж товарів, діяльність ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень, а саме:

КВЕД Назва виду діяльності

(назва виду діяльності за КВЕД)

Ставка  у % від  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць
01 Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг Х
01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур Х
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 15%
01.12 Вирощування рису 15%
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 15%
01.14 Вирощування цукрової тростини 15%
01.15 Вирощування тютюну 15%
01.16 Вирощування прядивних культур 15%
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 15%
01.2 Вирощування багаторічних культур Х
01.21 Вирощування винограду 15%
01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 15%
01.23 Вирощування цитрусових 15%
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 15%
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 15%
01.26 Вирощування олійних плодів 15%
01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв 15%
01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 15%
01.29 Вирощування інших багаторічних культур 15%
01.3 Відтворення рослин Х
01.30 Відтворення рослин 15%
01.4 Тваринництво Х
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 15%
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 15%
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 15%
01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 15%
01.45 Розведення овець і кіз 15%
01.46 Розведення свиней 15%
01.47 Розведення свійської птиці 15%
01.49 Розведення інших тварин 15%
01.5 Змішане сільське господарство Х
01.50 Змішане сільське господарство 15%
01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність Х
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 15%
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 15%
01.63 Післяурожайна діяльність 15%
01.64 Оброблення насіння для відтворення 15%
01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг Х
01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 15%
02 Лісове господарство та лісозаготівлі Х
02.1 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві Х
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 15%
02.2 Лісозаготівлі Х
02.20 Лісозаготівлі 15%
02.3 Збирання дикорослих недеревних продуктів Х
02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів 15%
02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві Х
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 15%
03 Рибне господарство Х
03.1 Рибальство Х
03.11 Морське рибальство 15%
03.12 Прісноводне рибальство 15%
03.2 Рибництво (аквакультура) Х
03.21 Морське рибництво (аквакультура) 15%
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 15%
C ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Х
10 Виробництво харчових продуктів Х
10.1 Виробництво м’яса та м’ясних продуктів Х
10.11 Виробництво м’яса 15%
10.12 Виробництво м’яса свійської птиці 15%
10.13 Виробництво м’ясних продуктів 15%
10.2 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків Х
10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 15%
10.3 Перероблення та консервування фруктів і овочів Х
10.31 Перероблення та консервування картоплі 15%
10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків 15%
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 15%
10.4 Виробництво олії та тваринних жирів Х
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 15%
10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 15%
10.5 Виробництво молочних продуктів Х
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 15%
10.52 Виробництво морозива 15%
10.6 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів Х
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості 15%
10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 15%
10.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів Х
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 15%
10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 15%
10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 15%
10.8 Виробництво інших харчових продуктів Х
10.81 Виробництво цукру 15%
10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 15%
10.83 Виробництво чаю та кави 15%
10.84 Виробництво прянощів і приправ 15%
10.85 Виробництво готової їжі та страв 15%
10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 15%
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 15%
10.9 Виробництво готових кормів для тварин Х
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 15%
10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин 15%
11  Виробництво напоїв  Х
11.0 Виробництво напоїв Х
11.05 Виробництво пива 15%
11.06 Виробництво солоду 15%
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 15%
13 Текстильне виробництво Х
13.1 Підготування та прядіння текстильних волокон Х
13.10 Підготування та прядіння текстильних волокон 15%
13.2 Ткацьке виробництво Х
13.20 Ткацьке виробництво 15%
13.3 Оздоблення текстильних виробів Х
13.30 Оздоблення текстильних виробів 15%
13.9 Виробництво інших текстильних виробів Х
13.91 Виробництво трикотажного полотна 15%
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 15%
13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 15%
13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 15%
13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 15%
13.96 Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 15%
13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 15%
14 Виробництво одягу Х
14.1 Виробництво одягу, крім хутряного Х
14.11 Виробництво одягу зі шкіри 15%
14.12 Виробництво робочого одягу 15%
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 15%
14.14 Виробництво спіднього одягу 15%
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 15%
14.2 Виготовлення виробів із хутра Х
14.20 Виготовлення виробів із хутра 15%
14.3 Виробництво трикотажного та в’язаного одягу Х
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 15%
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 15%
15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Х
15.1 Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра Х
15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 15%
15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 15%
15.2 Виробництво взуття Х
15.20 Виробництво взуття 15%
16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння Х
16.1 Лісопильне та стругальне виробництво Х
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 15%
16.2 Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння Х
16.21 Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону 15%
16.22 Виробництво щитового паркету 15%
16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів 15%
16.24 Виробництво дерев’яної тари 15%
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 15%
17 Виробництво паперу та паперових виробів Х
17.1 Виробництво паперової маси, паперу та картону Х
17.11 Виробництво паперової маси 15%
17.12  Виробництво паперу та картону  15%
17.2 Виготовлення виробів з паперу та картону Х
17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 15%
17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 15%
17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів 15%
17.24 Виробництво шпалер 15%
17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону 15%
18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації Х
18.1 Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг Х
18.11 Друкування газет 15%
18.12 Друкування іншої продукції 15%
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 15%
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 15%
18.2 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Х
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 15%
20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції Х
20.1 Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах Х
20.11 Виробництво промислових газів 15%
20.12 Виробництво барвників і пігментів 15%
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 15%
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 15%
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук 15%
20.16 Виробництво пластмас у первинних формах 15%
20.17 Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах 15%
20.2 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції Х
20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 15%
20.3 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик Х
20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 15%
20.4 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів Х
20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 15%
20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів 15%
20.5 Виробництво іншої хімічної продукції Х
20.51 Виробництво вибухових речовин 15%
20.52 Виробництво клеїв 15%
20.53 Виробництво ефірних олій 15%
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 15%
20.6 Виробництво штучних і синтетичних волокон Х
20.60 Виробництво штучних і синтетичних волокон 15%
21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів Х
21.1 Виробництво основних фармацевтичних продуктів Х
21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 15%
21.2 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів Х
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 15%
22 Виробництво гумових і пластмасових виробів Х
22.1 Виробництво гумових виробів Х
22.11 Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 15%
22.19 Виробництво інших гумових виробів 15%
22.2 Виробництво пластмасових виробів Х
22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 15%
22.22 Виробництво тари з пластмас 15%
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 15%
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 15%
23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції Х
23.1 Виробництво скла та виробів зі скла Х
23.11 Виробництво листового скла 15%
23.12 Формування й оброблення листового скла 15%
23.13 Виробництво порожнистого скла 15%
23.14 Виробництво скловолокна 15%
23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 15%
23.2 Виробництво вогнетривких виробів Х
23.20 Виробництво вогнетривких виробів 15%
23.3 Виробництво будівельних матеріалів із глини Х
23.31 Виробництво керамічних плиток і плит 15%
23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 15%
23.4 Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки Х
23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 15%
23.42 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 15%
23.43 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 15%
23.44 Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 15%
23.49 Виробництво інших керамічних виробів 15%
23.5 Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей Х
23.51 Виробництво цементу 15%
23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей 15%
23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу Х
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 15%
23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 15%
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 15%
23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 15%
23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу 15%
23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 15%
23.7 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю Х
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 15%
23.9 Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань Х
23.91 Виробництво абразивних виробів 15%
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 15%
25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання Х
25.1 Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів Х
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 15%
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 15%
25.2 Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів Х
25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 15%
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 15%
25.3 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення Х
25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 15%
25.5 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія Х
25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 15%
25.6 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів Х
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 15%
25.62 Механічне оброблення металевих виробів 15%
25.7 Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення Х
25.71 Виробництво столових приборів 15%
25.72 Виробництво замків і дверних петель 15%
25.73 Виробництво інструментів 15%
25.9 Виробництво інших готових металевих виробів Х
25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 15%
25.92 Виробництво легких металевих паковань 15%
25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 15%
25.94 Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 15%
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 15%
26 Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції Х
26.1 Виробництво електронних компонентів і плат Х
26.11 Виробництво електронних компонентів 15%
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 15%
26.2 Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання Х
26.20 Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання 15%
26.3 Виробництво обладнання зв’язку Х
26.30 Виробництво обладнання зв’язку 15%
26.4 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення Х
26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 15%
26.5 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників Х
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 15%
26.52 Виробництво годинників 15%
26.6 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання Х
26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 15%
26.7 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання Х
26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 15%
26.8 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних Х
26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 15%
27 Виробництво електричного устатковання Х
27.1 Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури Х
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 15%
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 15%
27.2 Виробництво батарей і акумуляторів Х
27.20 Виробництво батарей і акумуляторів 15%
27.3 Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв Х
27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів 15%
27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 15%
27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв 15%
27.4 Виробництво електричного освітлювального устатковання Х
27.40 Виробництво електричного освітлювального устатковання 15%
27.5 Виробництво побутових приладів Х
27.51 Виробництво електричних побутових приладів 15%
27.52 Виробництво неелектричних побутових приладів 15%
27.9 Виробництво іншого електричного устатковання Х
27.90 Виробництво іншого електричного устатковання 15%
28 Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. Х
28.1 Виробництво машин і устатковання загального призначення Х
28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 15%
28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 15%
28.13 Виробництво інших помп і компресорів 15%
28.14 Виробництво інших кранів і клапанів 15%
28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 15%
28.2 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення Х
28.21 Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників 15%
28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 15%
28.23 Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп’ютерів і периферійного устатковання 15%
28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 15%
28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 15%
28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 15%
28.3 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства Х
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 15%
28.4 Виробництво металообробних машин і верстатів Х
28.41 Виробництво металообробних машин 15%
28.49 Виробництво інших верстатів 15%
28.9 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення Х
28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії 15%
28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 15%
28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 15%
28.94 Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 15%
28.95 Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону 15%
28.96 Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 15%
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. 15%
29 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів Х
29.1 Виробництво автотранспортних засобів Х
29.10 Виробництво автотранспортних засобів 15%
29.2 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів Х
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 15%
29.3 Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів Х
29.31 Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів 15%
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 15%
30 Виробництво інших транспортних засобів Х
30.1 Будування суден і човнів Х
30.11 Будування суден і плавучих конструкцій 15%
30.12 Будування прогулянкових і спортивних човнів 15%
30.2 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу Х
30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 15%
30.3 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання Х
30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 15%
30.4 Виробництво військових транспортних засобів Х
30.40 Виробництво військових транспортних засобів 15%
30.9 Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. Х
30.91 Виробництво мотоциклів 15%
30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок 15%
30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань 15%
31 Виробництво меблів Х
31.0 Виробництво меблів Х
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 15%
31.02 Виробництво кухонних меблів 15%
31.03 Виробництво матраців 15%
31.09 Виробництво інших меблів 15%
32 Виробництво іншої продукції Х
32.1 Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів Х
32.11 Карбування монет 15%
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 15%
32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів 15%
32.2 Виробництво музичних інструментів Х
32.20 Виробництво музичних інструментів 15%
32.3 Виробництво спортивних товарів Х
32.30 Виробництво спортивних товарів 15%
32.4 Виробництво ігор та іграшок Х
32.40 Виробництво ігор та іграшок 15%
32.5 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів Х
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 15%
32.9 Виробництво продукції, н. в. і. у. Х
32.91 Виробництво мітел і щіток 15%
32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 15%
33 Ремонт і монтаж машин і устатковання Х
33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання Х
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 15%
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 15%
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 15%
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 15%
33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 15%
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів 15%
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 15%
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання 15%
33.2 Установлення та монтаж машин і устатковання Х
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання 15%
E ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ Х
36 Забір, очищення та постачання води Х
36.0 Забір, очищення та постачання води Х
36.00 Забір, очищення та постачання води 15%
37 Каналізація, відведення й очищення стічних вод Х
37.0 Каналізація, відведення й очищення стічних вод Х
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 15%
38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів Х
38.1 Збирання відходів Х
38.11 Збирання безпечних відходів 15%
38.12 Збирання небезпечних відходів 15%
38.2 Оброблення та видалення відходів Х
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 15%
38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів 15%
38.3 Відновлення матеріалів Х
38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання 15%
38.32 Відновлення відсортованих відходів 15%
39 Інша діяльність щодо поводження з відходами Х
39.0 Інша діяльність щодо поводження з відходами Х
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами 15%
F БУДІВНИЦТВО Х
41 Будівництво будівель Х
41.1 Організація будівництва будівель Х
41.10 Організація будівництва будівель 15%
41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель Х
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 15%
42 Будівництво споруд Х
42.1 Будівництво доріг і залізниць Х
42.11 Будівництво доріг і автострад 15%
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 15%
42.13 Будівництво мостів і тунелів 15%
42.2 Будівництво комунікацій Х
42.21 Будівництво трубопроводів 15%
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 15%
42.9 Будівництво інших споруд Х
42.91 Будівництво водних споруд 15%
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 15%
43 Спеціалізовані будівельні роботи Х
43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику Х
43.11 Знесення 15%
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 15%
43.13 Розвідувальне буріння 15%
43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи Х
43.21 Електромонтажні роботи 15%
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 15%
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 15%
43.3 Роботи із завершення будівництва Х
43.31 Штукатурні роботи 15%
43.32 Установлення столярних виробів 15%
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 15%
43.34 Малярні роботи та скління 15%
43.39 Інші роботи із завершення будівництва 15%
43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи Х
43.91 Покрівельні роботи 15%
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 15%
G ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ Х
45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт Х
45.1 Торгівля автотранспортними засобами Х
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 20%
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 20%
45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів Х
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20%
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20%
46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами Х
46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту Х
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 20%
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 20%
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 20%
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 20%
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 20%
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 20%
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 20%
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 20%
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 20%
46.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами Х
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 20%
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами 20%
46.23 Оптова торгівля живими тваринами 20%
46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою 20%
46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Х
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 20%
46.32 Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами 20%
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 20%
46.34 Оптова торгівля напоями 20%
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 20%
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 20%
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 20%
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 20%
46.4 Оптова торгівля товарами господарського призначення Х
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами 20%
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 20%
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 20%
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення 20%
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 20%
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 20%
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 20%
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами 20%
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 20%
46.5 Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням Х
46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням 20%
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього 20%
46.6 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням Х
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням 20%
46.62 Оптова торгівля верстатами 20%
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва 20%
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 20%
46.65 Оптова торгівля офісними меблями 20%
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням 20%
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 20%
46.7 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі Х
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 20%
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 20%
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 20%
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього 20%
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 20%
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 20%
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 20%
46.9 Неспеціалізована оптова торгівля Х
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 20%
47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами Х
47.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах Х
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 11%
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 15%
47.2 Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах Х
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 11%
47.22 Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 11%
47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 15%
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 12%
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 15%
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 15%
47.3 Роздрібна торгівля пальним Х
47.30 Роздрібна торгівля пальним 15%
47.4 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах Х
47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 15%
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах 12%
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 15%
47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах Х
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 15%
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 15%
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 12%
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 15%
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 15%
47.6 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах Х
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 15%
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 15%
47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 15%
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 12%
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 12%
47.7 Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах Х
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 15%
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 15%
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 20%
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 15%
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 15%
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 12%
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 20%
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 15%
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 15%
47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках Х
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 6,5%
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 6,5%
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 6,5%
47.9 Роздрібна торгівля поза магазинами Х
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 15%
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Х
49 Наземний і трубопровідний транспорт Х
49.3 Інший пасажирський наземний транспорт Х
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 15%
49.32 Надання послуг таксі 12%
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 15%
49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей Х
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 20%
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 20%
50 Водний транспорт Х
50.3 Пасажирський річковий транспорт Х
50.30 Пасажирський річковий транспорт 15%
50.4 Вантажний річковий транспорт Х
50.40 Вантажний річковий транспорт 15%
52 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту Х
52.1 Складське господарство Х
52.10 Складське господарство 15%
52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту Х
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 15%
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 15%
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 15%
52.24 Транспортне оброблення вантажів 15%
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 15%
I ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ Х
55 Тимчасове розміщування Х
55.1 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування Х
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 15%
55.2 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання Х
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 15%
55.3 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів Х
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 15%
55.9 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування Х
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 15%
56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями Х
56.1 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування Х
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20%
56.2 Постачання готових страв Х
56.21 Постачання готових страв для подій 15%
56.29 Постачання інших готових страв 15%
56.3 Обслуговування напоями Х
56.30 Обслуговування напоями 20%
J ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Х
58 Видавнича діяльність Х
58.1 Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність Х
58.11 Видання книг 15%
58.12 Видання довідників і каталогів 15%
58.13 Видання газет 15%
58.14 Видання журналів і періодичних видань 15%
58.19 Інші види видавничої діяльності 15%
58.2 Видання програмного забезпечення Х
58.21 Видання комп’ютерних ігор 15%
58.29 Видання іншого програмного забезпечення 15%
59 Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів Х
59.1 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм Х
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 15%
59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 15%
59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 15%
59.14 Демонстрація кінофільмів 15%
59.2 Видання звукозаписів Х
59.20 Видання звукозаписів 15%
60 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення Х
60.1 Діяльність у сфері радіомовлення Х
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення 15%
60.2 Діяльність у сфері телевізійного мовлення Х
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення 15%
62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність Х
62.0 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність Х
62.01 Комп’ютерне програмування 15%
62.02 Консультування з питань інформатизації 15%
62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням 15%
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 15%
63 Надання інформаційних послуг Х
63.1 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали Х
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність 15%
63.12 Веб-портали 15%
63.9 Надання інших інформаційних послуг Х
63.91 Діяльність інформаційних агентств 15%
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 15%
K ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Х
66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування Х
66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення Х
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 15%
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 15%
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 15%
L ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ Х
68 Операції з нерухомим майном Х
68.1 Купівля та продаж власного нерухомого майна Х
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 15%
68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Х
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 15%
68.3 Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту Х
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 15%
M ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Х
69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку Х
69.1 Діяльність у сфері права Х
69.10 Діяльність у сфері права 15%
69.2 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування Х
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 15%
71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження Х
71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування Х
71.11 Діяльність у сфері архітектури 15%
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 15%
73 Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку Х
73.1 Рекламна діяльність Х
73.11 Рекламні агентства 15%
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 15%
73.2 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки Х
73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки 15%
74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність Х
74.1 Спеціалізована діяльність із дизайну Х
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 15%
74.2 Діяльність у сфері фотографії Х
74.20 Діяльність у сфері фотографії 15%
74.3 Надання послуг перекладу Х
74.30 Надання послуг перекладу 15%
74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань Х
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 15%
75 Ветеринарна діяльність Х
75.0 Ветеринарна діяльність Х
75.00 Ветеринарна діяльність 15%
N ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Х
77 Оренда, прокат і лізинг Х
77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів Х
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 15%
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 15%
77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку Х
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 15%
77.22 Прокат відеозаписів і дисків 15%
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 15%
77.3 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів Х
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 15%
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання 15%
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютери 15%
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів 15%
77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів 15%
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. 15%
77.4 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами Х
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 15%
78 Діяльність із працевлаштування Х
78.1 Діяльність агентств працевлаштування Х
78.10 Діяльність агентств працевлаштування 15%
78.2 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування Х
78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 15%
78.3 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами Х
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 15%
79 Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність Х
79.1 Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів Х
79.11 Діяльність туристичних агентств 15%
79.12 Діяльність туристичних операторів 15%
79.9 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність Х
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 15%
80 Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань Х
80.1 Діяльність приватних охоронних служб Х
80.10 Діяльність приватних охоронних служб 15%
80.2 Обслуговування систем безпеки Х
80.20 Обслуговування систем безпеки 15%
80.3 Проведення розслідувань Х
80.30 Проведення розслідувань 15%
81 Обслуговування будинків і територій Х
81.1 Комплексне обслуговування об’єктів Х
81.10 Комплексне обслуговування об’єктів 15%
81.2 Діяльність із прибирання Х
81.21 Загальне прибирання будинків 15%
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів 15%
81.29 Інші види діяльності із прибирання 15%
81.3 Надання ландшафтних послуг Х
81.30 Надання ландшафтних послуг 15%
82 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги Х
82.1 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність Х
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 15%
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 15%
82.2 Діяльність телефонних центрів Х
82.20 Діяльність телефонних центрів 15%
82.3 Організування конгресів і торговельних виставок Х
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 15%
82.9 Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. Х
82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій 15%
82.92 Пакування 15%
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 15%
P ОСВІТА Х
85 Освіта Х
85.5 Інші види освіти Х
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 15%
85.52 Освіта у сфері культури 15%
85.53 Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів 15%
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 15%
85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти Х
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 15%
Q ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ Х
86 Охорона здоров’я Х
86.1 Діяльність лікарняних закладів Х
86.10 Діяльність лікарняних закладів 18%
86.2 Медична та стоматологічна практика Х
86.21 Загальна медична практика 18%
86.22 Спеціалізована медична практика 18%
86.23 Стоматологічна практика 18%
86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я Х
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 15%
 R МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК Х
90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг Х
90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг Х
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 15%
93 Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг Х
93.1 Діяльність у сфері спорту Х
93.11 Функціювання спортивних споруд 15%
93.12 Діяльність спортивних клубів 15%
93.13 Діяльність фітнес-центрів 15%
93.19 Інша діяльність у сфері спорту 15%
93.2 Організування відпочинку та розваг Х
93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків 15%
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 15%
S НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ Х
95 Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку Х
95.1 Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку Х
95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання 15%
95.12 Ремонт обладнання зв’язку 15%
96 Надання інших індивідуальних послуг Х
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 15%
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 15%
T ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ Х
97 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги Х
97.0 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги Х
97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 15%
99.99 Інші види діяльності 20%

 

3. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.

4. Рішення набирає чинності з моменту опублікування і застосовується з 01.01.2016 року.

5. Екземпляр рішення направити до Шполянського відділення Державної фіскальної служби  України, Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, для використання в роботі.

  1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на фінансовий відділ міської

ради та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  В.М. Заскалета

Поділитись:
Перейти до вмісту