«Про затвердження положення про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста»

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

№9-7 /VІI

від 26 квітня 2016 року

 

Про затвердження проекту рішення

«Про затвердження положення

про оренду окремих  елементів благоустрою

міста для розміщення дитячих атракціонів,

луна-парків, цирків-шапіто на території міста»

 

Відповідно до  ст.ст. 25, 26, 28, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст. 9, 13, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики від 18.04.2016,

сесія міської ради вирішила:

  1.   Затвердити проект регуляторного акту «Про затвердження положення про оренду окремих  елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста» для його оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, (проект додається).
  2.   Здійснити оприлюднення даного проекту регуляторного акту шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Шполянської міської ради та друкованих ЗМІ в строк згідно чинного законодавства.
  3.    Проект рішення після обговорення затвердити в остаточній редакції на черговій сесії  Шполянської міської ради 2016 року відповідно до чинного законодавства.
  4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики (Кисленко С.С.) та  керуючого справами Шполянської міської ради Курінного В.М.

 

 

Міський голова                                                                                  С.Кравченко

 

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

№         /VІI

 

від  ____________   2016 року

 

 

«Про затвердження положення

про оренду окремих  елементів благоустрою

міста для розміщення дитячих атракціонів,

луна-парків, цирків-шапіто на території міста»

 

 

Відповідно до  ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про гастрольні заходи в Україні» ,

сесія міської ради вирішила:

 

  1.      Затвердити Положення про оренду окремих  елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста.
  2.      Доручити керуючому справами виконавчого комітету Шполянської міської ради здійснити оприлюднення даного рішення згідно чинного законодавства.
  3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Шполянської міської ради Курінного В.М.
  4.      Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 09.09.2008 року №31-8/V.

 

 

Міський голова                                                                                  С.Кравченко

 

 

 

Додаток 1

до рішення Шполянської

міської ради

від__________  №

 

Положення

 про оренду окремих  елементів благоустрою міста для розміщення

 дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста

 

1.Загальнi положення:

1.1. Положення про оренду окремих  елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків,  циркових вистав цирків-шапіто (далі – Положення) розроблено на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”.

1.2. Положення розроблено з метою визначення порядку справляння орендної плати за окремі  елементи благоустрою міста та встановлення ступеню відповідальності за несвоєчасну сплату орендної плати або ухилення вiд неї.

1.3. При розміщенні дитячих атракціонів, луна-парків,  циркових вистав цирків-шапіто   у тимчасове користування можуть надаватися на умовах оренди окремі  елементи благоустрою міста суб’єктам підприємницької діяльності.

Елементи об’єктів благоустрою :

– покриття  площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

– зелені насадження загального та обмеженого користування і спеціального призначення;

– будівлі та споруди системи вивезення побутових відходів;

– засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

– технічні засоби регулювання дорожнього руху;

– споруди системи інженерного захисту території;

– обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків,

– розміщених на територіях загального користування та інших об’єктах благоустрою;

– малі архітектурні форми;

– інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

1.4. Ставки орендної плати за орендовані  елементи благоустрою міста для розміщення розміщенні дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто встановлюються даним положенням та за взаємною згодою сторін у договорі оренди.

1.5. Орендодавцем окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків є Шполянська міська рада Черкаської області.

1.6. Підставою для укладання договору на право тимчасового користування окремими  елементами благоустрою міста для розміщення  дитячих атракціонів, луна-парків,  цирків-шапіто є розпорядження міського голови для розміщення тимчасових (виїзних) дитячих атракціонів, луна-парків,  циркових вистав цирків-шапіто  та рішення виконавчого комітету для розміщення сезонних, тривалих (понад 14 днів) дитячих атракціонів, луна-парків,  циркових вистав цирків-шапіто.

1.7. Передача в оренду окремих  елементів благоустрою міста під розміщення дитячих атракціонів, луна-парків,  цирків-шапіто  у місті Шпола здійснюється після підписання Договору.

1.8. Після укладення договору на право тимчасового користування елементами благоустрою міста оформляється акт прийому-передачі окремого конструктивного елементу благоустрою міста.

 

2. Визначення розмірів орендованої площі

2.1. Для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків,  цирків-шапіто    площа орендованого елемента благоустрою визначається, як сума площі горизонтальної проекції пересувного об’єкта і площі прилеглої території не менше одного метра по периметру.

 

3. Визначення розмірів орендної плати

3.1. Розмір орендної плати визначаються, виходячи з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Територія міста Шпола  поділяється на двадцять  економіко-планувальних зон (відповідно до рішення Шполянської міської ради від 27.12.2012 року №23-14.31/VI «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Шпола»), по яких розраховується розмір орендної плати на окремі  елементи благоустрою  при розміщенні дитячих атракціонів, луна-парків,  циркових вистав цирків-шапіто.

3.2.Плата за оренду окремих  елементів благоустрою для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків,  циркових вистав цирків-шапіто     визначається відповідно до Методики розрахунку вартості окремих  елементів благоустрою і розміру орендної плати за розміщення на них дитячих атракціонів, луна-парків,  циркових вистав цирків-шапіто.

3.3. Розрахункові ставки орендної плати щорічно на кожний наступний рік визначаються шляхом корегування розміру розрахункової ставки попереднього року на рівень інфляції за цей рік.

3.4. Строк внесення орендної плати визначається в договорі оренди.

3.5. Орендна плата нараховується з моменту укладення договору оренди окремих  елементів благоустрою.

3.6. Орендна плата може бути змінена рішенням міської ради та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

3.7. За несвоєчасне внесення орендної плати орендар сплачує пеню відповідно до діючого законодавства.

3.8. Несплата оренди протягом одного місяція з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди на вимогу орендодавця. При цьому з орендаря стягується заборгована сума орендної плати з урахуванням пені за кожен день прострочення

4. Справляння та використання коштів орендної плати

4.1. Укладання договорів оренди для розмiщення дитячих атракціонів, луна-парків,  циркових вистав цирків-шапіто на окремих конструктивних елементах благоустрою, справляння орендної плати здійснює Шполянська міська  рада Черкаської області

4.2. Кошти від орендної плати за окремі  елементи благоустрою для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків,  цирків-шапіто     перераховуються  на рахунок Шполянської міської ради Черкаської області.

 

 

 

Керуючий  справами

Шполянської міської ради                                                        В.М. Курінний

 

 

 

Додаток 2
до рішення Шполянської

міської ради

від _________ 2016  №

 

Методика розрахунку вартості

окремих  елементів благоустрою і розміру

орендної плати за розміщення на них дитячих атракціонів, луна-парків,  цирків-шапіто на території міста

 

1. Методика розроблена з метою визначення розміру орендної плати на розміщення дитячих атракціонів, луна-парків,  цирків-шапіто   на окремих  елементах благоустрою, що є в комунальній власності.

2. Оцінка вартості орендованого  елемента визначається за формулою:

Вп = Вб × S × Кпл × Ві (1),

де  Вп – вартість орендованого  елементу;

Вб – базова вартість одного квадратного метра конструктивного елемента відповідно до нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

S – площа орендованого  елемента;

Ві – індекс виду конструктивного елемента;

Кпл – коефіцієнт площі орендованого елемента.

3. Значення коефіцієнтів Вб, S, Ві:

3.1. Вб – 57,52  гривень відповідно до нормативно грошової оцінки земель міста Шпола, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2012 року №23-14.31/VI «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Шпола»

3.2. S – визначається відповідно до п.2 Положення про оренду окремих  елементів благоустрою комунальної власності на розміщення дитячих атракціонів, луна-парків,  цирків-шапіто.

3.3. Орендовані конструктивні елементи поділяються на види:

Таблиця 1

Види конструктивних елементів Індекс Ві
Покриття зелених насаджень 1
Асфальтовані, бруковані елементи вулично-дорожньої мережі 1.5

 

3.4 Коефіцієнт площі орендованого елемента в залежності від розміру

Таблиця 2

Розмір займаного орендованого елемента (м2) Коефіцієнт Кпл
1000 і більше 2
500 – 999 3
100 – 499 12
До 100 74

 

 

4. Річна орендна плата за орендований  елемент благоустрою визначається  за формулою:

Опл = Вп х Кзон х Кф.вик  х Сор (2),

де Вп – вартість орендованого  елемента, що визначається за формулою (1);
Кзон – зональний коефіцієнт;
Сор – орендна ставка у відсотках до вартості орендованого елемента.

5. Значення коефіцієнта СорКзонКф.вик;

5.1. Сор – орендна ставка складає 12%;

5.2. Кзон– зональний коефіцієнт, тарифів відповідно до  пункту 3.1. “Положення про оренду окремих  елементів благоустрою комунальної власності на розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирковихвистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

Таблиця 3

Економіко планувальна зона міста Коефіцієнт Кзон
01 1,43
02 1,33
03 1,28
04 1,19
05 1,18
06 1,16
07 1,11
08 1,08
09 1,05
10 0,99
11 0,90
12 0,77
13 0,75
14 0,75
15 0,89
16 0,86
17 0,75
18 1,01
19 0,90
20 1,00

 

Таблиця 4

Номерекономіко-планувальної зони Межі економіко-планувальної зони
1 Вул. Лозуватська, вул. Каштанова, пров. Мар’янівський. вул. Лебединська, контур каналу, контур житлової забудови, прохід, контур каналу
2 Вул. Соборна, контур каналу, вул. Лебединська, вул. Чайковського, вул. Лєрмонтова, вул. Шевченка, вул. 0. Ткаченко, вул. Кавказька
3 Вул. Шолохова, контур каналу, межа населеного пункту, проїзд, вул. Мар’янівська, вул. Героїв Крут, вул. Каштанова, вул. Лозуватська
4 Встановлена межа населеного пункту, контур каналу, вул. Лебединська, вул. Мар’янівська, проїзд
5 Встановлена межа населеного пункту, контур каналу, вул. Шолохова, вул. Лозуватська, вул. Героя Радянського Союзу Тарасова М.Г., контур каналу
6 Вул. Шевченка, вул. Лєрмонтова, проїзд, контур смуги відводу залізниці, вул. Колективна, вул. Благовісна, вул. Короленка, вул. Дніпровська.
7 Вул. Чайковського, вул. Лебединська, контур каналу, встановлена межа населеного 1 пункту, контур смуги відводу залізниці, проїзд, вул. Лєрмонтова
8 Встановлена межа населеного пункту, контур каналу, контур забудови, вул. Садова, контур житлової забудови
9 Контур житлової забудови, вул. 0. Ткаченко, вул. Дніпровська, вул. Короленка, вул. Благовісна, вул. Колективна, контур смуги відведення залізниці, вул. Забережна
10 Встановлена межа населеного пункту, вул. Олександра Козиря, вул. Михайла Кравченка. вул. Слобідська, проїзд, контур ставка, проїзди, встановлена межа населеного пункту
11 Встановлена межа населеного пункту, вул. Слобідська, контур смуги відведення залізниці, вул. Соборна, проїзд, контур забудови, встановлена межа населеного пункту, проїзд, вул. Слобідська, вул. Михайла Кравченка, вул. Олександра Козиря
12 Встановлена межа населеного пункту, контур житлової забудови, контур смуги відведення залізниці, вул. Калигірська
13 Встановлена межа населеного пункту, проїзди, контур смуги відведення залізниці
14 Встановлена межа населеного пункту, контур житлової забудови, вул. Садова, контур житлової забудови, прохід, контур забудови, вул. Кавказька, контур житлової забудови
15 Встановлена межа населеного пункту, перспективна межа населеного пункту
16 Встановлена межа населеного пункту, перспективна межа населеного пункту
17 Встановлена межа населеного пункту, перспективна межа населеного пункту
18 Встановлена межа населеного пункту, перспективна межа населеного пункту
19 Встановлена межа населеного пункту, перспективна межа населеного пункту
20 Смуга відводу залізниці

 

Кф.вик – коефіцієнт функціонального використання елемента благоустрою, який становить 2,5 відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Шпола.

6. Розмір місячної орендної плати визначається за формулою

Опл.міс. = Опл : 12 (3)

де, Опл. – річна орендна плата

 

Керуючий  справами

Шполянської міської ради                                                     В.М. Курінний

 

 

Додаток 3

до рішення Шполянської  міської ради

від _______2016 р.  №

 

ДОГОВІР № ____

На право тимчасового користування окремими  елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

“____” ___________ 20___ р. м. Шпола

Шполянська  міська рада в особі міського голови Кравченка Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту від 11.02.2008 року, надалі – “Орендодавець”, та _________________________________________________

                                   (підприємство, організація, установа, фізична особа-підприємець)

___________________________________________________________________

 

в особі ____________________________________________________________ діючого на підставі _________________________________________________

                                            (Статуту, положення, свідоцтво про державну реєстрацію)

надалі “Орендар”, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Предметом цього договору є надання “Орендодавцем” “Орендареві” права на тимчасове користування окремими  елементами благоустрою,  на розміщення, _____________________________________________________ ____________________________________________________________________ надалі “Об’єкт”, на умовах оренди на терміни відповідно до виданого дозволу на розміщення дитячих атракціонів, луна-парків,  цирків-шапіто    в межах м. Шпола.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН.

2.1.”Орендодавець” зобов’язується:

2.1.1. Надати в тимчасову оренду  елемент благоустрою
______________________________________ площею _________ квадратних

(тротуар, газон, тощо)

метрів за адресою: _________________________________________________.

2.2. “Орендар” зобов’язується:

2.2.1. Не встановлювати дитячих атракціонів, луна-парків, цирк-шапіто без дозволу на їх розміщення.

2.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати “Орендодавцю” вартість оренди, окремих конструктивних елементів благоустрою за діючими на день сплати розрахунковими ставками, визначеними згідно з “Положенням про оренду окремих  елементів благоустрою комунальної власності на розміщення дитячих атракціонів, луна-парків,  цирків-шапіто  “.

2.2.3. Встановлювати дитячі атракціони, луна-парки, цирки-шапіто  відповідно до погодженої в установленому порядку форми, без пошкодження елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.

2.2.4. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом “Об’єкту” з моменту видачі дозволу і до його закінчення.

2.2.5. По закінченню терміну дії дозволу протягом 20 днів проводити їх перереєстрацію в “Орендодавця”.

2.2.6. Демонтувати дитячі атракціони, луна-парки, циркові вистави та  пересувні малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності після закінчення терміну дії дозволу, або цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування. На період цього ремонту, реконструкції чи будівництва орендна плата за місце не справляється.

2.2.7. Не порушувати чинні Правила торгівлі та Правила благоустрою міста.

2.2.8. В тижневий термін листом повідомити “Орендодавця” про зміну адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЗКПО, реорганізацію.

 

3. ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ.

 

3.1. Обов’язок внесення орендної плати “Орендарем” виникає з моменту

укладення договору оренду на розміщення ____________________________ ______________________________________________________________

3.2.”Орендар” сплачує “Орендодавцеві” плату за користування “Об’єктом”

площею – _____ кв.м. (згідно додатку) до ___________________________ в розмірі _______________________________________ грн. за ________________.

         (сума)                           (прописом)                                                                                                           (період)

3.3. Розмір плати за користування “Об’єктом” та розміри орендованої площі

встановлюються сторонами при укладенні цього договору і не можуть бути

нижчими від розмірів плати визначених пунктом 3.2.

3.4. У випадку зміни розрахункових ставок та розмірів орендованої плати внесення плати “Орендарем” здійснюється у розмірі нових ставок з дати набрання ними чинності і він зобов’язаний не пізніше 3-х днів з цієї дати підписати з “Орендодавцем” зміни до договору.

Відсутність або підписання змін “Орендарем” не звільняє його від внесення

плати в розмірі і за ставками згідно даного пункту, в т. ч. за зміненими, які

встановлено цим абзацом. Конкретні розміри орендованої площі встановлюються у графічному додатку при видачі, (перереєстрації) дозволу на розміщення пересувних малих архітектурної форм для здійснення підприємницької діяльності відповідно до “Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на розміщення дитячих атракціонів, лугопарків, циркові вистави  nfпересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

 

4.1. У випадку прострочення платежів, передбачених в п.3.2. цього договору

“Орендар” сплачує на користь “Орендодавця” пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення згідно з діючим на період законодавством, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку.

4.2. Ризик випадкового пошкодження або знищення об’єктів атракціону, або частини несе “Орендар”.

4.3. За невиконання вимог п.2.2.3, 2.2.7 “Орендар” несе відповідальність згідно

із чинним законодавством.

 

5. РЕКЛАМАЦІЇ ТА СПОРИ.

 

5.1. Будь-які спори, претензії та вимоги, що виникають між сторонами у зв’язку

з виконанням цього договору, вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами.

5.2. Якщо спори та розбіжності не вирішуються шляхом переговорів сторони

мають право звернутися до господарського суду.

 

6. ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ.

 

6.1. Усі зміни та доповнення до цього договору мають однакову з них

юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

6.2. Додатки, не залежно від часу їх оформлення, підписані сторонами: метою

належного виконання цього договору, є його невід’ємною частиною.

6.3. Договір припиняється по закінченню терміну його дії, або розривається

достроково за згодою сторін.

6.4. У разі постійного порушення однією із сторін умов договору інша сторона

вправі звернутися до господарського суду з метою розірвати цей договір в

односторонньому порядку.

6.5. Несплата оренди протягом місяця з дня закінчення строку платежу є

підставою для дострокового розірвання цього договору на вимогу

“Орендодавця”.

6.6. Договір, складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну

силу, один примірник зберігається в “Орендодавця”, другий у “Орендаря”.

6.7. Укладені раніше сторонами договори, що суперечать цьому договору є не

чинними.

6.8. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють

достатньою інформацією про орендні відносини.

6.9. Після закінчення терміну дії цього договору подальші взаємовідносини

сторін регулюються укладанням нового договору.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ:

з __________________ до _____________________

 

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

“Орендодавець” “Орендар”
Назва:  Шполянська міська рада Назва: _____________
Адреса:  20603 м.Шпола, вул. Лозуватська, 59 Адреса _____________
Р/р  ___________________________ Р/р ________________
МФО   854018,  ЄДРПОУ  04061576 мфо _____ зкпо _____
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ _______
Телефон: (04741) 5-21-14 Індивідуальний податковий № _______
Система оподаткування _______
Міський голова Телефон: __________
_____________    С.В. Кравченко Підпис: ___________
  М.П
М.П.

 

 

Керуючий  справами

Шполянської міської ради                                                     В.М. Курінний

Поділитись:
Перейти до вмісту