Про затвердження проекту регуляторного акту «Про затвердження тарифу на послугу з з користування громадською вбиральнею державного комунального підприємства готель «Шпола -центр» Шполянської міської ради.

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  17 травня 2016 року                 № 114

Про затвердження проекту регуляторного акту

«Про затвердження тарифу на послугу з

з користування громадською вбиральнею

державного комунального  підприємства  готель

«Шпола -центр» Шполянської міської ради.

Відповідно до  ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,   керуючись ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі звернення державного комунального підприємства готель «Шпола – центр» Шполянської міської ради  щодо застосування тарифу на послугу з користуванням громадською вбиральнею та з метою стабілізації фінансово-економічного стану підприємства, виконавчий комітет міської ради вирішив:

 

1. Затвердити проект регуляторного акту «Про затвердження тарифу на послугу з користуванням громадською вбиральнею державного  комунального  підприємства готель «Шпола – центр» Шполянської міської ради для його оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, (проект додається).

 

2. Даний проект регуляторного акту  затвердити в остаточній редакції на засіданні виконавчого комітету Шполянської міської ради 2016 року в строк визначений законом.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Плетіня В.В.

 

Міський голова                                                                                     С. Кравченко

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

( проект)

 

від      _______________ 2016 року                   №

 

Про затвердження тарифу на послугу з

з користування громадською вбиральнею

державного комунального підприємства  готель

«Шпола -центр» Шполянської міської ради.

 

На підставі звернення державного комунального підприємства готель «Шпола-центр» Шполянської міської ради  щодо застосування  тарифу на послугу з користуванням громадською вбиральнею та з метою підвищення якості надання послуг, стабілізації фінансово-економічного стану підприємства, на підставі наданих розрахунків планового тарифу на послугу з користуванням громадською вбиральнею, відповідно до підпункту 2 пункту «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п. 2 ст. 7 , частина 1 ст. 14, п. 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016р. № 107, «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах», ст. 9 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,

 

виконавчий комітет міської ради вирішив:

 

1. Затвердити тариф на послугу з користуванням громадською вбиральнею  державного  комунального  підприємства  готель «Шпола – центр» Шполянської міської ради, згідно додатку.

 

2. Доручити керуючому справами виконавчого комітету Шполянської міської ради здійснити оприлюднення даного рішення згідно чинного законодавства.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Плетіня В.В.

 

Міський голова                                                                                     С. Кравченко

 

 

                                                                   Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

                                                                                            Шполянської міської ради

                                                                                            від ____________ 2016 року №

 

 

 

ТАРИФ

НА ПОСЛУГУ З  КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЮ ВБИРАЛЬНЕЮ.

 

№п/п Група споживачів Одиниця виміру    (відвідування) Тариф на одиницю виміру  /грн./
1                 населення 1 2,00

 

Міський голова                                                                                       С. Кравченко

 

 

Аналіз

 

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради „Про затвердження тарифу на послугу з користуванням громадською вбиральнею державного  комунального  підприємства  готель «Шпола-центр» Шполянської міської ради.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин полягає в тому, що, в даний час тариф  за  користування громадською вбиральнею  в місті відсутній.  Державне комунальне підприємство готель «Шпола-центр» Шполянської міської ради проводить капітальний ремонт приміщення і відкриває громадську вбиральню. Виходячи з викладеного та враховуючи вимоги Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови кабінету міністрів України від 24 лютого 2016р. № 107, «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах»,  для забезпечення відшкодування повної вартості послуг, забезпечення беззбиткового функціонування підприємства та надання якісних послуг споживачам, комунальним підприємством  були розраховані планові витрати на послугу з користуванням громадською вбиральнею.

           2. Цілі державного регулювання.

Основна ціль, на досягнення якої спрямоване дане рішення – забезпечення умов стабільного функціонування державного комунального підприємства готель  „Шпола-центр” Шполянської міської ради, якісне та безперебійне надання послуг з користуванням громадською вбиральнею.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Перша альтернатива – відмова від регулювання тарифів на послугу з користуванням громадською вбиральнею і тим самим обумовити збитковість роботи підприємства і зупинити фактично функціонування підприємства – є недопустимим.

Друга альтернатива – встановити тарифи на послугу з користування громадською вбиральнею, тим самим, забезпечити стабільне функціонування підприємства, зазначена альтернатива є найбільш прийнятною.

 4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Після проходження процедури, передбаченої Законом України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, проект регуляторного акта виноситься на розгляд виконавчого комітету Шполянської міської ради Черкаської  області для прийняття рішення.

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

В разі прийняття  тарифу, будуть забезпечені умови стабільної роботи комунального підприємства та покращення надання послуг. Зовнішніми чинниками, які негативно впливатимуть на дію регуляторного акта є інфляційні процеси, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання цін на енергоносії.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси громадян Якість надання послуги Збільшення витрат на комунальні послуги після прийняття рішення.
Інтереси ДКП готель „Шпола-центр” Шполянської міської ради Забезпечення беззбитковості роботи підприємства, вчасна сплата податків, своєчасність розрахунків за паливо – мастильні матеріали, запасні частини, виплата заробітної плати згідно з законодавчо встановленим рівнем. Поліпшення якості надання послуги. Збільшення витрат на функціонування вбиральні
Інтереси  місцевої влади  Надання громадянам міста належних комунальних послуг. Своєчасність сплати податків, та зборів комунальним підприємством, підвищення його платоспроможності Витрати на фінансування  капітального ремонту приміщення комунального підприємства

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Регуляторний акт буде чинний до змін у законодавстві України, збільшення цін і тарифів на основні складові собівартості послуг –  витрати на оплату праці, витрати на енергоносії. Орієнтовний строк дії регуляторного акту – до перегляду його відповідно до чинного законодавства.

                      8. Показниками результативності акта є:

– розмір отриманих доходів від надання послуг з користування громадською вбиральнею ;
– кількість користувачів послуг ДКП готель „Шпола – центр” Шполянської міської ради;

                       9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності покладається на державне комунальне підприємство  готель «Шпола-центр» Шполянської міської ради. Відстеження результативності акта проводитиметься  щоквартально, починаючи з дня набрання ним чинності.

 

 

 

Міський голова                                                                                                            С.Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту