ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ     ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ     ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

І.                                                        Загальні положення

Правила благоустрою Шполянської об’єднаної  територіальної громади (надалі Шполянська ОТГ) (надалі – Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою Шполянської ОТГ  і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 • Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території Шполянської ОТГ  з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудиикових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах Шполянської ОТГ ;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану Шполянської ОТГ, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території Шполянської ОТГ, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних зон, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними  та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

органи місцевого самоврядування – Шполянської ОТГ та її виконавчий комітет, відділи,  та інші створювані радами виконавчі органи відповідно законодавства України у сфері місцевого самоврядування;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. “Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі

розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 в редакції від 05.04.2017 № 161, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

мала архітектурна форма функціонального призначення (для здійснення 5

підприємницької чи господарської діяльності) – невелика споруда площею забудови

до  30 кв.м., яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється

тимчасово без улаштування фундаментів;

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення – невелика споруда, що зводиться під час благоустрою території для організації міського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог (лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, альтанки, тощо).

 • Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території Шполянської ОТГ, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в об’єднаній територіальній громаді.
 • Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законами України
 • «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених

пунктів та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій

сфері.

 • Правила, прийняті Шполянською ОТГ межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території Шполянської ОТГ , органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами, які перебувають на території громади .
 • Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках мають право брати участь в

обговоренні проекту цих правил, прийнятті їх установленим порядком, а також приймати участь у їх виконанні та контролі за їх виконанням.

Співробітництво з об’єднаннями громадян, професійними спілками, релігійними організаціями у сфері благоустрою громади  полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого благоустрою, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою.                                                                                                                                                                 II. Утримання територій об’єктів благоустрою

2.1.Комплексний благоустрій

Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території Шполянської ОТГ  (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз) робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителям та гостям  громади .

Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюється на основі відповідних державних програм, генерального плану розвитку  громади , транспортних схем та схем організації  дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій та проектів забудови  території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природнокліматичних умов і містобудівних особливостей громади, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів.

Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над або під інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

Проектна документація на виконання робіт з благоустрою території, –       прокладання підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з  дотриманням   державних стандартів, норм і правил, та затверджується замовником в  установленому   порядку.

План благоустрою та озеленення земельної ділянки у Шполянської ОТГ   виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

Роботи щодо комплексного благоустрою об’єктів вважаються завершеними тільки після закриття ордеру на тимчасове порушення благоустрою території у зв’язку з виконанням відповідних робіт.

 • До об’єктів благоустрою міста належать:
 • території загального користування:

а)       парки, спортивні майданчики, дитячі майданчики, сади та сквери;

б)      пам’ятники культурної та історичної спадщини;

в)       вулиці, площі, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;

г)       кладовища;

д)      інші території загального користування;

2)       прибудинкові території;

3)       прилеглі території до будівель та споруд;

4)       закріплені зони інженерних мереж;

5) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території

на умовах договору.

 • Елементами благоустрою є:
 • покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;
 • зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;
 • будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів 4)       засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху;
 • будівлі і споруди системи інженерного захисту територій;
 • комплекси та об’єкти монументального мистецтва;
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків;
 • малі архітектурні форми;
 • громадські та пересувні вбиральні;

інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно- правовими актами.

2.3. Обов’язки учасників правовідносин в сфері благоустрою

2.4.Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від їх відомчої належності і форм власності, підприємці, громадяни, які мають житлові будинки, будівлі та споруди іншого призначення у особистій власності або користуванні, зобов’язані забезпечувати:

2.4.1 Постійне утримання територій та об’єктів у належному технічному стані і зовнішньому вигляді, своєчасний ремонт об’єктів, фарбування фасадів, будівель і малих архітектурних споруд, благоустрій та озеленення прилеглих територій, косіння газонів, встановлення урн, оновлення табличок із назвами вулиць та номерних знаків на будинках, назв підприємств, установ, організацій, тощо. В разі відсутності технічних чи інших можливостей проводити дані роботи, керівники

підприємств, організацій, установ повинні укласти угоду на проведення цих робіт зі спеціалізованим підприємством.

Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюються від меж закріплених територій до дороги, включаючи прибордюрну частину.

При відсутності з будь-якого боку об’єктів і споруд іншої організації, межа прилеглої території визначається на відстані 50 м від огорожі підприємства, організації, установи.

Межами прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків визначається ділянка в радіусі 5 метрів від кута споруди.

2.4.2 Утримання прилеглих територій в належному санітарному стані.

2.4.3. Встановлення урн:

 • торгівельними підприємствами – біля входу і виходу з приміщення, біля                                                                                                                торгових палаток, павільйонів, ларьків та інших споруд;

підприємствами, організаціями, установами, іншими суб’єктами господарювання – напроти своїх будівель, біля входу і виходу з приміщень;

 • підприємствами комунального господарства – в парках, скверах, на площах, зупинках громадського транспорту та інших об’єктах благоустрою, які за ними закріплені.

Типи урн визначаються виконавчим комітетом Шполянської  ОТГ пропонуються на вибір вищезазначеним суб’єктам господарювання.

Урни повинні постійно утримуватись в належному технічному стані і звільнятись від сміття по мірі їх накопичення.

2.4.4. Обладнання спеціальних майданчиків з встановленням огорожі та

облаштуванням під’їздів до них з твердим покриттям для встановлення контейнерів під побутові відходи.

2.4.5. Укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами міста на вивіз сміття, опалого листя та відходів згідно з санітарними паспортами та здійснення своєчасної сплати за вивіз сміття та опалого листя відповідно до діючих тарифів.

Договори на вивіз сміття, опалого листя та відходів на наступний рік укладаються юридичними та фізичними особами із спеціалізованими підприємствами не пізніше, ніж за два місяці до кінця поточного року.

Складання сміття та промислових відходів, вивезення їх у не визначені для цього місця, а також спалювання на території міста забороняється.

Забороняється винесення сміття, прибраного з територій підприємств, організацій, установ, прибудинкових територій, тротуарів, газонів на зелені смуги вулиць і провулків, а також складування на них будівельних матеріалів.

 • Укладання договорів із спеціалізованими підприємствами на вивіз будівельних відходів або договір на їх прийняття на  сміттєзвалище твердих побутових відходів при отриманні дозволу на початок будівництва.

У разі знесення будинків, зобов’язані у двотижневий термін з дня відселення мешканців виконати дератизаційні роботи, очистити земельну ділянку і вивезти сміття від розбирання споруд, обладнати в’їзд і виїзд згідно із встановленими нормами будівництва.

Після закінчення будівництва чи ремонту об’єкта у двотижневий термін ” вивезти з його ділянки сміття.

 • Своєчасне очищення, утримання в справному стані надвірних туалетів. В період з 15 березня до 1 жовтня проводити не менше одного разу на тиждень їх дезінфекційну обробку.
 • Проведення планових заходів щодо знищення гризунів та комах в приміщеннях і на прилеглих територіях, укладання договорів із спеціалізованими організаціями на проведення дератизаційних та дезінсекційних робіт.
 • Систематичне і своєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях. Газони Необхідно скошувати при досягненні висоти травостою 8-10 см. Висота травостою, що залишається, повинна бути 4-5 см.
 • Своєчасне очищення дахів, водостічних труб, карнизів від льоду із забезпеченням заходів безпеки, виставленням огорож тротуарів і негайним подальшим прибиранням скинутого з дахів снігу і льоду.
 • В період снігопадів очищення від снігу доріг, мостів, шляхопроводів, майданів та тротуарів необхідно починати одразу після початку снігопаду і виконувати цілодобово, не допускаючи утворення ожеледиці. На тротуарах першочергово очищуються проходи шириною не менше 1,5 метра силами підприємств, установ, організацій та приватних домовласників, які утримують прилеглі території.

Керівники усіх підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити

заготівлю піску за нормами не менше 1 м на 1 тисячу квадратних метрів площі,  що прибирається.

Негайне посипання протиожеледними матеріалами доріг, тротуарів, очищення асфальтобетонного покриття від затверділого снігу та льоду здійснювати тільки лопатами, скребками і спеціальною технікою, а вивезення снігу і льоду – лише в спеціальні місця, визначені виконавчим комітетом Шполянської ОТГ  .

 • Виїзд транспортних засобів на вулиці Шполянської ОТГ   в належному технічному та санітарному стані з чіткими номерними знаками, чистими кузовами, обладнаними брезентами для накриття сміття.

Перевезення всіх видів вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням чистоти під час транспортування.

 • Обов’язками усіх громадян громади  є дбайливе та економне витрачання питної води з  водогону. Використання її для поливу зелених насаджень і присадибних ділянок забороняється.
 • Благоустрій та утримання територій житлової, виробничої та громадської забудови
 • До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах Шполянської ОТГ , на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі та громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.
 • Благоустрій територій житлової, виробничої та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до

затвердженої містобудівної документації, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

 • На стадії надання дозволу на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів суб’єкти господарської діяльності та громадяни повинні забезпечити розробку проекту озеленення /благоустрою/ власної та прилеглої території.
 • При здачі збудованих об’єктів в експлуатацію, приймання їх здійснюється з урахуванням благоустрою прилеглих до них територій відповідно до розробленого проекту озеленення.
 • Забезпечення благоустрою територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок
 • Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують

благоустрій та утримання в належному санітарному стані земельних ділянок,

наданих їм на праві власності, оренди чи праві користування відповідно до закону.

 • Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бордюрного каменю чи краю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).
 • Керівники та власники підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та підпорядкованих територіях, відповідно до чинного законодавства.

У разі виконання самовільних робіт та не забезпечення відповідного благоустрою відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.

 • Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.
 • Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

2.6.6.    Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки,

господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться виконавчим органом Шполянської ОТГ  .

 • Прибирання території Шполянської ОТГ
 • Прибиральні роботи проводяться у відповідності до цих правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузевих відомств.
 • Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначені п. 2.4.1 цих

” Правил.

 • Прибиранн територій громади проводиться згідно затверджених виконавчим комітетом графіків та схем . Під час проведення прибирання вулиць міста спеціалізованими підприємствами забороняється складування змету та сміття на зеленій смузі вулиці.

Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, території ринків, сезонних торговельних майданчиків, під час проведення багатолюдних зібрань та заходів тощо) виконується на протязі всього робочого дня.

 • Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться підприємством, у якого вони знаходяться на балансі, не менше

одного разу на квартал.

З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати

змет та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

 • Після кронування або зняття дерев на магістралях та головних вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться на протязі робочого дня, з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій на протязі двох діб. Гілля переробляється на щепу технологічну з використанням спеціальної техніки.

Після порубки дерев пні повинні бути видалені на протязі семи днів на магістралях і головних вулицях та на протязі десяти діб — на вулицях другорядного значення та прибудинкових територіях.

Повалені дерева повинні бути видалені балансоутримувачем або спеціалізованим підприємством, яке визначено тендером, негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від струмененесучих провідників, фасадів житлових  будинків та виробничих будівель, а з інших територій – на протязі доби з часу виявлення.

Роботи по догляду за зеленими насадженнями на вулицях, площах, майданчиках повинні проводитись балансоутримувачем чи спеціалізованим підприємством, організаціями зеленого господарства, які укомплектовані спеціалізованою технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами.

 • Особливості прибирання територій  громади у зимовий період
 • Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією,     встановленими     відповідними      галузевими    нормами   та правилами

(пункт 3.5.12 «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету по житлово-комунальному господарству від 17.05.2005 № 76).

 • Під час посипання доріг, тротуарів протиожеледними (піскосоляними) матеріалами не допускається попадання їх на зелені зони вулиць.
 • Очищення дахів від снігу та льодових бурульок проводиться своєчасно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій    тощо.    Необхідно   огороджувати   небезпечні   місця   на

тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та льодові бурульки скинуті з дахів, необхідно окупувати і протягом доби вивозити.

ІП. Забезпечення санітарного стану

3.1.    Відповідальність за утримання в належному санітарному стані та благоустрій вулиць, прибережних зон, парків, скверів, ринків, кладовищ та інших об’єктів на території  громади  покладається:

3.1.1.  Прибудинкових територій відомчого житлового  фонду    і     закріплених

виконавчими комітетами  громади  територіях – на керівників

підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчої належності.

 • Прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків – на власників чи балансоутримувачів.
 • Прибудинкових територій будинків, що належать житлово-будівельним кооперативам і об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на керівників кооперативів і об’єднань.
 • Прибудинкових територій будинків та споруд, що належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться у користуванні – відповідно на власників будинків і користувачів.
 • Територій, що закріплені за спортивними спорудами, об’єктами соціальної, культурно-побутової сфери, закладами освіти та медицини у -відповідно на власників (користувачів) об’єктів.
 • Прилеглих територій до автозаправних станцій (по периметру 50 метрів) на власників відповідних автозаправних станцій.
 • Зупинок громадського транспорту громади – на керівників підприємств, організацій, установ та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, за якими закріплені зупинки.
 • Територій, що прилягають до магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок та підприємств побуту, закріплених в установленому порядку за ними територій – на керівників підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування усіх форм власності.

Зазначені підприємства, крім прибирання території, зобов’язані забезпечити

встановлення урн біля своїх підприємств, чистоту вікон та вітрин.

 • Території ринків, торгівельних зон і прилеглих до них територій та закріплених за ними в установленому порядку територій, літніх майданчиків закладів торгівлі і громадського, харчування – на керівників ринків, закладів торгівлі і громадського харчування, відповідальних осіб, які отримали дозвіл на облаштування торгівельної зони в установленому порядку. Ці підприємства, крім прибирання території, зобов’язані забезпечити встановлення урн, на своїх територіях і забезпечити їх обслуговування, своєчасне оформлення договорів з комунальними підприємствами міста на вивезення сміття.

Усі власники ринків, підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту зобов’язані проводити благоустрій прилеглої території, облаштовувати газони та квітники, відповідно до паспорта,погодженого з відділом містобудування , архітектури  будівництва, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Шполянської ОТГ . Робота ринків не повинна погіршувати санітарний стан місця його знаходження, негативно впливати на умови проживання мешканців прилеглих будинків та створювати перешкоди для руху транспорту і пішоходів.

Встановлення об’єктів дрібно – роздрібної торгівельної мережі юридичними та фізичними особами на вулицях міста проводиться на підставі дозволу, виданого виконавчим комітетом Шполянської ОТГ   в установленому порядку. Торгівля у невизначених місцях забороняється.

При торгівлі напоями на розлив, стічні води повинні відводитись до каналізаційної мережі, а при її відсутності – в спеціальні резервуари. Звільнена тара підлягає щоденному вивезенню.

 • Зливової каналізації, оглядових і зливоприймальних колодязів,                              своєчасний ремонт люків, водостоків, зливоприймальних решіток,

прибирання і очищення лотків, канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, очищення і негайний вивіз відходів із зливоприймальних колодязів, тощо – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться або які отримали дозвіл від виконавчого комітету Шполянської ОТГ    на їх обслуговування.

 • Територій цвинтарів, братських поховань – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконавчого комітету Шполянської ОТГ  .
 • Прилеглих територій до залізничних колій, скосів, насипів, переїздів, переходів – на керівника Шевченківського будівельно-монтажного

експлуатаційного управління №5 Одеської залізниці.

 • Ділянок, підготовлених під забудову і тих, що звільнились після зносу – на користувачів земельних ділянок.
 • Територій, відведених під забудову, – на землекористувачів, яким відведені ці земельні ділянки рішенням Шполянської ОТГ.
 • Територій, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля опор і в межах охорони ЛЕІІ – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться.
 • Територій, що прилягають до котелень і теплових пунктів – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться.
 • Туалетів, що перебувають у комунальній власності, в також у власності юридичних і фізичних осіб – на керівників підприємств, фізичних осіб,

на обслуговуванні або у власності яких вони знаходяться.

 • Площадок, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники і прилеглі до них території – на керівників комунальних підприємств, підприємств усіх форм власності, кооперативів, об’єднань. За належний технічний та санітарний стан сміттєзбірників (контейнерів), проведення дезінфекційних та дезінсекційних робіт несе відповідальність їх власник.

3.2 Вивезення твердих побутових відходів за планово-регулярною системою за договорами з організаціями і громадянами, що володіють будинками на правах приватної власності або їх орендують, а також вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовласників, соціально-побутових підприємств за їх заявкою здійснюється спеціалізованими експлуатаційними підприємствами.

Вивіз промислових відходів на  сміттєзвалище твердих побутових відходів міста здійснюється підприємствами відповідно до укладених договорів.

Керівники підприємств забезпечують безпечне транспортування відходів територією міста, організують негайне прибирання розсипаних відходів при їх перевезенні. Повноваження щодо адміністративного впливу до осіб, що допускають забруднення доріг, покладаються на дорожню поліцію УМВС України по обслуговуванню адміністративної територію  Шполянської ОТГ  .

 • Комунальні підприємства, які надають послуги, зобов’язані:
 • Вивозити тверді та рідкі побутові відходи, на вивіз яких укладено Договори, регулярно, згідно з умовами договору.
 • Проводити контроль за роботою екіпажів на лінії, виконанням

графіка роботи, виявляти та усувати причини, що перешкоджають своєчасному вивезенню побутових відходів.

 • Вести систематичну роз’яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного його виконання.
 • Плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами відповідно до норм накопичення у терміни, визначені договором.
 • Вивіз твердих і рідких побутових відходів із відомчого житлового фонду може проводитись власним транспортом на визначені місця при наявності договору із суб’єктами права власності або користування цими місцями.
 • Відсутність договору на вивіз відходів та створення несанкціонованих смітників, тягне за собою цивільно-правову і адміністративну відповідальність відповідно кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають на балансі житловий фонд, зобов’язані:
 • Ознайомити всіх громадян, що мешкають на території міста із Правилами утримання собак, котів, хижих тварин. Рекомендувати мешканцям, власникам домашніх тварин проведення своєчасних щеплень тварин проти сказу, дотримання правил утримання собак і котів, застосовувати заходи адміністративного впливу за порушення їх утримання.

3.4.2.     Утримувати підвали, горища, вікна житлових будинків, інші підсобні

приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин.

 • Громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, зобов’язані:
 • Утримувати фасад будинку, огорожу, двір і прилеглу територію в чистоті та належному санітарному стані.
 • Обов’язково укладати договори на вивіз сміття із спеціалізованими підприємствами міста згідно з діючими тарифами та не допускати складування будівельних матеріалів, будівельних відходів та сміття на зелених смугах вулиць і провулків.
 • Власники собак, котів та інших тварин зобов’язані утримувати їх відповідно до Правил утримання собак, котів, хижих тварин.
 • Власники домоволодінь, де є собака, зобов’язані установити на парканах таблички.
 • Юридичні та фізичні особи, які здійснюють в установленому порядку будівельні або ремонтно-будівельні роботи, забезпечують в кінці робочої зміни належний санітарний порядок на дільниці і вивезення будівельного сміття.
 • При проведенні робіт, пов’язаних з розриттям ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в термін, встановлений ордером.
 • Організації, які мають на балансі підземні комунікації з колодязями, зобов’язані утримувати їх в належному стані, не допускати випадків, коли на колодязях відсутні кришки.
 • Вікна-вітрини магазинів, майстерень побутового обслуговування, інших підприємств сфери послуг, рекламні оформлення, оголошення, афіші повинні утримуватись у належному стані, виконуватись державною мовою та розташовуватись відповідно до планів оформлення, узгоджених з виконавчим комітетом Шполянської ОТГ.

Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, ринки усіх форм власності, зобов’язані утримувати у зразковому порядку малі архітектурні форми, щорічно проводити їх ремонт.

 • Громадянам га суб’єктам підприємницької діяльності абороняється:
 • Утримувати на балконах, лоджіях тварин, птицю, голубів, мити балкони зливанням води.
 • Витрушувати одяг, килими, інші речі у під’їздах, парадних входах до будинків, із балконів , лоджій і вікон, кидати з балконів і вікон різні предмети.
 • З 22 до 8 години ранку порушувати тишу, користуватися гучними побутовими електроінструментами та радіоапаратурою, проводити в квартирах ремонтні роботи, які викликають виникнення шумового ефекту та порушують спокій мешканців будинку.

3.114. Розклеювати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не визначених для цього місцях. Підприємствам, організаціям на  балансі або утриманні яких є зупинки  пасажирського транспорту забезпечити наявність місць для розміщення об’яв та оголошень.

 • Висаджувати городні культури, пасти худобу і птицю у не відведених для цього місцях, комунальних дворах, на вулицях, площах, у скверах, парках, на пляжах, в санітарних зонах об’єктів водопостачання.
 • Вигулювати собак без поводків і намордників, відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення.

Вигулювати домашніх тварин на дитячих майданчиках внутрішньобудинкових територій, купати їх у водоймах відведених для купання  людей.

Вигулювати собак та випасати домашню худобу та птицю, а також виносити побутові відходи на території навчальних та лікувальних закладів і дитячих установ.

 • Проїзд у забрудненому одязі в пасажирському транспорті.
 • Тютюнопаління в громадських місцях.
 • Громадянам, підприємствам, організаціям, установам, суб’єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності та відомчої належності, забороняється:
 • Без відповідного дозволу виконавчого комітету Шполянської ОТГ проводити на вулицях, площах, в подвір’ях роботи щодо прокладення водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж.
 • Складати та зберігати на вулицях будівельні та інші матеріали в тому числі встановлювати знаки обмежень границь шляхів розкопувати вулиці, копати ями .
 • Здійснювати парковку, проїзд автотранспорту на елементах благоустрою (тротуарах, бордюрах, газонах), якщо це не суперечить чинному законодавству.

3.12.4   Забруднювати проїзну частину і навколишнє середовище.

 • Допускати заростання бур’янами газонів, квітників, прилеглих територій до будинків та інших об’єктів, що знаходяться у їх володінні та користуванні.
 • Накопичення побутового та будівельного сміття на кладовищах громади та безпосередньо прилеглих до них територіях.
 • Проїзд транспортними засобами територією кладовищ, крім спеціального транспорту у випадках, обумовлених Законом України «Про поховання та похоронну справу».
 • В’їзд транспортними засобами з метою установлення надмогильних споруд то благоустрою могил без дозволу адміністрації кладовищ.
 • Спалювати на території Шполянської ОТГ підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та відомчої належності , на земельних ділянках та прилеглих територіях приватних житлових будинків садибної забудови суху рослинність , її залишки, опале листя, пластикове сміття, ДВП.ДСП, фанеру, побутові, промислові та інші відходи. Забруднювати території хімічними та іншими розчинами.
 • Самочинно розміщувати об’єкти виїзної та виносної торгівлі у невстановлених місцях на об’єктах благоустрію громади в т.ч. на прилеглих територіях орендованих та власних магазинів, малих архітектурних форм, виділених для їх обслуговування, без відповідних дозволів виконавчого комітету Шполянської ОТГ .
 • Ходити по газонах, зривати квіти, ламати гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших місцях загального користування, спилювати дерева та кущі.
 • В’їзд автотранспорту, крім технологічного, до місць масового відпочинку і зелених зон.

3.12.13. Звалювати сміття, тверді та побутові відходи на території об’єднаної територіальної громади, в річки, схили і спуски до них, а також в місцях масового відпочинку, лісосмугах і зелених насадженнях. Тверді відходи повинні вивозитись лише до спеціально відведених місць.

 • Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше.
 • Пересування вулицями та провулками міста механізмів на гусеничному ходу.
 • Здійснювати мийку, ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів, купання тварин, прання білизни на подвір’ях державного, кооперативного, громадського житлового фонду, на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм,

водорозбірних колонок, підключення до них поливних шлангів.

 • Здійснювати забудову територій громади  з порушеннямвстановленого порядку, зокрема без відповідного дозволу управління ДАБІ у Черкаській області .
 • Перекриття вулиць, шляхів до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з органами дорожню поліцію УМВС України в Черкаській області та дозволу виконавчого комітету Шполянської ОТГ .

3.12.20. Заборонити рух автотранспорту на території лікувальних закладів, крім спеціального.

 • Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі, газони, квітники, руйнувати мурашники, пташині гнізда у прибережних смугах.
 • Знесення аварійних та сухостійних зелених насаджень без дозволу комісії, затвердженої відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.13. При виконанні ремонтно-будівельних робіт, зокрема при прокладанні підземних комунікацій, вживати необхідних заходів щодо повного збереження насаджень. Протягом 15 днів після закінчення робіт відновлювати дорогу, тротуари, зелені насадження.

 • Ширина прибережної захисної смуги в межах міста складає 5-25м.

У прибережних захисних смугах забороняється розорювання земель, садівництво, городництво, облаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення рідких, твердих побутових і виробничих відходів, будівельних матеріалів.

 • Підприємства, організації, установи, за якими закріплені місця масового відпочинку людей, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами із інформацією про підпорядкування.

3.16.  Будівництво споруд для обслуговування відпочиваючих проводиться тільки за затвердженими в установленому порядку проектами за межами захисних прибережних смуг. На берегах водоймищ, річок та інших прибережних смугах розташовуються за відповідними проектами лише пляжі, човнові станції, тіньові грибки, спортивні майданчики.

 1. Утримання територій підприємств, установ та організацій

Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій,

незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання, в орендному користуванні зобов’язані:

 • Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.
 • Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини).
 • Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.
 • Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.
 • У процесі утримання об’єктів (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов

” функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані

 • Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.
 • Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на виконання робіт виконавчим комітетом Шполянської ОТГ.
 • Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд та інших елементів благоустрою, проводити ремонтні та реставраційні роботи стін, ремонт

балконів, покрівлі, встановлювати вентиляційні повітровід води, кондиціонери – тільки на підставі дозвільної документації, оформленої в установленому  порядку.

 • Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, накриття приямків, піддашки, тощо).
 • Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно- дозвільної документації.
 1. Утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

5.1.   Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту

територій являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання.

 • Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції інженерному захисту територій виконуються планово, або примусово за відповідними приписами контролюючих органів.
 • Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи згідно із законодавством України.

5.4. Балансоутримувачі і власники, незалежно від форм власності

“зобов’язані:

 • Організувати технічне обслуговування будівель і споруд інженерних систем і обладнання.
 • Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд на території громади.
 • Своєчасно здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків, споруд їх елементів у належному технічному та безпечному для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу стані.
 • Негайно огороджувати небезпечну територію та забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони або еркери.
 • Слідкувати за тим, щоб житлові будинки мали номерні знаки і покажчики назв вулиць встановлених зразків.
 • Своєчасно усувати недоліки в освітленні прибудинкових територій, під’їздів, сходових клітин будівель.

 

 • Забудовники зобов’язані:
 • Забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари шляхом обладнання виїздів з будівельних майданчиків твердим покриттям. При винесені з території об’єкта бруд чи ґрунт з даної території терміново прибирається.
 • Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів по недопущенню пилоутворення на територіях об’єктів.
 • Не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати                                                  зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень

будівельними матеріалами.

 • Вивозити будівельні відходи з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень.
 1. Утримання зелених насаджень
 • Утримання зелених насаджень регламентується «Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.
 • Освітлення територій і будівель
 • Порядок утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення балансоутримувачами визначено Державними будівельними нормами України «Природне і штучне освітлення» (ДБН Б.2.5-28-2006), Галузевими комунальними нормами України «Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення» (ГКН 02.08,-0082002), наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 47.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій».
 • Основні вимоги до зовнішнього освітлення:
 • Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і міжквартальних проїздів здійснюється відповідно до Державних будівельних норм України «Природне і штучне освітлення» (ДБН Б.2.5-28-2006).

Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

 • На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом, світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3 метрів.

Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

 • Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 метри біля основного входу в будинок.
 • На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках. Кількість світлоточок визначається згідно технічних умов та норм.
 • Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно графіку, затвердженого виконавчим

комітетом Шполянської ОТГ.

 • Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під’їздів житлових будинків, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.
 • Відсоток непрацюючих світлоточок на головних магістралях міста не повинен перевищувати 3 відсотки, на інших територіях – 5 відсотків.
 • Опори освітлення (ліхтарі), кронштейни та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному стані.
 • Вивіз пошкоджених опор (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування мешканців, проводиться ‘ балансоутримувачем негайно.

Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

 • Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

Установки архітектурного освітлення не повинні осліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

 • Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор та кронштейнів кріплення світильників, перевірки розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.
 • Для забезпечення безаварійної роботи освітлювального розладнання щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться на протязі трьох діб.

         8.0.Санітарне очищення території

 • Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, контейнерів відповідної ємності для твердих побутових відходів та своєчасного вивезення вмісту контейнерів.
 • Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов’язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів з спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які

мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів.

 • Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться підприємствами у спеціально влаштовані для цього місця, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.
 • Контейнери для збирання сміття та вторинних матеріалів повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібнимиогорожами та закриватись щільно кришками. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається. Контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків не менше 20 метрів, але не більше 100 метрів від входів до під’їздів.

Після вивозу сміття контейнери, спеціальні майданчики необхідно очищати від сміття постійно та промивати і дезінфікувати не менше одного разу на десять днів (крім зимового періоду).

 • Якщо на прибудинкову територію немає в’їздів для смітгєвозів внаслідок ремонтних або інших робіт контейнери необхідно тимчасово установити, а переносні контейнери слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення їх негайно прибирати до місць зберігання.
 • Забороняється розміщення контейнерів на проїзних частинах вулиць та в арках будинків.
 • Великогабаритні відходи: старі меблі, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках, бункеронакопичувачах та у великогабаритних контейнерах, вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень.
 • На територіях домоволодінь, підприємств, установ, організацій, вокзалів, ринків, парків, садів, біля установ культури, освіти, медицини, торговельних об’єктів, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.

Урни встановлюються на тротуарах головних вулиць, бульвару та  площ                                         через кожні 50 метрів, на інших вулицях – через 100 метрів, біля кожної зупинки громадського транспорту та торговельних об’єктів, біля кожного входу до громадських та житлових будинків, переходах та до інших будівель не менш як по одній.

Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються в належному санітарному і технічному стані.

 • Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбуються не менше двох разів на рік – навесні і восени. Урни фарбуються не менше одного разу на рік. На контейнерах, урнах має бути напис про власника та номер його телефону.
 • Вигул домашніх тварин повинен проводитися у відповідності з правилами утримання собак, котів та хижих тварин, а дресирування собак повинно

проводитись на спеціально виділених дресирувальник майданчиках.

Забороняється викидати трупи тварин у контейнери для відходів. Поховання загиблих (померлих) тварин виконується установленим порядком в ямах Беккера.

 • Утримання доріг та шляхопроводів
 • Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до вимог «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, в редакції від  04.2017 № 161 а також до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг. Експлуатаційне утримання – комплекс заходів щодо технічного нагляду та утримання  вулиць та доріг громади.
 • Види робіт з експлуатаційного утримання, терміни їх виконання, склад і обсяги по кожній вулиці, дорозі та окремій дорожній споруді встановлюють на підставі результатів обстежень і оцінки їхнього фактичного стану, інженерних вишукувань, випробувань, які зафіксовані у відомостях дефектів та інших документах.
 • Роботи з експлуатаційного утримання вулиць, доріг і дорожніх споруд ”-включають технічний нагляд за ними для своєчасного виявлення та усунення

дефектів, забезпечення роботи елементів вулиць і споруд в різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані згідно з ДСТУ-3587, зимове утримання згідно з ПГ. 1-218-118, інженерно-технічні та аварійні роботи.

 • Якість дорожнього покриття повинна відповідати вимогам Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-4-200 «Автомобільні дороги», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»).
 • Ущільнення ґрунту та відновлення дорожніх покрить після виконання аварійних робіт на інженерних мережах, які повинні виконуватись тільки при наявності ордеру, та у відповідності з вимогами Державних будівельних норм.

9.4. Прибирання

 • Режим (періодичність) літнього прибирання міських вулиць та доріг установлюється, виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття.
 • Основною операцією під час літнього утримання є підмітання з подальшим вивозом сміття.
 • Підмітання слід здійснювати вдень від 7 години до 21 години, причому після висихання покриття, зволоження якого могло статися внаслідок дощу або миття.
 • Зимове утримання
 • Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на с три групи: снігоочищення, видалення снігу та сколу, ліквідація ожеледі та

боротьба зі слизькістю.

 • Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.
 • Сніг з тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів прибирати механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів.
 • Вдень очищення тротуарів та внутрішньо квартальних проїздів починати після проходження певного часу від початку снігопаду.

Сніг, який щойно випав, не рекомендується прибирати вночі (з 22 години до 6 години), оскільки в цей час він практично не ущільнюється.

 • Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і, внутрішньоквартальних проїздах слід вести фрикційним способом,

використовуючи пісок без домішок солі.

В окремих випадках обледенілі або покриті сніго-льодовим накатом внутрішньоквартальні проїзди допускається посипати піскосоляною сумішшю з 3% вмістом солі.

 • Взимку, коли тривалий час стоїть суха погода і на дорожніх покриттях відсутні снігово-льодові відкладення, можливе її підмітання. У цих випадках користуватися системою мокрого знепилювання робочої зони підмітально- прибиральних машин можна лише при плюсовій температурі повітря.
 • Дорожні знаки

9.6.1. Дорожні знаки, правила їх застосування та розміщення повинні

відповідати вимогам ДСТУ-2586, ДСТУ-3308 та вимогам «Правил дорожнього руху», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 103. Дорожня горизонтальна та вертикальна розмітки, вимоги до її форми та розмірів, способів нанесення та матеріалів, що використовуються визначаються ДСТУ-2587 «Розмітка дорожня».

 • Світлофори
 • Порядок встановлення світлофорів, їх групи та типи визначаються згідно вимогами ГОСТ 23457, ГОСТ 25695 та “Правилами дорожнього руху”, -затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01 №103.

9.8. Огородження

 • При виконанні на дорогах робіт, пов’язаних із розриттям, огородження ділянки повинно відповідати вимогам ДСТУ-2735-94 «Огородження дорожні».
 1. Паркування транспортних засобів
 • Паркування транспортних засобів у місті здійснюється у відповідності до вимог Правил дорожнього руху.
 • На об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати обмеження проїзду транспортних засобів (ворота, шлагбауми, паркувальні запірні пристрої тощо).
 1. Дотримання тиші в громадських місцях у Шполянської ОТГ

Дотримання тиші в громадських місцях у місті Шпола здійснюється відповідно до рішення міської ради від 26.03.2009 № 37-7/У „ Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях  Шполянської ОТГ”.

Вимоги містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно із санкціями статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 1. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд.
 • Порядок розміщення тимчасових споруд (ТС) та малих архітектурних форм (МАФ) для здійснення підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 20.11.2012 № 5496-VІ та «Порядку розміщення  тимчасових  споруд   для     провадження підприємницької      діяльності»,    затвердженого    наказом     Міністерства   регіонального   розвитку, будівництва    та    житлово-комунального   господарства      України      від    10.2011   №   244.
 • Біля стаціонарних малих архітектурних форм та тимчасових соруд (павільйонів, кіосків) повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки:
 • з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і конструкції споруди) – 2 метри;
 • з боку вітрини і службового входу – 1 метр;
 • з боку входу для покупців —1,5 метри.

У разі розміщення малої архітектурної форми та тимчасових споруд на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метри.

 • Біля тимчасових споруд (павільйонів, кіосків) малих архітектурних форм повинна бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території в межах 5 метрів.
 • Проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду тимчасової споруди згідно з паспортом прив’язки на ТС .
 • Демонтаж, перевезення та зберігання самочинно встановлених ТС, малих архітектурних форм здійснюється службами Шполянської ОТГ або підлягає знесенню особою, яка його здійснила, і оплачуються за її рахунок. Якщо в процесі демонтажу не звернулися зацікавлені особи і не надали документи, що засвідчують право на встановлення ТС та малих архітектурних форм, то вона демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання.
 • Забороняється розміщення ТС в охоронних зонах інженерних мереж.                         7.  На  об’єктах   благоустрою    забороняється    самовільно    встановлювати    об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски, тощо.

12.8. При встановленні ТС на  земельній ділянці приватної власності  прилеглу територію біля ТС яку використовують для стоянки автотранспорту розрахунок проводиться відповідно з понижаючим коефіцієнтом – 0.5 до порядку      розрахунка

пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасової споруди

 

XIII. Розміщення та утримання зовнішньої реклами

 • Розміщення, контроль за утриманням, демонтаж зовнішньої реклами в Шполянській ОТГ повинно відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, рішення міської ради Шполянської ОТГ «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у Шполянської ОТГ». Зовнішня рекалама у Шполянської ОТГ   розміщується та експлуатується на підставі дозволу згідно з рішенням виконавчого комітету, проект якого готує робочий орган у порядку, встановленому відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами в Шполянської ОТГ .»

13.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням Правил розміщення зовнішньої реклами в Шполянської ОТГ, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

13.3.   Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

 • Дозвіл скасовується рішенням виконавчого комітету, підготовленим робочим органом, при порушені законодавства про рекламу, вимог документів, на підставі яких він видавався, та вимог Правил розміщення зовнішньої реклами вШполянської ОТГ .
 • Демонтажу підлягають:
 • рекламоносії, власника яких встановити неможливо;
 • самовільно розміщені спеціальні конструкції або рекламоносії (відсутність дозволу);
 • об’єкти зовнішньої реклами після закінчення терміну дозволу;
 • об’єкти зовнішньої реклами, що створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей або заподіяно шкоди майну третіх осіб;
 • рекламоносії, власники якої мають заборгованість за право тимчасового користування місцями розміщення рекламоносіїв у Шполянській ОТГ більше, ніж за З місяці.

13.6. Демонтаж і усі роботи, пов’язані з благоустроєм місця розташування зовнішньої реклами, проводяться робочим органом на підставі невиконання вимог, викладених у приписах робочого органу, з наступним відшкодуванням витрат, пов’язаних з цим, за рахунок коштів осіб, що припустили зазначені порушення.

13.7. Демонтаж проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету Шполянської ОТГ.

Якщо в процесі демонтажу не звернулися зацікавлені особи і не надали документи, що засвідчують право власності на рекламний засіб, то він демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання і знаходиться там до прийняття остаточного рішення відповідно чинного законодавства.

XIV. Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах та надземному інженерному обладнанні та благоустрою на будівельних

майданчиках

 • Вимоги до облаштування та утримання будівельних майданчиків та місць проведення робіт:
 • Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.
 • Не пізніше ніж за сім днів до початку робіт по підготовці ділянки будівництва та прилеглої до неї території забудовник (замовник) зобов’язаний встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції, про заходи для благоустрою і обслуговування прилеглої території в період будівництва, про дозвіл на будівництво, замовника та виконавця (підрядника) робіт, початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва, реконструкції.
 • До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та

виконання робіт:

 • встановити огородження згідно генерального плану забудови в межах відведеної земельної ділянки;
 • обладнати і позначити покажчиками та знаками шляхи об’їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, мостки, обладнані об’їзди, дорожні знаки тощо);
 • до початку виконання робіт, які супроводжуються знесенням зелених насаджень, встановлюються щити, на яких знаходиться інформація про запланований вид робіт, строки проведення робіт, графічне зображення об’єкта, кількість знесених та пересаджених зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території, а також про показник впливу (шуми, викиди

забруднюючих речовин), зміни гідрогеологічних умов та плани щодо вжиття природоохоронних заходів по зменшенню шкідливих впливів на навколишнє середовище;

 • обладнати виїзди з будівельних майданчиків пунктами мийки коліс автотранспорту із замкнутим циклом водообігу та очистки стічних вод;
 • закрити фасади будівель та споруд, які виходять на вулиці та площі навісними декоративно – сітчатими огородженнями.
 • Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розриття повинні мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та написів.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

 • При проведенні робіт на проїзній частині вулиць та магістралей в якості огорожі використовуються дорожні блоки із полімерних матеріалів.

Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць та магістралях, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, імпульсними сигнальними стрілками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими вставками для сдорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки.

Без наявності вказаних засобів початок робіт на проїзній частині не дозволяється.

Номенклатура, кількість та місце розташування дорожніх знаків визначається, виходячи з характеру виконуваних робіт і повинні відповідати затвердженим схемам, які необхідно погоджувати з дорожньою поліцією України в Черкаській області.

Імпульсні стрілки повинні бути ввімкнутими незалежно від часу доби.

 • В цілях безпеки пішоходів в місцях близького розміщення об’єктів, які будуються або реконструюються, з боку пішохідної зони, над огорожею встановлюються захисні козирки, а на тротуарі – настил для пішоходів, облаштований перилами зі сторони руху транспорту.
 • Сітчасті огорожі для фасадів будівель та споруд виконуються із сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за

своїми декоративними, гюжежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року.

 • Рекомендований колір сітчастої огорожі: зелений, голубий, світло- жовтий або світло-сірий.
 • Огорожі із сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію лісів при їх наявності. Сітка натягується та закріплюється по всій поверхні для придання їм стійкості. Не допускається наявність значних скривлень та провисань, які надають поверхні екрана неохайний вигляд.
 • На огорожах будівельних майданчиків або сітчастих огорожах, на С фасаді будівель можливе розміщення реклами, соціальних плакатів, художнього

оформлення або іншої інформації (в центральній частині міста влаштування будівельної сітки з художнім зображенням інформаційно-декоративного (рекламного) змісту обов’язкове, згідно рішення виконавчого комітету  Шполянської ОТГ.

При цьому розміщення комерційної реклами та інформації проводиться при наявності оформленого дозволу в установленому законом порядку.

 • Для виконання всіх видів розриття, які виконуються на вулицях, провулках, спусках, площах і розташованих на них дорогах, тротуарах – підприємство, яке безпосередньо виконує земляні роботи повинно отримати   ордер на право  виконання земляних робіт.

Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж в Шполянській ОТГ виконується відповідно до проектів, погодженими з усіма зацікавленими службами міста.

У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені нормальні умови для руху транспорту та пішоходів:

 • виставлятись попереджувальні знаки;
 • встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразку.

Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів в місцях

виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера залишається за організацією, яка виконує роботи.

Відновлення асфальтового покриття місць розкопок, розташованих на проїжджих частинах вулиць, здійснювати тільки спеціалізованими дорожньо-транспортними організаціями, які забезпечують необхідну якість роботи.

При виконанні робіт забороняється:

 • засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, лотка, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиці, тротуари на виділених для виконання робіт ділянках;
 • псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;
 • залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;
 • займати зайві площі для складування матеріалів, огороджувати територію V для проведення робіт більше відведеної;
 • захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.
 1. Порядок отримання ордеру на тимчасове порушення благоустрою
 • Дозвіл (далі ордер на виконання земляних робіт на вулицях, провулках та площах Шполянської ОТГ на тимчасове порушення благоустрою на період виконання земляних і монтажних робіт, пов’язаних з прокладанням нових, реконструкції та ремонту існуючих інженерних мереж та споруд в Шполянській ОТГ надається відділом містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства РДА.
 • Для отримання планового ордеру додаються такі основні документи:
 • проектна документація погоджена з зацікавленими службами міста;
 • рішення виконавчого комітету Шполянської ОТГ про надання дозволу на будівництво, реконструкцію будівель та споруд;
 • дозвіл управління ДАБІ у Черкаській області на виконання будівельних робіт, в зв’язку з будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією будівель та споруд, за винятком інженерних мереж комунікацій, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, знесенням  будівель і споруд;
 • заява на видачу ордера по ФЗ підписана і скріплена печаткою підрядної організації і замовником, який забезпечує фінансування всіх робіт по будівництву і відновленню зруйнованих елементів благоустрою під час виконання земляних робіт;
 • гарантія по Ф4 на відновлення дорожнього, тротуарного та іншого покриття після прокладки підземних комунікацій;
 • довідка до ордеру про наявність на день початку робіт всіх необхідних будівельних матеріалів, передбачених проектом.
 • Ордер на планову прокладку інженерних мереж на території громади тимчасовим порушенням благоустрою видається на термін, визначений на підставі

СНіП 1.04.03.85«Норми тривалості будівництва і заділів в будівництві підприємств будинків і споруд» в межах терміну дії дозволу управління ДАБІ у Черкаській області.

 • У разі виникнення аварій на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов’язаний в цей же день поінформувати відділ містобудування ,архітектури та житлово-комунального господарства РДА та балансоутримувача території, на якій відбулася аварія, та негайно вижити заходи щодо її ліквідації. Після визначення обсягу порушеного благоустрою при ліквідації аварії виконавець робіт зобов’язаний оформити аварійний ордер не пізніше наступного дня після аварії.

В аварійному ордері визначається термін відновлення благоустрою не більше трьох тижнів після ліквідації аварії на інженерних мережах.

 • Заявка за встановленою формою подається виконавцем робіт до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА з

обов’язково оформленим актом про аварію та схемою розриття, а при наявності – проектною документацією.

В разі проведення робіт, пов’язаних із зайняттям або розриттям проїзних частин і тротуарів, в обов’язковому порядку готується схема тимчасової організації дорожнього руху дорожньою поліцією України в Черкаській області.

 • У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою, у зв’язку з погодними умовами, аварійний ордер продовжується на термін виконання робіт до періоду сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в    період сприятливих погодних умов.
 • Мешканцям громади забороняється виконувати будь-які земляні роботи, пов’язані з розкопкою тротуарів, доріг на вулицях міста в межах червоних ліній забудови.

XVI. Проведення загальноміських заходів

 • Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальноміських заходів вимог «Правил благоустрою території Шполянської ОТГ здійснює виконавчий комітет Шполянської ОТГ.
 • Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами, не пізніше, ніж за 10 днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого органу Шполянської ОТГ. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури та “Зобов’язання щодо підтримання під час проведення зазначених заходів порядку.

16.3.     Не пізніше двох робочих днів ДО проведення масового заходу   організатори зобов’язані укласти угоди щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення та вивозу сміття із спеціалізованим комунальним підприємством.

 • Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.
 • Монтаж сцени, декорацій, встановлення технічних та автотранспортних засобів, розпочинається на місці проведення заходів не раніше шести годин до заявленого часу проведення масового заходу.
 • Організацією підготовки до проведення масового заходу опікується  заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходу

є обов’язковою під час підготовки та під час проведення масового заходу.

 • Проведення масового заходу закінчувати до 10 години вечора.
 • На місцях проведення, під час масових акцій, забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм ( лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі, що встановлюються просто неба) та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше).

 

XVII. Відшкодування шкоди заподіяної об’єктам благоустрою

 • В разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбачено статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадова особа, яка виявила порушення складає протокол про вчинення особою

адміністративного правопорушення, а також повідомляє балансоутримувача про матеріальну шкоду, заподіяну об’єкту благоустрою та відомості про особу адміністративного правопорушення.

 • Посадова особа балансоутримувача терміново вживає заходи до створення комісії щодо визначення відновної вартості порушеного об’єкта благоустрою (далі-комісія).

Головою комісії призначається представник балансоутримувача об’єкта благоустрою. Юридична чи фізична особа, винна в пошкодженні чи знищенні об’єкта благоустрою, бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта. У випадку відмови підписати акт, в ньому робиться відповідний запис.

 • Комісія проводить обстеження об’єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.

Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів  благоустрою».

 • Балансоутримувач зобов’язаний в 10-денний термін з дня вчинення правопорушення, акт разом із копією протоколу про адміністративне правопорушення направити на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету Шполянської ОТГ згідно з чинним законодавством.
 • Якщо комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об’єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і строки її відшкодування, то порушник зобов’язаний виконати вимоги постанови у 15-ти денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.
 • В разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди в установлений 15-ти денний термін, то зазначена постанова разом із заявою про примусове виконання постанови щодо відшкодування збитків, балансоутримувачем об’єкта благоустрою, якому були завдані ці збитки у 3-х місячний термін з дня винесення постанови адміністративною комісією, надсилається до державної виконавчої служби за місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи фізичної особи, для стягнення збитків в порядку виконавчого провадження.
 • Контроль дотримання порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, Здійснюють балансоутримувачі об’єктів благоустрою.

ХУІІІ. Відповідальність за порушення Правил

 • До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста притягуються особи, винні у:
 • Порушенні, встановлених державних стандартів, норм і «Правил

благоустрою території міста Шпола».

 • Проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням вимог державних будівельних норм.
 • Порушенні вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи» та «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів».

Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою.

 • Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою.
 • Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення.
 • Забрудненні (засміченні) території.

18.1.8 Неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо.

 • Відсутність урн для сміття.
 • Відсутності проведення благоустрою та озеленення прилеглої території.
 • Якщо під час перевірки виявленні причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов’язана скласти та видати офіційний документ – припис, який є обов’язковим для виконання в термін до десяти діб особами, які його отримали.

У приписі зазначається: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою.

Припис підписується особою, яка його склала і особою, на яку він складений.

У разі відмови особи отримати припис в графі «Припис одержав» робиться –про це запис.

Якщо виявлені порушення стосуються робіт з озеленення, благоустрою, косіння газонів, прибирання території, відсутності урн, порушник повинен усунути виявлені порушення в десятиденний термін після надання припису. В разі не усунення порушень, дані види робіт будуть виконані спеціалізованим підприємством. Спеціалізоване підприємство видає порушнику рахунок за виконані роботи. Затрати, понесені внаслідок виконання згаданих вище робіт, підлягають сплаті порушником в повному обсязі добровільно в десятиденний термін чи стягується в судовому порядку.

 • Посадова особа контролюючого органу, яка під час перевірки об’єкту благоустрою виявила порушення вимог Правил благоустрою зобов’язана на винну “особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченогостаттею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також  зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

18.4.  Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету Шполянської ОТГ.

 • Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п’ятнадцяти денний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

 • За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

 • Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється відповідно порядку, визначеним в розділі XVII цих правил.

Підприємства, установи, організації та громадяни обов’язаиі відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

19.5   Для здійснення контролю за станом благоустрою міста та виконанням Правил благоустрою міста , утримання в належному стані , закріплених за підприємствами, установами, організаціями, територій, громада  створила   КП  «Муніципальну інспекцію», Шполянської ОТГ. Положення про КП  «Муніципальну інспекцію», Шполянської ОТГ  затверджується міською радою. Складати адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення в сфері благоустрою території громади  мають право: –   інспектори  КП  «Муніципальну інспекцію», Шполянської ОТГ.

 • Розглядає адміністративні протоколи за вчинення адміністративних правопорушень в сфері благоустрою територій міста – адміністративна комісія виконавчого комітету Шполянської ОТГ.
 1. Прикінцеві положення
 • Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.
 • Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою громади, передбачений цими Правилами.
 • Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно з рішеннями Шполянської ОТГ.

 

Міський голова об’єднаної

територіальної громади                                                       С.Кравченко

 

Поділитись:
Перейти до вмісту