Рішення “Про затвердження проекту регуляторного акту «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю) на території м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік»”

У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
№2-6/VIІІ

від 07.06.2017

 

Про затвердження проекту регуляторного акту
«Про встановлення податку на майно
(в частині плати за землю) на території
м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік»

 

Відповідно до статей 26, 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12, 269-289 Податкового кодексу України, статей 9, 13, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновки постійних депутатських комісій з питань планування бюджету та фінансів і комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин від 02.06.2017,

сесія міської ради вирішила :

1. Затвердити проект регуляторного акту «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю) на території м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік», для його розгляду та оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (проект додається) .
2. Даний проект регуляторного акту затвердити в остаточній редакції на черговій сесії міської ради у липні 2017.
3. Здійснити оприлюднення даного проекту рішення в ЗМІ, в строк відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансовий відділ міської ради та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                        С.Кравченко

 

 

Проект

Про встановлення податку на майно
(в частині плати за землю) на території
м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 24 статті 26, статей 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями) підпункту 10.2 статті 10,  статей 269-289  Податкового кодексу України, від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із внесеними змінами та доповненнями),  враховуючи висновок постійної депутатської  комісії з питань  планування бюджету та фінансів і постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин   від  ________2017,

 

сесія міської ради вирішила:

 

 1. Встановити з 01 січня 2018 року на території міста Шполи та с. Кримки Шполянської міської об’єднаної територіальної громади Черкаської області, податок на майно в частині плати за землю. Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.  Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
 2. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1 ст. 269 Податкового кодексу України.
 3. 3. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1 ст. 270 Податкового кодексу України.
 4. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

4.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих на території м. Шпола, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

4.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5.Ставки земельного податку за земельні ділянки 

Встановити з 01.01.2017 року:

5.1.Ставку податку за земельні ділянки, в тому числі сільськогосподарських угідь земель сільськогосподарського призначення у розмірі :

для ріллі, сіножатей, пасовищ – 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,

для багаторічних насаджень – 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 • Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у розмірі 0,07 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
 • Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

5.4.Для будівництва індивідуальних гаражів у розмірі 0,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

5.5. За інші види цільового призначення земель:

для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, об’єктів туристичної інфраструктури, закладів громадського харчування – 1 відсоток від нормативної грошової оцінки;

для  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики – 1,5 відсотки від нормативної грошової оцінки;

за всі інші види цільового призначення (використання) земельних ділянок, незалежно від категорій земель – 1,3 відсотки від нормативної грошової оцінки.

5.6.Ставку податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання:

5.6.1. для юридичних осіб за земельні ділянки, які входять в перелік осіб, що можуть мати земельні ділянки на праві постійного користування згідно ст. 92 Земельного кодексу України ( крім державної та комунальної форм власності):

а) для земель будівництва і обслуговування будівель торгівлі, об’єктів туристичної інфраструктури, закладів громадського харчування та ринкової інфраструктури  – 4 відсотка від нормативної грошової оцінки;

б) для  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики – 3,5 відсотки від нормативної грошової оцінки;

в) для земель іншого виду  призначення (використання) земельних ділянок, незалежно від категорій земель – 3 відсотки від нормативної грошової оцінки.

5.6.2. для фізичних та юридичних осіб за земельні ділянки право постійного користування на які оформлене до та після  01.01.2002 року і не відповідає вимогам ст. 92 Земельного кодексу України (в зв’язку із зміною організаційно-правової форми та назви) та для фізичних та юридичних осіб (крім державної та комунальної форм власності) до яких перейшло право на нежитлові будівлі і право на земельну ділянку, відповідно до чинного законодавства не оформлено  – 12 відсотків від нормативної грошової оцінки.

 1. Порядок обчислення плати за землю

6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

6.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”  для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

7.Податковий період для плати за землю

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 1. Строк сплати плати за землю

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46  цього Кодексу.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 1. Орендна плата

9.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Шполянська міська рада в разі укладання договорів оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

9.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

9.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

9.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Розміри відсотків від нормативної  грошової оцінки землі, що застосовується для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками на території                      м. Шпола та с. Кримки:

9.5.1За земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 6 %;

9.5.2. Для суб‘єктів господарювання які займаються розвитком молочного скотарства, ставка за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що використовуються для товарного сільськогосподарського виробництва – 6%;

9.5.3. За користування земельними ділянками, наданим фізичним особам:  для городництва, садівництва, сінокосіння та випасання худоби – 3,5%;

9.5.4. За земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі   – 5,5%;

9.5.6. За земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель фінансово – кредитних установ ( банки, кредитні спілки тощо) – 12% .

9.5.7. За земельні ділянки які використовуються для розміщення об’єктів промисловості, транспорту та іншого призначення (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) – 4%;

9.5.8. За земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 3 %;

9.5.9. За користування земельними ділянками наданим фізичним та юридичним особам для встановлення тимчасових гаражів, кооперативних стоянок, гаражно – будівельних кооперативів, річна орендна плата становить – 3,2% ;

9.5.10.  За всі інші види  цільового призначення земель – 5% .

9.5.11. При новому будівництві об’єкта нерухомості будь-якого призначення на період нормативного терміну будівництва застосовується ставка орендної плати за земельну ділянку в розмірі 3% в рік від нормативної грошової оцінки землі, після закінчення будівництва та введення в експлуатацію,  застосовується ставка оренди згідно функціонального використання землі.

9.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

9.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу України.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

10.1. Від сплати податку звільняються:

10.1.1. інваліди першої і другої групи;

10.1.2 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

10.1.3 пенсіонери (за віком);

10.1.4 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

10.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 10.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

10.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

10.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара;

10.2.3. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

10.2.4. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

10.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

10.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1.  статті 281 ПК України, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

10.5. Від сплати податку звільняються:

10.5.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

10.5.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

10.5.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

10.5.4.  органи місцевого самоврядування, дошкільні, позашкільні, та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров‘я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також комунальні підприємства міста, благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків. Дана пільга застосовується за умови використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням. Пільга не застосовується  за умови, якщо земельна ділянка передається в користування будь – яким суб’єктам господарювання, для здійснення діяльності на ній, що передбачає отримання прибутку.

10.5.5. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації,  які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

10.5.6. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

10.5.7. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 1. Зарахування плати за землю до міського бюджету, здійснюється у відповідності до Бюджетного кодексу України.
 2. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства на сайті Шполянської міської ради та у ЗМІ.
 3. Рішення набирає чинності та застосовується з 01.01.2018 року.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово – господарський відділ міської ради  та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                      С.Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту