Рішення ” Про затвердження проекту регуляторного акту «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік»”

У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
№2-7/VIІІ

від 07.06.2017

Про затвердження проекту регуляторного акту
«Про встановлення податку на майно
(в частині транспортного податку) на території
м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік»

Відповідно до статей 26, 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10,12, 265, 267 Податкового кодексу України, статей 9, 13, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів від 02.06.2017,

сесія міської ради вирішила :

1.Затвердити проект регуляторного акту «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік» для його розгляду та оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (проект додається) .
2.Даний проект регуляторного акту затвердити в остаточній редакції на черговій сесії міської ради у липні 2017.
3.Здійснити оприлюднення даного проекту рішення в ЗМІ, в строк відповідно до чинного законодавства .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансовий відділ міської ради та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                           С.Кравченко

 

 

 

 

Проект

Про встановлення податку на майно
(в частині транспортного податку) на території
м. Шпола та с. Кримки на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 24 статті 26, статті 59, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), ст.ст. 10,  12,  265, 267,  Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  (із внесеними змінами та доповненнями), враховуючи висновок постійної депутатської  комісії з питань  планування бюджету та фінансів від ________2017,

 

сесія міської ради вирішила:

 

Встановити податок на майно (в частині транспортного податку) на території                  м. Шпола та с. Кримки Шполянської міської об’єднаної територіальної громади Черкаської області на 2018 рік.

 

1.Платниками податку:

– є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. п. 267.2.1 п.267.2. ст.267 Податкового кодексу України є об‘єктами оподаткування.

2.Об’єкт оподаткування:

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, заметодикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального”;

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

  1. База оподаткування:

Базою оподаткування є легковий автомобіль що є об‘єктом оподаткування відповідно до п. п. 267.2.1 п.267.2. ст.267 ПК України.

  1. Ставка податку :

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 ( двадцять п‘ять тисяч гривень) за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 Податкового кодексу України .

  1. Базовий податковий (звітний) період:

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

  1. Порядок обчислення податку :

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

арахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

У разі переходу права власності на об‘єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року,  податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Щодо об‘єктів придбаних протягом року декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

Нарахування податку та надсилання ( вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об‘єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.Порядок сплати податку:

Фізичні особи сплачують транспортний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

Юридичними особами податок сплачується авансовими внесками щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Зарахування податку до міського бюджету, здійснюється у відповідності до Бюджетного кодексу України.

  1. Питання оподаткування транспортним податком, які не прописані в даному рішення, вирішуються відповідно до чинних норм податкового законодавства України.
  2. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства на сайті Шполянської міської ради та у ЗМІ.
  3. Рішення набирає чинності та застосовується з 01.01.2018 року.
  4. Один примірник рішення направити Шполянського відділення Державної фіскальної служби України, Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, для використання в роботі. .
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансовий відділ міської ради та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Міський голова                                                                                       С. Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту