ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест) до проекту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про затвердження регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади»

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

до проекту рішення Шполянської міської  ради об’єднаної територіальної громади

   «Про затвердження регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади»

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого  регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 29 жовтня 2018 року по 05 листопада  2018 року.

Порядковий номер Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій
1 Засідання  круглого столу 9 Визначення витрат часу та коштів на виконання вимог регулювання
  1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро-та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1878.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік Періодичні Витрати за 5 років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання  регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2  Процедури повірки та /або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати- витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5 Інші процедури
6 Разом, гривень
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць                             1878
8 Сумарно, гривень
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Середній розмір заробітної плати по Шполянському  району станом на 01.01.2019 року склав 6324 гривень, згідно  Статистичного бюлетеня «Соціально-економічне становище Шполянського району» Головне управління статистики у Черкаській області

9 Процедури отримання первинної інформації та отримання консультації про вимоги регулювання.

В середньому визначається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв,(заробітна плата та місяць 6324 грн., 22 робочі дні, 287 грн. зарплата за 1 день (8 годин):

(6324:22:8)*0,5=17,96 грн.

17,96 17,96
10 Процедури організації виконання вимог регулювання.

Підготовка документів для формування вхідного пакету документів

(1 година*35,92грн =35,92 грн.)

Надання документів для отримання адміністративної послуги у ЦНАП – (0,5годин* 35,92грн.= 17,96 грн.)

Отримання результату надання послуги у ЦНАП

(0,5 годин* 35,92грн.= 17,96 грн.)

Формула:

Витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання* вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)* оціночна кількість внутрішніх процедур

 

 

 

 

 

 

35,92

 

 

 

 

17,96

 

 

17,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179,60

 

 

 

 

89,80

 

 

89,80

11 Процедури офіційного звітування
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
13 Інші процедури
14 Разом, гривень 89,80 377,16
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1878
16 Сумарно, гривень 168644,40   708306,48

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Орган місцевого самоврядування для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання*, гривень
Середній розмір заробітної плати адміністратора центру станом на 01.01.2019 складає  9433,00 грн. Середня заробітна плата у погодинному розмірі становить 53,60 грн.
1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання,що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
камеральні
виїзні
3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
4.Реалізація одного окремого рішення, щодо порушення вимог регулювання
5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
6.Підготовка звітності за результатами регулювання
7.Інші адміністративні витрати процедури (надання) консультацій -0,05 год., прийняття вхідного пакета документів -0,15 год., передача вхідного пакета документів суб’єкту надання адміністративних послуг -0,1 год., отримання результату від суб’єкта надання адміністративних послуг- 0,1 год., видача результата заявнику -0,1 год.) 0,5 год. 26,80 грн.   1878 50330,40

 

  1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Під час проведення консультацій з суб’єктами господарювання визначено, що зазначене регулювання буде сприяти покращенню місцевого бізнессередовища в частині отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

Отже, розробка корегуючих засобів не проводиться .

 

Розробник:

Начальник відділу «Центр надання

адміністративних послуг» Шполянської

міської ради об’єднаної територіальної громади                                                       Л.Плахотнюк

 

 

Поділитись:
Перейти до вмісту